mr j a j m van houtum

48 resultaten voor mr j a j m van houtum

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº SHE 15/1834. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-06-27

  ...J.A.J.M. van Houtum. . . . . . . Procesverloop . . . Bij besluit van 11 mei 2015 (het bestreden besluit) heeft verweerder ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, May 15, 2013

  Bij besluit van 1 maart 2012, kenmerk 2011/19610, heeft de raad het bestemmingsplan "Beekzicht" vastgesteld.

  ...J.A.J.M. van Houtum, [appellant sub 5], vertegenwoordigd door B.J.M. Damen en mr. J.A.J.M. van Houtum, [appellant sub 7], en de raad, vertegenwoordigd door A.J.A. Nicia ...

 • Uitspraak Nº SHE 16/2045 T en SHE 16/2053. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-07-03

  ... (gemachtigden: mr. J.A.J.M. van Houtum en R.J.M.B. Derks). . . . . . . Procesverloop . . . Bij besluit van 10 mei 2016 (het bestreden besluit) ...

 • Uitspraak Nº 201402008/6/R2. Raad van State, 2017-02-01

  ...N. Crooijmans voornoemd, [appellant sub 5], bijgestaan door mr. J.A.J.M. van Houtum, rechtsbijstandverlener, en de raad, vertegenwoordigd door mr. F.P.G. Ricken-Cleven en mr. M. Jochem, zijn verschenen. . Voorts is ...

 • Uitspraak Nº AWB - 19 _ 4246. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-03-27

  ... . . [naam vergunninghouder]. , te [plaatsnaam] ,. gemachtigde: mr. J.A.J.M. van Houtum. . . . . . Procesverloop . . . Eisers hebben op 16 november 2019 het college verzocht om handhavend op te treden ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 1971u. Rechtbank Limburg, 2019-06-25

  ... . . [eiser], te [woonplaats], eiser. (gemachtigde: mr. J.A.J.M. van Houtum) . . . en. . . . . het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas, verweerder ...

 • Uitspraak Nº 201503801/1/R2. Raad van State, 2016-06-01

  ...M.M. Breukers, [appellante sub 2], vertegenwoordigd door mr. J.A.J.M. van Houtum, [appellant sub 3], vertegenwoordigd door J.A.L. van Engelen en de raad, vertegenwoordigd door A.J.A. Nicia en mr. R.A.J.A. Scheffer, zijn ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, March 20, 2013

  Bij besluit van 15 november 2011 heeft het college aan [vergunninghoudster] een revisievergunning ingevolge artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het wijzigen van een varkenshouderij in een mestverwerkingsbedrijf op het perceel [locatie] te Deurne.

  ...J.A.J.M. van Houtum, [appellant sub 2], vertegenwoordigd door [gemachtigde], [appellant sub 3], vertegenwoordigd door mr. F.H. Damen, advocaat te Tilburg, en het ...

 • Uitspraak Nº 16 _ 2045T2. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-12-15

  ... (gemachtigden: mr. J.A.J.M. van Houtum en R.J.M.B. Derks). . . . . . Procesverloop . . . Bij besluit van 10 mei 2016 (het bestreden besluit) heeft ...

 • Uitspraak Nº 15/2597. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-03-15

  ... . . . [eiser] , te [woonplaats 1] , eiser. (gemachtigde: mr. J.A.J.M. van Houtum),. . . . en. . . . Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, verweerder. ...

 • Uitspraak Nº 15 _ 3104. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-02-03

  ... (gemachtigden: mr. H. Besselink en B. van Houtum-Heil). . . . Als derde-partijen hebben aan het geding deelgenomen: . . Waterschap Aa en Maas, te 's-Hertogenbosch,. ...

 • Uitspraak Nº 201602991/1/A1. Raad van State, 2017-03-22

  .... . De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 21 februari 2017, waar [appellant], vertegenwoordigd door mr. J.A.J.M. van Houtum, rechtsbijstandverlener, en het college, vertegenwoordigd door mr. T.I. van Term, zijn verschenen. . .     Overwegingen . . ...

 • Uitspraak Nº 16_1400. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-06-29

  ... (gemachtigde: mr. J.A.J.M. van Houtum). . . . . . . Procesverloop . . . Bij besluit van 15 maart 2016 (het bestreden besluit) heeft verweerder ...

 • Uitspraak Nº 201503114/1/R3. Raad van State, 2016-01-27

  .... . De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 19 november 2015, waar [appellant], bijgestaan door mr. J.A.J.M. van Houtum, en de raad, vertegenwoordigd door mr. P. Fermont, drs. H.W. Niezen en R. Welten, allen werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter ...

