prijs huisbrandolie nederland

4 resultaten voor prijs huisbrandolie nederland

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, October 02, 2008

  Promis. Ondernemer veroordeeld terzake van diverse milieudelicten (art. 8.1, 18.18 en 10.37 Wet milieubeheer); verwerping niet-ontvankelijkheidsverweer i.v.m. schending verbaliseringsplicht, ondeugdelijk dossier en schending onschuldpresumptie; strafvermindering i.v.m. overschrijding redelijke termijn; bespreking van het begrip 'beroepsmatig inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen'; Promis

  .../of [bedrijf 4] te Alkmaar, althans in Nederland, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de ... en behandeling van een andere stof (huisbrandolie) dan waar thans sprake van is (ows), maar naar ...Ten aanzien van de prijsstelling van de geleverde olie aan [oliebedrijf] ...

 • Cassatie van Hoge Raad, November 21, 2003

  Nr. 37.852 21 november 2003 AB gewezen op het beroep in cassatie van X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 8 maart 2002, nr. BK 448/00, betreffende na te melden naheffingsaanslag in de regulerende energiebelasting. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof...

  ... bedrijf in de bouwnijverheid, heeft in Nederland zes vestigingen, waar telkens een aantal ...(..). Huisbrandolie, propaan, butaan en LPG voor ander gebruik dan ...Grootverbruik is met name vanwege de prijs niet interessant en komt vrijwel niet voor. Voor ...

 • Cassatie van Hoge Raad, November 21, 2003

  Nr. 37.612 21 november 2003 AB gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 11 juni 2001, nr. P 00/00433, betreffende na te melden ten aanzien van X B.V. vastgestelde beschikking inzake de regulerende energiebelasting. 1. Beschikking, bezwaar en geding voor het Hof...

  ...-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN. MR. J.W. ILSINK. ADVOCAAT-GENERAAL. Nr. 37.612. ...(..). Huisbrandolie, propaan, butaan en LPG voor ander gebruik dan ...Grootverbruik is met name vanwege de prijs niet interessant en komt vrijwel niet voor. Voor ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, December 10, 2010

  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan overtredingen gesteld bij de Wet milieubeheer door (1) gevaarlijke afvalstoffen af te geven aan een bedrijf dat niet bevoegd was deze stoffen in ontvangst te nemen en door (2) in strijd met haar eigen vergunning partieel bewerkte afvalstoffen af te voeren naar een bedrijf dat niet in staat was deze stoffen overeenkomstig de geldende regels te be- of...

  ... 2007 te Amsterdam, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of ... contractspartij, North Refinery, een betere prijs zou hebben betaald voor de kerosine, zoals ... normaal), dieselolie, petroleum en huisbrandolie in opslag genomen voor levering aan de ...