projectontwikkelaarsresolutie

5 resultaten voor projectontwikkelaarsresolutie

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, October 29, 2003

  Aansprakelijkheid notaris. Toepassing zgn. projectontwikkelaarsresolutie (rol notaris t.a.v. Wet Belastingen van Rechtsverkeer.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, October 08, 2008

  Overdrachtsbelasting. Projectontwikkelaarsresolutie van toepassing omdat niet is gebleken dat eiseres het oogmerk heeft gehad om de onroerende zaken te exploiteren. Eiseres heeft de onroerende zaken namelijk verhuurd in het kader van de voorgenomen verkoop als beleggingsobject.

  ... deze levering verschuldigde overdrachtsbelasting heeft eiseres verzocht om kwijtschelding op grond van de zogenoemde projectontwikkelaarsresolutie. Dit verzoek is door verweerder uitsluitend voor wat betreft het gezondheidscentrum gehonoreerd. Bij brief van 6 september 2006 informeert [C] van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, August 25, 2008

  Overdrachtsbelasting Aan belanghebbende is een drietal recreatiewoningen geleverd. Bij deze levering heeft belanghebbende voor de overdrachtsbelasting een beroep gedaan op de vrijstelling van artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer in samenhang met het Besluit van 13 mei 2002, nummer CPP2002/897 (de projectontwikkelaarsresolutie). De rechtbank is...

  ...286-19 041, gepubliceerd in V-N 1987, blz. 238, die in de praktijk ook wel de "projectontwikkelaarsresolutie" werd genoemd, omdat zij geschreven was (en dat geldt ook voor het Besluit) voor situaties dat een projectontwikkelaar een bedrijfsmiddel bouwt en ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, January 29, 2013

  Beroepsaansprakelijkheid notaris: verweer ontbreken causaliteit tussen gedraging en schade gehonoreerd.

  ... juli 2004 door [medewerker van geintimeerde sub 1.] contact opgenomen met de Belastingdienst en een beroep gedaan op de projectontwikkelaarsresolutie. Omdat er op 2 augustus 2004 nog geen uitsluitsel zou zijn of dat beroep zou slagen, diende koper de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, May 15, 2006

  Vrijstelling overdrachtsbelasting. Toepassing van de resolutie ( Besluit de dato dertien mei twee duizend twee van de staatssecretaris van Financiën nummer CPP2002/897). In geschil is of de verkrijging van het onverdeelde aandeel in het pand heeft plaatsgevonden binnen een tijdvak van zes maanden, gerekend vanaf de ingangsdatum van de verhuur van het pand. Indien deze vraag ontkennend wordt...

  ..."Als we mogen aannemen dat de overeenkomst (..) op 19 april (mondeling) is gesloten, gaat de 6-maandstermijn van de projectontwikkelaarsresolutie (stel van toepassing) mijns inziens 20 april lopen. Daarvoor was er geen overeenkomst noch terbeschikkingstelling of gebruik. Bent u het -uiteraard ...