premselaar methode

7 resultaten voor premselaar methode

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 17 december 2010

  Verbintenissenrecht. Vermogensbeheer volgens ‘Premselaar-methode’. Waarschuwingsplicht bank voor aan deze methode verbonden bijzondere risico’s. Schending bijzondere zorgplicht bank? Vermindering vergoedingsplicht op grond van ‘eigen schuld’; art. 6:101 BW. Passeren bewijsaanbod. (art. 81 RO).

  ... beleggen zoals dat oorspronkelijk ontwikkeld is door Harry Premselaar. In evenwichtstoestand betekent dit dat een debetstand wordt aangehouden ... genoemde financiële instrumenten, staat bekend als de 'Premselaar-methode'. Die methode komt in het kort op het volgende neer. Er wordt een ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 5 juni 2012

  Vermogensbeheer. Premselaar-methode. Schending waarschuwingsplicht. Vaststelling hoogte schade die appellant als gevolg daarvan heeft geleden. Zie ook tussenarrest van 30 september 2008, LJN: BF3719 en arrest Hoge Raad van 17 december 2010, LJN: BO1820.

  ... van zijn portefeuille bij aanvang van het beheer volgens de Premselaar-methode, begin januari 1999, € 1.647.197,- bedroeg en bij het einde van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 30 september 2008

  Overeenkomst tot vermogensbeheer. Wanneer een methode van vermogensbeheer wordt overeengekomen die voor de belegger bijzondere risico's meebrengt, groter dan de risico's die in het algemeen zijn verbonden aan het beleggen in effecten, moet de vermogensbeheerder de belegger daarvoor uitdrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen waarschuwen. Laat hij dit na, en lijdt de belegger vervolgens...

  ... beleggen zoals dat oorspronkelijk ontwikkeld is door Harry Premselaar. In evenwichtstoestand betekent dit dat een debetstand wordt aangehouden ... genoemde financiële instrumenten, staat bekend als de "Premselaar-methode". Die methode komt in het kort op het volgende neer. Er wordt een ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 1 juni 2005

  Premselear Beleggingsmethode. Vordering tot schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de beleggingsovereenkomsten (waarbij mede belegd met geleend geld/vreemd vermogen) Informatieplicht, know your customer beginsel, consolidatie, schadebeperking en zorgplicht tijdens vermogensbeheer, provisiekosten, distantie, grenzen van het overeengekomen beheer, eigen schuld.

  ... 1998 voor het eerst een presentatie van B en C, verbonden aan Premselaar en Timmer B.V., bijgewoond over een beleg-gingsmethode genaamd de aar Beleggingsmethode" . b. De Premselaar-methode houdt in, kort gezegd, dat een effectenportefeuille wordt opge-bouwd die ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 27 augustus 2003

  Civiele uitspraak in zaak tegen het Noordnederlands Effectenkantoor In een zaak van een particuliere belegger tegen het Noordnederlands Effectenkantoor heeft de rechtbank Amsterdam op 27 augustus 2003 dat banken bij beleggingsmethodes waarbij met geleend geld wordt gewerkt een extra zorgplicht hebben jegens hun klanten.

  ...a. In het najaar van 1999 volgt [eiser] de cursus 'Premselaar Beleggingsmethode' (hierna: de cursus), verzorgd door H. Premselaar en ... de cursus uiteengezette beleggingsmethode (hierna: de Premselaar-methode) komt kort gezegd erop neer dat een belegger een effectenportefeuille ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 27 augustus 2003

  zorgplicht beleggingsinstelling

  ...a. In het najaar van 1999 volgt [eiser] de cursus 'Premselaar Beleggingsmetho-de' (hierna: de cursus), verzorgd door H. Premselaar en ... de cursus uiteengezette beleggingsmethode (hier-na: de Premselaar-methode) komt kort gezegd erop neer dat een belegger een effecten-portefeuille ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 december 2006

  Inhoudsindicatie volgt.

  ... beleggen zoals dat oorspronkelijk ontwikkeld is door Harry Premselaar. In evenwichtstoestand betekent dit dat een debetstand wordt aangehouden ...Aan die portefeuille waren vanwege de Premselaar-methode grote risico's verbonden, welke risico's door NNEK zijn verhoogd als ...