registratie huurcontract

160 resultaten voor registratie huurcontract

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 8015182_E02042020. Rechtbank Oost-Brabant, 2020-04-02

  ... geconstateerd dat bij printer A sprake is van een onjuiste registratie van het aantal tellertikken. . . . . 2.8 . ...is geconfronteerd met hogere kosten dan blijkens uw huurcontract, waarin is opgenomen “A3=A4”, ondertekend d.d. 4 juli 2014 met een ...

 • Uitspraak Nº 16/028553-19 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2020-06-24

  ... . op 4 juni 2018 te Blaricum een huurcontract valselijk heeft opgemaakt door dit huurcontract op te maken waarin is ...Door registratie van dit vonnis bij de Kamer van Koophandel wordt beoogd voornoemde ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, May 29, 2007

  Vraag of thuiskweek van hennep een tekortkoming oplevert die ontbiding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Toetsing van beleid van TIWOS. Oude beleid, tot 1 november 2005. Is op grond van dit oude beleid het vertrouwen gerechtvaardigd dat volstaan zou worden met een 'gele kaart', dwz een waarschuwing zonder dat ontruiming wordt gevorderd? Afweging persoonlijke omstandigheden huurder.

  ...Hiertoe wordt een registratie opgezet bij 'Woning in Zicht'. De corporaties verstrekken informatie over huurders waarvan het huurcontract is ontbonden ten behoeve van deze registratie aan 'Woning in Zicht'. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, May 29, 2007

  Vraag of thuiskweek van hennep een tekortkoming oplevert die ontbiding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Toetsing van beleid van TIWOS. Oude beleid, tot 1 november 2005. Is op grond van dit oude beleid het vertrouwen gerechtvaardigd dat volstaan zou worden met een 'gele kaart', dwz een waarschuwing zonder dat ontruiming wordt gevorderd? Afweging persoonlijke omstandigheden huurder.

  ...Hiertoe wordt een registratie opgezet bij 'Woning in Zicht'. De corporaties verstrekken informatie over huurders waarvan het huurcontract is ontbonden ten behoeve van deze registratie aan 'Woning in Zicht'. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, May 29, 2007

  Vraag of thuiskweek van hennep een tekortkoming oplevert die ontbiding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Toetsing van beleid van TIWOS. Oude beleid, tot 1 november 2005. Is op grond van dit oude beleid het vertrouwen gerechtvaardigd dat volstaan zou worden met een 'gele kaart', dwz een waarschuwing zonder dat ontruiming wordt gevorderd? Afweging persoonlijke omstandigheden huurder.

  ...Hiertoe wordt een registratie opgezet bij 'Woning in Zicht'. De corporaties verstrekken informatie over huurders waarvan het huurcontract is ontbonden ten behoeve van deze registratie aan 'Woning in Zicht'. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, May 29, 2007

  Vraag of thuiskweek van hennep een tekortkoming oplevert die ontbiding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Toetsing van beleid van TIWOS. Oude beleid, tot 1 november 2005. Is op grond van dit oude beleid het vertrouwen gerechtvaardigd dat volstaan zou worden met een 'gele kaart', dwz een waarschuwing zonder dat ontruiming wordt gevorderd? Afweging persoonlijke omstandigheden huurder.

  ...Hiertoe wordt een registratie opgezet bij 'Woning in Zicht'. De corporaties verstrekken informatie over huurders waarvan het huurcontract is ontbonden ten behoeve van deze registratie aan 'Woning in Zicht'. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, May 29, 2007

  Vraag of thuiskweek van hennep een tekortkoming oplevert die ontbiding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Toetsing van beleid van TIWOS. Oude beleid, tot 1 november 2005. Is op grond van dit oude beleid het vertrouwen gerechtvaardigd dat volstaan zou worden met een 'gele kaart', dwz een waarschuwing zonder dat ontruiming wordt gevorderd? Afweging persoonlijke omstandigheden huurder.

