tjallema leeuwarden rechtbank

118 resultaten voor tjallema leeuwarden rechtbank

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº C/17/152061 / HA ZA 16-311. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-01-17

  ... . . Afdeling privaatrecht . Locatie Leeuwarden . . . . . zaaknummer / rolnummer: C/17/152061 / ... . . Dit vonnis is gewezen door mr. P.R. Tjallema...

 • Uitspraak Nº C/17/151829 / HA ZA 16-296. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-09-26

  ... . . Afdeling privaatrecht. Locatie Leeuwarden. . . . . zaaknummer / rolnummer: C/17/151829 / HA .... . . Dit vonnis is gewezen door mr. P.R. Tjallema en in het openbaar uitgesproken op 26 september 2018.1. . . ...

 • Uitspraak Nº C-17-139480 - FA RK 15-91. Rechtbank Noord-Nederland, 2015-06-03

  ... Afdeling Privaatrecht . . . Locatie Leeuwarden. . . . zaak-/rekestnummer: C/17/139480 / FA RK 15-91 . ... Deze beschikking is gegeven te Leeuwarden door mr. P.R. Tjallema, lid van de kamer, tevens kinderrechter, en uitgesproken ter openbare ...

 • Uitspraak Nº C/17/157445 / KG ZA 17-264. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-11-22

  ... . . Afdeling privaatrecht . Locatie Leeuwarden . . . . . zaaknummer / rolnummer: C/17/157445 / ... . . Dit vonnis is gewezen door mr. P.R. Tjallema en in het ...

 • Uitspraak Nº C/17/140357 / HA ZA 15-66. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-02-17

  vonnisRECHTBANK NOORD-NEDERLANDAfdeling privaatrechtLocatie Leeuwarden zaaknummer / rolnummer: C/17/140357 / HA ZA 15-66 Vonnis van 17 februari ...Dit vonnis is gewezen door mr. P.R. Tjallema en in het ...

 • Uitspraak Nº C/16/499502 / KL ZA 20-74. Rechtbank Midden-Nederland, 2020-04-06

  ... advocaat mr. T.E. Heslinga te Leeuwarden,. . . . tegen. . . . . . ... . . Dit vonnis is gewezen door mr. P.R. Tjallema en in het openbaar uitgesproken door mr. K.G. van de Streek op 6 ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, May 24, 2006

  Vetorecht bij stiefouderadoptie

  ...Beslissing. De rechtbank:. wijst het verzoek af. Deze beschikking is gegeven te Leeuwarden door mr. P.R. Tjallema, lid van de kamer, tevens kinderrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op woensdag 24 mei 2006 in tegenwoordigheid van de griffier. (c: ...

 • Uitspraak Nº C-17-135972 - HA ZA 14-305. Rechtbank Noord-Nederland, 2015-06-10

  ... . . Afdeling privaatrecht. Locatie Leeuwarden. . . . . zaaknummer / rolnummer: C/17/135972 / HA ... . . . Dit vonnis is gewezen door mr. P.R. Tjallema en in het openbaar uitgesproken op 10 juni 2015.1. . . ...

 • Uitspraak Nº C/17/153234 / HA ZA 17-31. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-12-20

  ... . . Afdeling privaatrecht. Locatie Leeuwarden. . . . . zaaknummer / rolnummer: C/17/153234 / HA .... . . Dit vonnis is gewezen door mr. P.R. Tjallema en door de rolrechter in het openbaar uitgesproken op 20 december 2017.1. ...

 • Uitspraak Nº C/17/153908 / HA ZA 17-65. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-09-06

  ... . . Afdeling privaatrecht. Locatie Leeuwarden. . . . . zaaknummer / rolnummer: C/17/153908 / HA ... . . . Dit vonnis is gewezen door mr. P.R. Tjallema en in het openbaar uitgesproken op 6 september 2017.1. . . ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, January 10, 2001

  Verzoeker heeft geen gebruik gemaakt van de termijn van 14 dagen ex artikel 3 lid 1 Fw en heeft eerst na 19 maanden verzoek tot omzetting in schuldsaneringsregeling gedaan, hetgeen te laat is.

  ...Appellant,. Hierna te noemen: X.,. Procureur mr. P.R. Tjallema. Het geding in eerste aanleg. Bij vonnis van 23 november 2000 heeft de ...De rechtbank heeft geoordeeld dat de situatie zoals omschreven in artikel 15b Fw zich ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, September 28, 2011

  Familierecht; omgang met donorvader, nauwe persoonlijke betrekking, donorovereenkomst

  ...wijst af het meer of anders verzochte. Deze beschikking is gegeven te Leeuwarden door mr. P.R. Tjallema, lid van de kamer, tevens kinderrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op woensdag 28 september 2011 in tegenwoordigheid van de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, July 05, 2011

  Aanneming van werk waarbij de overeenkomst tussentijds gedeeltelijk is opgezegd door de opdrachtgever. De opdrachtgever wil het door hem betaalde voorschot terugvorderen. Grondslag en begrotingsproblemen doordat de vordering niet gebaseerd is op art 7:764 BW. Een wijziging van de grondslag na pleidooi in hoger beroep door het hof afgewezen.

  ... grief in het incidentele appel richt zich tegen de door de rechtbank aan [geïntimeerde] opgelegde verplichting tot afgifte van het ...L. Janse, voorzitter, G. van Rijssen en P.R. Tjallema, en uitgesproken ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, October 31, 2007

  Tegenstrijdig belang. Vertegenwoordiging rechtspersoon. Faillissement.

