vakantieparken

107 resultaten voor vakantieparken

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº C-09-546867- KG ZA 18-84. Rechtbank Den Haag, 2018-02-07

  ... . . . 2.3. De Consumentenbond heeft eind 2017 onderzoek gedaan naar de hygiëne van vakantiewoningen in 30 vakantieparken in Nederland. Tien daarvan betroffen parken van "Roompot" en "Hogenboom", die beide aan Roompot toebehoren. . . . . 2.4. Op ...

 • Uitspraak Nº ROE 19/540. Rechtbank Limburg, 2019-03-22

  ...Center Parcs Netherlands N.V. exploiteert in de directe omgeving van de voorgenomen huisvestingslocatie twee vakantieparken (‘Het Meerdal’ en ‘Limburgse Peel’). Center Parcs Europe N.V. is de bestuurder van Center Parcs Netherlands N.V. Zij vrezen dat hun gasten ...

 • Uitspraak Nº 200.256.931_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-01-21

  ... . . . 3.2.1. . [vakantieparken] Vakantieparken B.V. (hierna: [vakantieparken] ) en [de vennootschap 1] zijn onderdeel van de Roompot Groep. . . . . ...

 • Uitspraak Nº 201708327/1/R6. Raad van State, 2018-11-14

  ...Die bestaande windturbines zullen worden afgebroken. Ten westen van het plangebied liggen vakantieparken De Oude Banjaard en De Banjaard. De meeste van de 68 personen die gezamenlijk met vereniging Communicatie Platform De Banjaard en de Vereniging van ...

 • Uitspraak Nº 201505679/1/R1. Raad van State, 2016-07-20

  ... de gronden van [appellant sub 3] betrokken worden in de toekomstvisie voor het [recreatiepark] in het kader van het project Vitale Vakantieparken. Aan het bestemmen van de gronden met de gewenste woonbestemming en kantoorfunctie wenst de raad vooruitlopende op deze visie niet mee te werken ook ...

 • Uitspraak Nº 5969429 CV EXPL 17-3801. Rechtbank Noord-Holland, 2017-11-29

  ... . . 2.2. In Julianadorp bevinden zich vier naast elkaar gelegen vakantieparken, waaronder Resort Duynzicht. De eigenaars van de op de vakantieparken gelegen appartementen en/of bungalows hebben zich per vakantiepark verenigd in ...

 • Uitspraak Nº 200.144.799/02. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-06-18

  ...In die brief staat:. . “Indien u bent of wordt aangeschreven door Hogenboom Vakantieparken B.V. dan bericht ik u dat eerst per 1 februari 2004 Hogenboom Vakantieparken B.V. bevoegd is om betalingen te vorderen met betrekking tot het ...

 • Uitspraak Nº C/05/362385 / KG ZA 19-490. Rechtbank Gelderland, 2020-03-05

  ... . . . . . . 2 De feiten . . 2.1. . Droomparken exploiteert sinds 2003 vakantieparken in Nederland en verhuurt op haar vakantieparken diverse recreatiewoningen. Somnium houdt zich bezig met de koop en verkoop van recreatiewoningen die ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, January 18, 2012

  Geschil over bevoegde vertegenwoordiging. Uit de gedane mededelingen concludeert de rechtbank dat gedaagde de schijn heeft gewekt dat degene die de onderhandelingen met eiseres heeft gevoerd, gedaagde vertegenwoordigde.

  ...2.2. Roompot verricht beheersactiviteiten voor haar dochtervennootschappen die betrokken zijn bij de exploitatie van vakantieparken, jachthavens, campings en dergelijke (hierna gezamenlijk: de vakantieparken). 2.3. Sinds 2004 verzorgt Media Tools muziekabonnementen voor de ...

 • Uitspraak Nº C/05/323268 KG ZA 17-349. Rechtbank Gelderland, 2017-08-02

  ... . 2.2. . [gedaagde] houdt zich bezig met de verhuur van vakantiehuizen via internet en bemiddeling tussen vakantieparken, huiseigenaren en huurders. . . . . 2.3. Op 12 januari 2015 wordt een exclusieve verhuurbemiddelingsovereenkomst gesloten ...

 • Uitspraak Nº 201602774/1/A1. Raad van State, 2017-05-31

  ... zijn gemeente in veel gevallen handhavend heeft opgetreden tegen het niet-recreatieve gebruik van recreatiewoningen op verschillende vakantieparken. Het college heeft dat gedaan, zoals het ter zitting heeft toegelicht, door in een aantal gevallen de huurders aan te schrijven. Op enkele ...

 • Uitspraak Nº 200.242.651_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-03-24

  ... die bij het sluiten van de overeenkomst(en) in de uitoefening van hun bedrijf handelden ( [de vennootschap] beheert zelfs meerdere vakantieparken), terwijl [geïntimeerde] een natuurlijk persoon is die niet in de uitoefening van haar beroep of bedrijf handelde. Tegen deze achtergrond mocht ...

 • Uitspraak Nº 18/730501-16. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-02-13

  ...Vanaf januari 2014 ging [slachtoffer 1] op initiatief van verdachte en [medeverdachte 1] vanuit diverse bungalows op vakantieparken werken. [slachtoffer 1] betaalde de huur zelf. Verdachte en [medeverdachte 1] verbleven ook in de gehuurde bungalows, net als onder andere ...

 • Uitspraak Nº 18/730519-16. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-02-13

  ...Vanaf januari 2014 ging [slachtoffer 1] op initiatief van verdachte en [medeverdachte 1] vanuit diverse bungalows op vakantieparken werken. [slachtoffer 1] betaalde de huur zelf. . . . . Verdachte en [medeverdachte 1] verbleven ook in de gehuurde bungalows, ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 3313. Rechtbank Noord-Holland, 2020-04-09

  ...De woning is gelegen in het buitengebied van [Z] en grenst aan de achterzijde aan landbouwgrond en aan de voorzijde aan twee vakantieparken. Met de matige ligging van de woning is in onvoldoende mate rekening gehouden. . . 4. Verweerder concludeert tot ongegrondverklaring van het ...

 • Uitspraak Nº 201602827/1/A1 en 201602828/1/A1. Raad van State, 2017-04-26

  ... gesteld dat het in veel gevallen handhavend is opgetreden tegen het niet-recreatieve gebruik van recreatiewoningen en dat op enkele vakantieparken, zoals bij "Het Grootslag", meer sprake was van verhuur van recreatiewoningen aan arbeidsmigranten dan bij andere vakantieparken. Gelet hierop doet ...

 • Uitspraak Nº 201807760/1/R3. Raad van State, 2019-12-24

  ... hinder op het water wordt veroorzaakt door een groot aantal sloepen die dagelijks aan toeristen wordt verhuurd, dan wel bij chalets op vakantieparken hoort. . Er wordt volgens [appellant sub 1] en anderen ook extra water gecreëerd met aanlegplaatsen voor bootjes, ook dit zal tot hinder voor ...

 • Uitspraak Nº 201605870/1/R1. Raad van State, 2017-07-05

  ...Ten onrechte zijn de wellnessfaciliteiten bij hotels, fitnesscentra en vakantieparken niet meegenomen. Ook stellen zij zich op het standpunt dat de plancapaciteit onvolledig in kaart is gebracht en dat het te verwachten ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 1266. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-04-21

  .... . . . Verzoekers hebben verwezen naar bouwwerken welke op andere vakantieparken op Ameland aanwezig zijn. Deze bouwwerken zouden evenzeer zijn ingegraven zonder as of wielenstelsen, op plekken met de bestemming ...

 • Uitspraak Nº 03/666114-15. Rechtbank Limburg, 2017-10-12

  ...[slachtoffer] (rechtbank leest: [slachtoffer] ) werkt als prostituee en verblijft wel eens op vakantieparken en campings alwaar zij klanten ontvangt. Dit was nu ook het geval. Op 7 mei 2014 aan het begin van de avond is [slachtoffer] nog gebeld door een man ...

 • Uitspraak Nº 16/706270-16 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2019-10-02

  ... . . Beslag . . . . - gelast de teruggave van de beslagen goederen – kort gezegd: de vakantieparken – aan de rechthebbenden, met de opmerking dat aan deze beslissing geen feitelijke uitvoering dient te worden gegeven zo lang op deze goederen nog ...

 • Uitspraak Nº 05/740367-18. Rechtbank Gelderland, 2019-11-01

  ...46 . . . . Gelet op het bovenstaande is de verklaring van verdachte dat zij met [benadeelde] naar de vakantieparken ging, ongeloofwaardig. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat de vakanties, genoten door verdachte en haar gezin, zijn betaald van de bankrekening ...

 • Uitspraak Nº 200.130.096/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-03-01

  ...Met de "lijst Hogenboom" wordt gedoeld op de prijslijst 2009 voor het type Goudplevier ten behoeve van Hogenboom vakantieparken (productie 16 bij de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie). Volgens [appellant] betreffen de door ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Overijssel, May 08, 2013

  Verkoop, ontwikkeling en bouw van administratief/financiële softwareapplicatie voor de recreatiebranche; vastgelopen IT-traject. Software-ontwikkelaar en opdrachtgever sluiten een 'samenwerkingsovereenkomst' met een looptijd van 10 jaar (van 2006 tot 2016). Opdrachtgever koopt daarbij (na eigen onderzoek van die applicatie) een 'standaard-pakket' voor de gecentraliseerde administratieve en...

  ... Stratech heeft de standaardapplicatie Stratech-RCS in de week van 23 oktober 2006 geïnstalleerd bij [X] en op de bij haar aangesloten vakantieparken. [X] heeft de applicatie daar in gebruik genomen. Later heeft Stratech updates en nieuwe versies van ‘Stratech-RCS Enterprise’ geleverd en ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, April 10, 2013

  Verzekeringsgeschil. Partijen uit Curacao, Bonaire en Barbadosl Vakantieresorts op Curacao en Bonaire. Internationaal privaatrecht. Toepasselijk recht volgens het EVO, nu Curacao en Bonaire niet tot het communautaire grondgebied van Nederland beho(o)r(d)en. Terugkomen op oordeel dat kunstmatige eilanden etc. niet als gebouw in de zin van de polis zijn aan te merken?

  ... de met verzekeraars gesloten verzekeringsovereenkomst voor schade die de tropische storm “Omar” in 2008 heeft aangericht op twee vakantieparken van Flamingo c.s., een op Curaçao en een op Bonaire. Flamingo c.s. meent dat die schade is gedekt. Verzekeraars verweren zich op een groot aantal ...