  ...Hiertoe wordt een registratie opgezet bij 'Woning in Zicht'. De corporaties verstrekken informatie over huurders waarvan het huurcontract is ontbonden ten behoeve van deze registratie aan 'Woning in Zicht'. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, May 29, 2007

  Vraag of thuiskweek van hennep een tekortkoming oplevert die ontbiding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Toetsing van beleid van TIWOS. Oude beleid, tot 1 november 2005. Is op grond van dit oude beleid het vertrouwen gerechtvaardigd dat volstaan zou worden met een 'gele kaart', dwz een waarschuwing zonder dat ontruiming wordt gevorderd? Afweging persoonlijke omstandigheden huurder.

  ...Hiertoe wordt een registratie opgezet bij 'Woning in Zicht'. De corporaties verstrekken informatie over huurders waarvan het huurcontract is ontbonden ten behoeve van deze registratie aan 'Woning in Zicht'. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, May 29, 2007

  Vraag of thuiskweek van hennep een tekortkoming oplevert die ontbiding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Toetsing van beleid van TIWOS. Oude beleid, tot 1 november 2005. Is op grond van dit oude beleid het vertrouwen gerechtvaardigd dat volstaan zou worden met een 'gele kaart', dwz een waarschuwing zonder dat ontruiming wordt gevorderd? Afweging persoonlijke omstandigheden huurder.

  ...Hiertoe wordt een registratie opgezet bij 'Woning in Zicht'. De corporaties verstrekken informatie over huurders waarvan het huurcontract is ontbonden ten behoeve van deze registratie aan 'Woning in Zicht'. ...

 • Uitspraak Nº 08/950014. Rechtbank Overijssel, 2016-11-28

  ...Het huurcontract stond op naam van [medeverdachte] omdat [verdachte] niet in het bezit was ..., was er van het GSM nummer van [medeverdachte] 18 keer een registratie met dit telefoonnummer van [naam 2] . In de huurperiode van 18 tot en met ...

 • Uitspraak Nº 02/820703-13. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2019-07-15

  ... 5] de panden ter beschikking, regelden zij katvangers die huurcontracten op hun naam zetten en zorgden zij ervoor dat de huur en nutsvoorzieningen ...[Naam 7] kwam naar voren dat [Verdachte] 24 antecedenten en 44 registraties op zijn naam had staan op het gebied van overtredingen van de Opiumwet en ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Haarlem, Voorzieningenrechter, November 25, 2010

  Verzoekster heeft bij verweerder gevraagd om toekenning van een woonkostentoeslag. Die is haar geweigerd, omdat zij al jaren in een te dure woning zit en omdat zij geen moeite doet om een goedkopere woning te verkrijgen. In verschillende besluiten heeft verweerder verzoekster hierop gewezen. Haar aanvraag is een nieuwe (herhaalde) aanvraag en verzoekster diende nieuwe feiten en/of omstandigheden...

  ... (opgenomen in het besluit van 10 december 2009) om het huurcontract van verzoeksters woning op haar eigen naam te stellen. Tegen dit besluit ... om het huurcontract op haar eigen naam te zetten en om haar registratie bij Woningnet aan te passen. Hieraan heeft verzoekster niet voldaan. Om ...

 • Uitspraak Nº 02-811322-12. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2019-04-11

  ... Vooropgesteld moet worden dat de wet geen verplichting tot registratie van verhoren kent. . In de “Aanwijzing auditief en audiovisueel ...[naam 5] meerdere verklaringen afgelegd waaruit blijkt dat het huurcontract op naam gesteld was van [naam 22] en de kwekerij gebouwd was door [naam ...

 • Uitspraak Nº 8518868 \ CV EXPL 20-2494. Rechtbank Overijssel, 2020-06-23

  ... . [eiser] heeft als productie 7 een registratie overzicht van de politie Twente in het geding gebracht. Dit overzicht laat ... Subsidiair: kennisgeving eindigen van het huurcontract . . Subsidiair kondigt cliënt bij deze, het einde ...

 • Uitspraak Nº 13/993027-16. Rechtbank Amsterdam, 2019-03-07

  ... de korte periode die na het moment van ondertekening van het huurcontract van de woning aan de [adres] is verstreken, was [verdachte] nog niet in de ..., in weerwil van hetgeen is vermeld in de Kamer van Koophandel registratie, optrad als feitelijk leidinggevende van het uitzendbureau [naam ...

 • Uitspraak Nº 4783231 CV EXPL 16-3777. Rechtbank Amsterdam, 2016-11-14

  ...Het huurcontract is ingegaan op 2 april 2015, derhalve is het puntenaantal voor de energie ... “In principe is de registratiedatum leidend. De kantonrechter in Amsterdam heeft echter in een vergelijkbaar ...

 • Uitspraak Nº 6670969 CV EXPL 18-702. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-09-19

  ... van de woning qua energieprestatie op het moment van de (late) registratie dezelfde was als op het moment van het aangaan van de huurovereenkomst. Na ... huurprijs geldt als peildatum de ingangsdatum van het huurcontract. In dit geval derhalve maart 2017 (32B en 32C) respectievelijk april 2017 ...

 • Uitspraak Nº C/10/498336 / HA ZA 16-324 en C/10/506098 / KG ZA 16-815. Rechtbank Rotterdam, 2017-02-22

  ... Klépierre gebiedt om per de eerst mogelijk datum de huurcontracten met Stedin met betrekking tot de trafo’s voor de Commerciële Ruimten ... . Er is nog niet aangetoond dat de registratie op de glycolmeters en de uitleesbaarheid op Sensud foutloos functioneren ...

 • Uitspraak Nº 09/767288-18. Rechtbank Den Haag, 2020-02-24

  ...Het huurcontract stond op naam van [medeverdachte 3] . Bij een doorzoeking op 5 maart 2019 ...Registratie, schulden en of het paspoort of id voorkomt. Ik deed het niet altijd, soms ...

 • Uitspraak Nº 08/730577-16 (P). Rechtbank Overijssel, 2017-07-04

  ...De officier van justitie betoogt voorts dat verdachte het huurcontract van het pand aan de [adres 2] in Hengelo op naam had staan en de ... is in samenwerking met de fraude-inspecteur een registratie gemaakt van de in de hennepplantage aangetroffen apparatuur en het door de ...

 • Uitspraak Nº 02-811312-12. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2019-04-11

  ... Vooropgesteld moet worden dat de wet geen verplichting tot registratie van verhoren kent. . In de “Aanwijzing auditief en audiovisueel ...[naam 5] meerdere verklaringen afgelegd waaruit blijkt dat het huurcontract op naam gesteld was van [naam 14] en de kwekerij gebouwd was door [naam ...

 • Uitspraak Nº 200..179.443-01. Gerechtshof Den Haag, 2016-10-18

  ... “Huursom:. . . Gelet op het huurcontract, akte-datum 24 augustus 1990, geregistreerd in reg.4, onder nr.: ... . . Uit door Scouting Korendijk bij de cluster Registratie van de Belastingdienst te Rotterdam ingewonnen informatie, voldoende ...

 • Uitspraak Nº 8068200 UV EXPL 19-240. Rechtbank Midden-Nederland, 2019-11-15

  ...[eiseres] en [gedaagde] hebben een huurcontract" ondertekend waarin staat dat [eiseres] het huis van [gedaagde] huurt voor \xE2"... geen hypotheek kon krijgen (zij heeft een uitkering en een BKR-registratie), moest hij het huis alleen financieren. Hij heeft het daarom ook op zijn ...

 • Uitspraak Nº 200.215.264_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-01-22

  ... 1] ) , met de daarop rustende rechtsverhoudingen, te weten huurcontracten. Deze 14 verkochte roerende zaken zijn namelijk verhuurd aan de ... met een beperkte duur alsook op het ontbreken van een registratie in het kadaster, maar deze omstandigheden zeggen niets over de aard en de ...

 • Uitspraak Nº 16/705532-16 (strafzaak) en 21/006360-14 (tul) (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2018-12-20

  ..., alsmede aan de wijze waarop de DNA-code in de administratieve registratie van 3SI/G4S is weergegeven. De resultaten van het inktonderzoek kunnen dan ...[…] Volgens mijn administratie is het huurcontract per 31 juli 2016 ontbonden. Hierbij overhandig ik u het huurcontract, de ...