  ...verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. P.R. Tjallema en in het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, May 11, 2010

  Aanneming van werk. Geen vaste aanneemsom overeengekomen.

  ... 2006, 3 januari 2007, 7 november 2007 en 2 april 2008 door de rechtbank Groningen. Het geding in hoger beroep. Bij exploot van 30 juni 2008 is ...Aldus gewezen door mrs. Janse, voorzitter, Zandbergen en Tjallema...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, March 02, 2010

  Tijdens de besprekingen over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap in het kader van een echtscheiding, onderhandelt de vrouw met een derde over de verkoop van de echtelijke woning. Is er sprake van bedrog c.q. dwaling nu de vrouw van deze onderhandelingen geen melding aan de man heeft gemaakt gedaan?

  ... op 5 april 2006, 9 augustus 2006 en 12 september 2007 door de rechtbank Assen. Het geding in hoger beroep. Bij exploot van 10 december 2007 is ...Aldus gewezen door mrs.Verschuur, voorzitter, Janse en Tjallema...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, July 05, 2011

  Appel van tussenvonnis. Bewijslastverdeling. Opschortingsrecht. Voorschot kosten deskundigenbericht.

  ... januari 2009 en de beslissing gegeven op 11 maart 2009 door de rechtbank Zwolle-Lelystad. Het geding in hoger beroep. Bij exploot van 20 april 2009 ...Aldus gewezen door mrs. L. Janse, voorzitter, I. Tubben en P.R. Tjallema...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, October 26, 2010

  Non-conformiteit. Aan de hand van de Havilex-formule beoordeelt het hof wat partijen zijn overeengekomen over de bestemming van de onroerende zaak. De tekst van de overeenkomst en een verkoopbrochure leggen groot gewicht in de schaal. Verkopers worden in

  ... op 23 april 2008, 6 augustus 2008 en 3 juni 2009 door de rechtbank Groningen. Het geding in hoger beroep. Bij exploot van 31 augustus 2009 is ...Dit arrest is gewezen door mrs L. Janse, M.W. Zandbergen en P.R. Tjallema...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, January 25, 2011

  Bank heeft geen regres of verhaal op cliënte na uitwinning van een bankgarantie die de bank heeft gesteld ten gunste van een andere bank, die het krediet heeft overgenomen.

  ... uitgesproken op 1 oktober 2008 en 4 februari 2009 door de rechtbank Assen. Het geding in hoger beroep. Bij exploot van 20 april 2009 is door ...Aldus gewezen door mrs. L. Janse, P.R. Tjallema en A. Van Hees ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, March 02, 2010

  Ondanks onterechte presentatie als architect, geen toerekenbare tekortkoming.

  ... vonnissen uitgesproken op 18 april 2007 en 21 mei 2008 door de rechtbank Zwolle-Lelystad. Het geding in hoger beroep. Bij exploot van 20 augustus ...Aldus gewezen door mrs. Janse, voorzitter, Tjallema enVan Rijssen, raden. en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, November 23, 2010

  Bouwzaak met diverse partijen, van welke de constructeur wordt aangesproken door de opdrachtgever. In het arrest overweegt het hof aangaande de verhouding tussen de stelplicht van de met het bewijs belaste partij enerzijds en de taakinvulling door de deskundige anderzijds. De deskundige beoordeelt maar in beginsel slechts op door partijen aangedragen feiten en omstandigheden.

  ... en 26 maart 2008, alsmede het vonnis van 29 oktober 2008 door de rechtbank Zwolle-Lelystad. Het geding in hoger beroep. Bij exploot van 28 januari ...Aldus gewezen door mrs. M.W. Zandbergen, R.R. Tjallema en G. van Rijssen en uitgesproken door de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, June 01, 2010

  Defecte rioleringspomp. Zorgvuldigheid gemeente; stelplicht t.a.v. kwalitatieve aansprakelijkheid.

  ... uitgesproken op 13 februari 2008 en 9 juli 2008 door de rechtbank Groningen. Het geding in hoger beroep. Bij exploot van 5 september 2008, ...Aldus gewezen door mrs. Janse, voorzitter, Zandbergen en Tjallema, raden, en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, January 18, 2011

  Opeisbaarheid. Afspraken daarover.

  ... uitgesproken op 29 januari 2003 en 10 januari 2007 door de rechtbank Groningen. Het geding in hoger beroep. Bij exploot van 10 april 2007 is ...Aldus gewezen door mrs. L. Janse, voorzitter, P.R. Tjallema en G. van Rijssen, en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, March 15, 2011

  Betwiste betalingen met creditcard

  ... uitgesproken op 2 oktober 2008 en 8 januari 2009 door de rechtbank Zwolle-Lelystad, sector kanton, locatie Deventer. Het geding in hoger ...Aldus gewezen door mrs. M.W. Zandbergen, voorzitter, P.R. Tjallema en. G. Van Rijssen, en uitgesproken door de rolraadsheer ter ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, March 16, 2010

  Geen tussentijds hoger beroep van een (afwijzende) beslissing op een incidentele vordering ex art. 843A Rv.

  ... uitgesproken op 24 juni 2009 en 4 november 2009 door de rechtbank Zwolle-Lelystad. Het geding in hoger beroep. Bij exploot van 24 september ...Aldus gewezen door mrs. Janse, voorzitter, Tjallema en van Rijssen, raden,. en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare ...