Uitzetting uit een woning

922 resultaten voor Uitzetting uit een woning

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 5636655 \ CV EXPL 17-116. Rechtbank Den Haag, 2017-06-21

  ... . . Woningbouwvereniging De Sleutels van Zijl en Vliet,. . h.o.d.n. de Sleutels,. ...De twee regels zijn zo tegenstrijdig en verwarrend dat uitzetting uit een woning geen gerechtvaardigde vordering is. De kantonrechter ...

 • Uitspraak Nº 200.169.509/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-06-13

  ... Huismeesters verhuurt sinds 19 november 2008 aan [geïntimeerde] de woning aan de [a-straat] 356 te [A] . In het door partijen ondertekende ... huishouden betreft dat binnen een periode van vijf jaar na uitzetting voor een tweede maal door een gerechtelijke uitspraak uit een woning in ...

 • Uitspraak Nº C-09-523181 FA RK 16-9339. Rechtbank Den Haag, 2017-01-31

  .... - Een proces-verbaal van uitzetting uit de woning d.d. 14 september 2016 opgesteld door de politie van de ...

 • Uitspraak Nº C/15/280559 / JU RK 18-1953. Rechtbank Noord-Holland, 2019-03-20

  ...Het gezin woont in een kleine woning waarbij het bovendien onzeker is of het gezin daar kan blijven omdat er n uitzettingsprocedure zou lopen. Daarnaast is de moeder verwikkeld in een gezag/omgangsprocedure ...

 • Uitspraak Nº 16-4010 PW. Centrale Raad van Beroep, 2016-07-20

  ...Verzoekster is eigenaar van een woning op Curaçao. Zij heeft op 6 november 2013 bijstand ingevolge de Wet werk ... kantonrechter sprake is van een reële en actuele dreiging van uitzetting uit haar woning. Omdat verzoekster beoogt door middel van een nabetaling ...

 • Uitspraak Nº 200.218.375/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-12-19

  ... financiële problemen en spelen er problemen met de woningbouwvereniging waardoor een ontruiming dreigt van de woning waar de moeder met [kind a] ... zijn, dat voor de moeder een detentierisico bestaat en dat een uitzetting uit de woning dreigt. De moeder heeft voorts met klem bestreden dat zij, ...

 • Uitspraak Nº 201507490/1/A2. Raad van State, 2016-05-04

  ... van de gemeente Groningen, in verband met een dreigende uitzetting uit haar woning. Bij vonnis van 22 augustus 2012 heeft de rechtbank, ...

 • Uitspraak Nº C-09-566727-HA ZA 19-85. Rechtbank Den Haag, 2019-12-04

  ...Ook heeft toen een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van [eisende partij sub 1] en het kantoor van [de B.V.] , de Holding en de ..., waaronder het verlies van haar onderneming en de uitzetting uit haar woning samen met haar minderjarig kind, was [eisende partij sub ...

 • Uitspraak Nº 17/1849 PW. Centrale Raad van Beroep, 2018-11-27

  ...De door appellant aangevoerde omstandigheid dat uitzetting uit de woning dreigde, betekent op zich niet dat sprake is van het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 8 februari 2012

  gezag; ontzetting moeder van het ouderlijk gezag

  ... waarop de moeder dit had aangenomen hadden betrekking op een uitzetting uit de woning. - In Nederland is de moeder met de minderjarigen ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 29 juni 2009

  Vreemdelingenbewaring / staandehouding / redelijk vermoeden van illegaal verblijf / verlaten pand doet redelijk vermoeden niet teniet Uit het proces-verbaal blijkt dat de vreemdeling zich ten tijde van een persoongerichte controle bevond op het adres waar een illegaal verblijvende vreemdeling ter uitzetting staande zou kunnen worden gehouden. Nadat de verbalisanten hebben aangebeld en geroepen,...

  ...In deze woning zou betrokkene [de heer B.], geboren op […] illegaal verblijven. ... met naam bekende illegale of uitgeprocedeerde vreemdeling ter uitzetting aangehouden wordt of kan worden. 2.3.2. Uit het proces-verbaal blijkt dat ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Raad van State, 27 juli 2011

  Bij besluit van 5 juli 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Velve-Lindenhof 2005 - herziening 4" vastgesteld.

  ... Verslavingszorg, gevestigd te Deventer, en de stichting Woningcorporatie Domijn, gevestigd te Enschede, een schriftelijke uiteenzetting gegeven. ... de toekomstige bewoners zich moeten houden op straffe van uitzetting uit de woning. Ook zal met een omgevingsbeheergroep van omwonenden worden ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, 29 december 2006

  Inbewaringstelling / binnentreden onrechtmatig. Vast staat dat het paspoort van eiser op enig moment tussen de inbewaringstelling en het opstellen van het M119-formulier door de politie is opgehaald uit eisers woning met gebruikmaking van de sleutels van eiser, die bij zijn insluitingsfouillering waren ingenomen. In de stukken bevindt zich een kopie van het paspoort, maar er is niets vermeld

  ... garant gesteld voor de onderbrenging van eiser tot aan diens uitzetting, waartoe hij een verklaring heeft ondertekend. Eiser zal zich niet aan de ...Derhalve ligt het binnentreden van de woning waar eiser verblijft niet voor ter toetsing door de vreemdelingenrechter. ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Maastricht, 26 augustus 2002

  Driejarenbeleid / verblijfsvergunning regulier / contra-indicaties. Verweerder heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat verzoekers verklaringen omtrent zijn identiteitskaart, oogverwonding en tijdstip van vertrek uit zijn woning ongeloofwaardig zijn. Voorts ziet de voorzieningenrechter in verzoekers relaas, zo al van de geloofwaardigheid daarvan dient te worden uitgegaan,...

  ...Verweerder heeft bepaald dat uitzetting gedurende de periode dat het bezwaar aanhangig is, niet achterwege zal ..., zijn oogverwonding en het tijdstip van vertrek uit zijn woning ongeloofwaardig zijn. Blijkens een proces-verbaal van de Marechaussee van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 18 december 2007

  Ex-werkneemster/uitzendkracht bij gemeente vordert schadevergoeding van wethouder in privé omdat deze zich onrechtmatig gedragen zou hebben, onder meer doordat hij er de hand in zou hebben gehad dat zij haar woning moest verlaten en zij geen werk meer kreeg bij de gemeente. Het hof wijst - net als de rechtbank - de vorderingen af.

  ... bewoonde, door de gemeente [plaatsnaam] aan een derde verhuurde woning aan de [adres] waren vervangen en dat haar huisraad op 3 en 7 september ... deze grief tevens aan de orde gestelde kosten van ontruiming of uitzetting van de woning aan de [adres] betreft, is het hof van oordeel dat ook in ...

 • Uitspraak Nº NL18.7421. Rechtbank Den Haag, 2019-06-12

  ... geen concrete handelingen verricht en zal verrichten om tot uitzetting over te gaan, de terugkeerplicht dient te worden geschorst en daarmee ...Na het overlijden van zijn tante mocht eiser niet langer in de woning blijven en moest hij op straat gaan bedelen. Daar kwam hij in contact met ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Alkmaar, 8 mei 2002

  Bewaring / staandehouding / redelijk vermoeden illegaal verblijf. Het enkele feit dat een vreemdeling wordt aangetroffen in een woning waar een met naam bekende illegale of uitgeprocedeerde vreemdeling ter uitzetting aangehouden wordt of kan worden, kan niet zonder meer leiden tot een redelijk vermoeden van illegaal verblijf. Daarvoor is in ieder geval noodzakelijk dat uit een direct aan de...

  ...Vervolgens hebben wij en de aanwezige politie-ambtenaren de woning betreden. In de woning hield ik, verbalisant (..), de aangetroffen man op ... met naam bekende illegale of uitgeprocedeerde vreemdeling ter uitzetting aangehouden wordt of kan worden. Verweerder acht derhalve de oplegging van ...

 • Van kracht Wetboek van Strafrecht
 • Uitspraak Nº 201508668/1/A2. Raad van State, 2017-03-29

  ... . . Artikel 19 ("Bescherming bij verwijdering, uitzetting of uitlevering"), tweede lid, luidt: . . . . "[…] . ... . 2. In het Nederlandse stelsel kan een huurder van een woning een bijdrage ontvangen in de huurkosten. Om zorg betaalbaar en ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, 16 oktober 2002

  Bewaring / staandehouding / redelijk vermoeden illegaal verblijf. De gemachtigde van verweerder heeft geantwoord dat de agenten op zoek waren naar eiser, dat eiser met name bekend was, dat bekend was dat eiser op het adres waar hij is staandegehouden verbleef en dat de verbalisanten ook een foto van eiser in hun bezit hadden. De rechtbank stelt vast dat van deze gegevens niet uit het dossier

  ...Uit de dossierstukken blijkt niet dat de ambtenaren van politie de woning zijn binnengetreden om eiser staande te houden. Er was derhalve geen grond ... naar deze woning gegaan teneinde eiser op te halen ter fine van uitzetting uit Nederland. De politieambtenaren waren zelfs in het bezit van een foto ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Assen, 7 maart 2007

  Zicht op uitzetting bij herhaalde maatregel / eerdere bewaring opgeheven in verband met ontbreken zicht op uitzetting / nieuwe omstandigheden Op 29 april 2005 is een eerdere bewaring vanwege ontbreken zicht uitzetting opgeheven. Bij volgende inbewaringstelling dient rechtbank te onderzoeken of sprake is van feiten / omstandigheden waaruit blijkt dat zulk zicht thans niet ontbreekt. Als...

  ... omstandigheden zijn die het oordeel rechtvaardigen dat zicht op uitzetting bestaat. Op 5 maart 2007 heeft verweerder zijn reactie gegeven. Op 6 maart ... 2007 vond er in een restaurant in [plaats] en de daarboven gelegen woning een controle plaats in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen en de ...

 • Uitspraak Nº 20-001629-14. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-05-12

  ... Het hof overweegt hierna dat de rechtmatigheid van de uitzetting van verdachte naar Nederland door de autoriteiten van de Dominicaanse ... . . . . Op 8 januari 2009 is vervolgens de woning van verdachte doorzocht. Dit gebeurde in aanwezigheid en met een actieve ...

 • Uitspraak Nº 201508030/1/A2. Raad van State, 2017-03-29

  ...] erop wijst dat zij de rechtbank heeft verzocht te bepalen dat uitzetting achterwege dient te blijven totdat op haar tegen het besluit van 21 ..., bevoegd zijn elke plaats te betreden, daaronder begrepen een woning, zonder de toestemming van de bewoner, teneinde de vreemdeling uit te ...

 • Uitspraak Nº 10/200324-17. Rechtbank Rotterdam, 2018-01-19

  ... verdachte is dat hij op de galerij in de flat op zoek was naar de woning van een vriendin in die flat . . . . . ... 29 januari 2018 (op vrijwillige basis) mee kan werken aan zijn uitzetting (per vliegtuig) naar Algerije. De rechtbank heeft kennis genomen ...

 • Uitspraak Nº 15/700473-11. Rechtbank Noord-Holland, 2018-11-16

  ... termijn van 180 dagen, of zoveel korter tot de datum waarop de uitzetting van veroordeelde – die per 25 november 2016 tot ongewenst vreemdeling is ... strafbare feiten, onder andere een gekwalificeerde diefstal in een woning waarbij het slachtoffer op haar bed is vastgebonden en bedreigd. ...