 • Uitspraak Nº 201403438/1/A1. Raad van State, 2015-03-25

  ...Blok, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is daar [vergunninghoudster], vertegenwoordigd door mr. J.A.J.M. van Houtum en I.A.G.J. Spapens, gehoord. Overwegingen 1. [appellant] betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de beoogde luchtwassers in de aanvraag om ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, November 28, 2012

  Bij besluit van 30 september 2010 heeft de raad van de gemeente Gemert-Bakel (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Wolfsveld 2010" en het exploitatieplan "Bedrijventerrein Wolfsveld 2010" vastgesteld.

  ...J.A.J.M. van Houtum, werkzaam bij Achmea rechtsbijstand, [appellant sub 5], in persoon en bijgestaan door mr. J.H.M. Verjans, werkzaam bij Achmea rechtsbijstand, BSL ...

 • Uitspraak Nº 201409063/1/R3. Raad van State, 2015-05-13

  ...De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 april 2015, waar [appellant sub 2], bijgestaan door mr. J.A.J.M. van Houtum, en de raad, vertegenwoordigd door M.M.C. Maas, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Overwegingen 1. Bij de vaststelling van een ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, January 23, 2013

  Bij besluit van 3 april 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Gennep" vastgesteld.

  ...F.H. Damen, advocaat te Tilburg, [appellant sub 12], vertegenwoordigd door mr. J.A.J.M. van Houtum, werkzaam bij Achmea Rechtsbijstand, [appellante sub 13], vertegenwoordigd door ing. S.M.J.B. Gerards, [appellant sub 15], vertegenwoordigd door mr. ...

 • Uitspraak Nº 202001141/2/R2. Raad van State, 2020-06-08

  ... De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 19 mei 2020, waar [verzoeker], vertegenwoordigd door mr. J.A.J.M. van Houtum, rechtsbijstandverlener te Tilburg, en de raad, vertegenwoordigd door mr. M.J.J. Mevis, zijn verschenen. Voorts is ter zitting [belanghebbende], ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, February 27, 2013

  Bij besluit van 19 april 2011 heeft het college aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend voor een akkerbouwbedrijf met varkenshouderij aan de [locatie] te Sint Kruis.

  ...De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 september 2012, waar [appellant], bijgestaan door mr. J.A.J.M. van Houtum, en het college, vertegenwoordigd door mr. M.M.C. Janssen, drs. M.G.A. van den Brink, A.M. Ingels en ing. M. van Leening, werkzaam bij de gemeente, ...

 • Hoger beroep van Raad van State, February 13, 2013

  Bij besluit van 5 oktober 2010 heeft het dagelijks bestuur de aanvraag van [appellant] om een vergunning op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Keur Waterschap De Dommel 2009 (hierna: de Keur) ten behoeve van het overkluizen van een bermsloot geweigerd.

  ...De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 januari 2013, waar [appellant], vertegenwoordigd door mr. J.A.J.M. van Houtum, en het dagelijks bestuur, vertegenwoordigd door mr. C.C.E.J. van Weert-de Laat en J. Fleerakkers, beiden werkzaam bij het waterschap, zijn ...

 • Uitspraak Nº 201410094/1/A1. Raad van State, 2015-09-30

  ... De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 augustus 2015, waar [appellant], in persoon en bijgestaan door mr. J.A.J.M. van Houtum, en het college, vertegenwoordigd door S. Verouden, werkzaam bij de gemeente, en ing. W. van de Vendel, zijn verschenen. Voorts zijn ter zitting ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, August 12, 2009

  Bij besluit van 16 oktober 2007, kenmerk 1277236/1337463, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Uden (hierna: de raad) bij besluit van 15 februari 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2006".

  ...De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 25, 26 en 27 mei 2009, waar [appellant sub 14], vertegenwoordigd door mr. J.A.J.M. van Houtum, [appellant sub 35], vertegenwoordigd door mr. A.P. Cornelissen, advocaat te Middelharnis, Awic B.V., vertegenwoordigd door mr. T. Segers, advocaat ...

 • Hoger beroep van Raad van State, November 18, 2011

  Bij besluit van 29 september 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.

  ...W. Krijger, [appellant sub 8], bijgestaan door mr. W. Krijger, [appellant sub 9], bijgestaan door mr. J.A.J.M. van Houtum, [appellant sub 10 A] en [appellant sub 10 B], vertegenwoordigd door M.A.M. Jonkers, [appellant sub 11], in persoon, [appellant sub 12], beiden in ...

 • Hoger beroep van Raad van State, January 23, 2013

  Bij besluit van 17 juli 2009 heeft de staatssecretaris het verzoek van de maatschap om nadeelcompensatie afgewezen.

  ...J.A.J.M. van Houtum, werkzaam bij Achmea Rechtsbijstand, zijn verschenen. Overwegingen. 1. Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadeelcompensatie ...