Rubberindustrie

192 resultaten voor Rubberindustrie

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, February 22, 2013

  Tussenuitspraak. De Raad is met appellante van oordeel dat ten onrechte bij de functie schadecorrespondent een motivering op aspect 4.22 achterwege is gelaten. Zonder nadere motivering bij datzelfde aspect van de functie schadecorrespondent kan echter die functie niet als voor appellante passend worden aanvaard. De Raad concludeert dat het bestreden besluit in zoverre een deugdelijke...

  ...sbc-code 516080 en doktersassistente, sbc-code 292041, terwijl de functie samensteller kunststof- en rubberindustrie, sbc-code 271130, als reservefunctie dienst doet. 6.5.3. Zoals vermeld onder rechtsoverweging 5.2 is namens appellante aangevoerd dat de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, October 26, 2011

  Herziening WAO-uitkering. Auditieve beperking. Appellant wordt geschikt geacht voor passende arbeid in een rustige omgeving zonder lawaai of indringende bijgeluiden. Voldoende inzichtelijk gemaakt dat de functies van huishoudelijk medewerker gebouwen en samensteller kunststof- en rubberindustrie geschikt zijn.

  ... productiemedewerker industrie (Sbc-code 111180), huishoudelijk medewerker gebouwen (Sbc-code 111334) en samensteller kunststof- en rubberindustrie (Sbc-code 271130). Op begrijpelijke wijze is uiteengezet dat in de functie van productiemedewerker industrie geen sprake is van overschrijding van de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, September 09, 2009

  Weigering WIA-uitkering. De Raad is van oordeel dat het bestreden besluit berust op een zorgvuldig medisch onderzoek. De Raad ziet in de beschikbare medische informatie, waaronder de in eerste aanleg ingezonden brief van de huisarts van appellante, geen reden voor twijfel aan de voor appellante aangenomen beperkingen. De voor appellante geselecteerde functies samensteller metaalwaren, brugwachter/

  ..., brugwachter/sluiswachter, wikkelaar/samensteller elektronische apparatuur en de reservefunctie samensteller kunststof- en rubberindustrie acht de Raad voor appellante geschikt. In dat verband merkt de Raad op dat het opleidingsniveau van appellante, die het lager onderwijs heeft ...

 • Uitspraak Nº 15-2057 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2016-07-08

  ...Als reservefuncties zijn genoemd functies in de SBC-codes 271130 (samensteller kunststof en rubberindustrie) en 111010 (medewerker tuinbouw). . . . . 2.1. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep van betrokkene ...

 • Uitspraak Nº 15/782 ZW. Centrale Raad van Beroep, 2017-02-22

  ... parkeercontroleur (SBC-code 342022), productiemedewerker metaal en elektro-industrie (SBC-code 111171), samensteller kunststof- en rubberindustrie (SBC-code 271130), portier, toezichthouder (divers, SBC-code 342021), conciërge, huismeester, huisbewaarder . (SBC-code 261010) en ...

 • Uitspraak Nº 18/3593 ZW. Centrale Raad van Beroep, 2020-03-26

  ... van 4 uur per week, wel de functies samensteller elektronische apparatuur, productiemedewerker en samensteller kunststof- en rubberindustrie vervullen. Op basis daarvan is berekend dat appellant nog 100% van zijn maatmaninkomen kan verdienen. Het Uwv heeft bij besluit van 22 maart 2017 ...

 • Uitspraak Nº 17/3332 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2017-11-24

  ... ten grondslag gelegde functies de wikkelaar, samensteller elektronische apparatuur (SBC-code 267050) en samensteller kunststof en rubberindustrie (SBC-code 271130) van een voldoende overtuigende toelichting voorzien, waardoor deze geschikt zijn te achten voor appellant. De functie van magazijn, ...

 • Uitspraak Nº 17/1811 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2018-07-26

  ...particulier) (SBC-code 372060), samensteller kunststof en rubberindustrie (SBC-code 271130), produktiemedewerker voedingsmiddelenindustrie (SBC-code 111172) en administratief medewerker (beginnend) (SBC-code 315090) te ...

 • Uitspraak Nº 14/4304 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2015-09-23

  ...De functie van samensteller kunststof- en rubberindustrie is niet passend omdat in deze functie hoofdzakelijk sprake is van zittend werk, terwijl betrokkene bij voorkeur veel moet bewegen en niet stil moet ...

 • Uitspraak Nº 18/132. Rechtbank Rotterdam, 2018-09-06

  ... metaalbewerker (SBC-code: 264122), administratief medewerker (documenten scannen) (SBC-code: 315133) en samensteller kunststof en rubberindustrie (SBC-code: 271130) geselecteerd. In zijn rapportage van 15 augustus 2017 komt de arbeidsdeskundige tot de conclusie dat het loon dat met de ...

 • Uitspraak Nº 5291487 VZ VERZ 16-17617. Rechtbank Rotterdam, 2016-11-08

  ... acht de volgende functies passend voor verzoekster: - wikkelaar, samensteller elektronische apparatuur- samensteller kunststof- en rubberindustrie- magazijn-, expeditiemedewerker. . . . . . 2.7. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft bij ...

 • Uitspraak Nº 14/3797 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2017-03-01

  ...Als reservefuncties zijn besteller post/pakketten (auto) (SBC-code 282102) en samensteller kunststof- en rubberindustrie (SBC-code 271130) geselecteerd. . . . . 1.4. Bij besluit van 23 augustus 2012 heeft het Uwv vastgesteld dat voor appellant ...

 • Uitspraak Nº 14/4486 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2015-10-28

  ... 4.7.Appellante wordt niet gevolgd in haar stelling dat in de functies van samensteller kunststof- en rubberindustrie en medewerker tuinbouw de belastbaarheid voor werk met een hoog handelingstempo wordt overschreden. Deze functies kennen geen kenmerkende belasting ...

 • Uitspraak Nº 17/4630 ZW. Centrale Raad van Beroep, 2019-07-17

  ... van de functies van inpakker (SBC-code 111190), receptionist, baliemedewerker (SBC-code 315150) en samensteller kunststof en rubberindustrie (SBC-code 271130). Tegen dit besluit van . 14 februari 2014 heeft appellante geen rechtsmiddelen aangewend. Dit besluit staat dus in rechte ...

 • Uitspraak Nº 15/2647 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2016-09-09

  ... industrie (SBC-code 111180), machinebediende inpak/verpakkingsmachine (SBC-code 271093) en samensteller kunststof- en rubberindustrie (SBC-code 271130) – alle een routinematig karakter hebben. Veelal doen collega’s in de directe omgeving dezelfde werkzaamheden en is er op de ...

 • Uitspraak Nº 15/8604 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2017-11-01

  ... geacht de functies van samensteller elektronische apparatuur, wikkelaar, assistent consultatiebureau en samensteller kunststof- en rubberindustrie te vervullen, dat resulteert in een verlies aan verdiencapaciteit van 13,8 %. . . . . 2.1. . Betrokkene ...

 • Uitspraak Nº 14/467 WWAJ-T. Centrale Raad van Beroep, 2015-08-14

  ... gemotiveerd dat de belasting in de geduide functies (productiemedewerker industrie (SBC-code 111180), samensteller kunststof- en rubberindustrie (SBC-code 271130) en medewerker tuinbouw (SBC-code 111010)) de vastgestelde medische belastbaarheid van appellant niet overschrijdt. Wat betreft de ...

 • Uitspraak Nº 14/5474 WAO. Centrale Raad van Beroep, 2015-12-14

  ... kan verrichten verbonden aan de geselecteerde functies van huishoudelijk medewerker (SBC-code 111333), samensteller kunststof- en rubberindustrie (SBC-code 271130) en medewerker tuinbouw (SBC-code 111010). De beroepsgrond dat de functie van samensteller kunststof- en rubberindustrie (SBC-code ...

 • Uitspraak Nº AWB 17_5794. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-03-23

  ...Eiseres werd geschikt bevonden om de functies van samensteller kunststof en rubberindustrie (SBC-code 271130), archiefmedewerker (SBC-code 315132) en productiemedewerker industrie (SBC-code 111180) te vervullen. . . . . ...

 • Uitspraak Nº 15/1533 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2016-11-11

  ... en beroep dat de geselecteerde functies van machinaal metaalbewerker, magazijn-, expeditiemedewerker en samensteller kunststof- en rubberindustrie geschikt zijn te achten voor appellant. . . . . 3.1. . In hoger beroep heeft appellant aangevoerd dat hij, ...

 • Uitspraak Nº 15/6539. Rechtbank Amsterdam, 2016-07-05

  ... geoordeeld dat ten aanzien van de functies productiemedewerker textiel, geen kleding, (SBC-code 272043) en samensteller kunststof en rubberindustrie (SBC-code 271130) sprake is van een overschrijding op het item 4.15.2 (frequent lichte voorwerpen hanteren tijdens het werk). . De rechtbank ...

 • Uitspraak Nº 14/5539 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2016-08-12

  ... geselecteerd, te weten de functie van medewerker administratieve ondersteuning (SBC-code 211030) en van samensteller kunststof- en rubberindustrie (SBC-code 271130). De arbeidsdeskundige bezwaar en beroep heeft per functie toegelicht waarom deze functies in medisch opzicht, en ook anderszins, ...

 • Uitspraak Nº 16/1376 ZW. Centrale Raad van Beroep, 2017-11-15

  ... zijn beperkingen in staat geacht de functies van productiemedewerker voedingsindustrie, snackbereider en samensteller kunststof- en rubberindustrie te vervullen. . . . . 1.2. Appellant heeft zich op 11 november 2014 ziek gemeld wegens knieklachten. Op 14 april 2015 ...

 • Uitspraak Nº 13-6622 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2015-06-01

  ... heeft appellant herhaald niet in staat te zijn om de voor hem geselecteerde functies te vervullen van samensteller kunststof- en rubberindustrie en machinebediende inpak-/verpakkingsmachine vanwege een overschrijding van zijn belastbaarheid op de items stof, rook, gassen en dampen, en knielen ...

 • Uitspraak Nº 14/2381 ZW. Centrale Raad van Beroep, 2016-05-11

  ... is geschikt geacht voor hem geselecteerde voorbeeldfuncties te vervullen, waaronder de functie van samensteller kunststof en rubberindustrie. Aan appellant is vanaf 5 april 2010 ook een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) toegekend. . . . . 1.2. ...