vakantieparken

96 resultaten voor vakantieparken

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº AWB - 19_5588. Rechtbank Gelderland, 2019-11-01

  ...Het Ariadne project adviseert en ondersteunt gemeenten met betrekking tot toezicht en handhaving op en rondom vakantieparken. Vanuit dit project hebben er in februari 2019 controles op [vakantiepark A] plaatsgevonden. . . . . De feiten. . . ...

 • Uitspraak Nº C/10/545261 / FA RK 18-1395 en C/10/552961 / FA RK 18-4828. Rechtbank Rotterdam, 2019-04-19

  ...Zij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De vrouw verklaart ter zitting afwisselend bij een vriendin, in hotels en in vakantieparken te verblijven. Er is, zo stelt zij, ook geen zicht op een woning. Daarbij is het zo dat de man onweersproken heeft gesteld gedurende twee dagen per ...

 • Uitspraak Nº AWB-19_5595. Rechtbank Gelderland, 2019-11-01

  ...Het Ariadne project adviseert en ondersteunt gemeenten met betrekking tot toezicht en handhaving op en rondom vakantieparken. Vanuit dit project hebben er in februari 2019 controles op [vakantiepark A] plaatsgevonden. . . . Op 18 februari 2019 heeft ...

 • Uitspraak Nº 19_6147. Rechtbank Gelderland, 2019-12-13

  ...Het [project] project adviseert en ondersteunt gemeenten met betrekking tot toezicht en handhaving op en rondom vakantieparken. Vanuit dit project heeft er op 21 maart 2019 een controle op bungalowpark [locatie] plaatsgevonden. . . . . De feiten. . ...

 • Uitspraak Nº 201609974/1/R3. Raad van State, 2018-05-09

  ...  Ter zitting heeft de raad toegelicht dat het door [appellant sub 4A] en [appellant sub 4B] bedoelde onderzoek naar de vitaliteit van vakantieparken dateert van na de vaststelling van het plan, waarmee de raad ten tijde van de vaststelling van het plan geen rekening heeft kunnen houden. Het ...

 • Uitspraak Nº C/01/350222 / KG ZA 19-546. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-11-18

  ... De Arend Waardenburg BV is een groothandel in bedrijfsmeubelen en houdt zich bezig met de inrichting van restaurants, hotels en vakantieparken. Zij kan worden gezien als de hoofdvestiging van een organisatie die zich naar buiten toe presenteert onder de . (handels-)naam De Arend; ...

 • Uitspraak Nº C/10/500120 / HA ZA 16-404. Rechtbank Rotterdam, 2019-11-13

  ...In 2010 ben ik nauwer betrokken geraakt bij [naam project] en ben ik gevraagd te participeren in vakantieparken. Ik had ook een netwerk waarin mensen zaten die investeringen konden doen. Ik was in die periode gemiddeld 1 à 2 keer per maand in Wessem voor een ...

 • Uitspraak Nº 200.221.030/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-11-05

  ... de kantonrechter is terecht een deskundige benoemd om vast te stellen wat gangbaar en aanvaardbaar is in het licht van vergelijkbare vakantieparken. Met grief XI komt [appellante] op tegen de uitkomsten van het deskundigenonderzoek. Het hof zal de bezwaren van [appellante] tegen het ...

 • Uitspraak Nº 201810307/2/R1. Raad van State, 2019-03-06

  ...In dit verband wordt gewezen op het project Vitale Vakantieparken van de Regio Noord Veluwe en de kansenkaart die in het kader van dit project is vervaardigd. Volgens de plantoelichting draagt de transformatie van ...

 • Uitspraak Nº 201307502/1/R4. Raad van State, 2015-05-27

  ...[appellant sub 3] en anderen betogen dat, anders dan in het amendement is opgenomen, het niet aan de gemeente is om vakantieparken voor de kleine beurs te creëren. [appellant sub 3] en anderen wijzen voorts op het toekennen van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12 maart 2013

  Opzegging lidmaatschap VVE door een aantal eigenaren van een woning op een vakantie/villapark. Zijn de eigenaren na opzegging niettemin gehouden een bijdrage te leveren aan de voorzieningen op het park waar zij geen gebruik van maken? Deel van de eigenaren wel o.g.v. contract; twee eigenaren niet. Zijn die twee eigenaren gebonden o.g.v. O.D. of ongerechtvaardigde verrijking. Uitleg van de...

  ... is door de uitgetreden leden uitvoerig geageerd tegen het totstandkomen van de driepartijenovereenkomst tussen de VVE, Hoogenboom Vakantieparken en Rendering. Het hof verwerpt alle hierop betrekking hebbende stellingen en verweren op grond van het volgende. 33. Voorzover de uitgetreden leden ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, 27 april 2012

  Oplichting, beleggingen,faillissement, veroordeling.

  ...rendement te beleggen in of via één of meer bedrijf/bedrijven en/of in (onder. meer) recreatiewoningen en/of vakantieparken en/of onroerend goed en/of in te. brengen of te investeren in één of meer door verdachte genoemde. (beleggings-)projecten,. waardoor voornoemde ...

 • Uitspraak Nº AWB - 19 _ 1712. Rechtbank Gelderland, 2019-06-05

  ... In zijn reactienota wijst verweerder er verder op dat vanuit recreatie en het programma Vitale vakantieparken in het verleden is gekeken naar de recreatieve potentie van [locatie] . De potentie is goed, door de ligging op relatief korte afstand tot de kern en ...

 • Uitspraak Nº 201504446/1/V6. Raad van State, 2016-01-20

  ... Roemeense of Bulgaarse nationaliteit waren, nader onderzoek is ingesteld op een achttal door [appellante] in Nederland geëxploiteerde vakantieparken (hierna: de parken). Uit acht fysieke werkplekcontroles in augustus 2011 en daarop volgende administratieve onderzoeken in november 2011 en april ...

 • Uitspraak Nº LEE 17/3619. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-10-26

  ...Verzoekers hebben ter zitting volstaan met op te merken dat ze gebeld hebben met een woningbouwcorporatie en met vakantieparken. De voorzieningenrechter acht dit onvoldoende om aan te kunnen nemen dat er voor verzoekers in het geheel geen vervangende woonruimte beschikbaar is. ...

 • Uitspraak Nº 03/700493-14. Rechtbank Limburg, 2015-10-27

  ...De verdachte kiest hierbij voor een luxueuze levensstijl door met zijn gezin in hotels in hogere prijsklassen, alsmede in luxe vakantieparken te verblijven. Zij leven echter ook als nomaden zonder stabiele thuishaven, omdat ze constant weer moeten vertrekken als de verdachte ontmaskerd ...

 • Uitspraak Nº 14_4384. Rechtbank Oost-Brabant, 2015-12-24

  ... in haar aanvullende rapport vermelde stelling dat het vakantiepark niet bovenmatig of ondermaats presteert ten opzichte van andere vakantieparken van eiseres. . . 13. De rechtbank zal de waarde van het vakantiepark in goede justitie bepalen. Rekening houdend met alle feiten en ...

 • Uitspraak Nº LEE 14/4718 en LEE 14/4719. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-04-12

  ... . “Het uitzendbureau werd dus ingeschakeld op het moment dat wij mensen tekort kwamen. Op de vakantieparken zitten objectleidsters en assistent objectleiders, groepsleidster en schoonmaaksters. De groepsleidster werkt niet mee. De groepsleidster zorgt voor ...

 • Uitspraak Nº 201701277/1/R2, 201707226/1/R2 en 201710245/1/R2. Raad van State, 2019-04-30

  ... Osse of Port Zélande te ontwikkelen, heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat op deze locaties reeds vakantieparken zijn gevestigd die in gebruik zijn en niet beschikbaar zijn voor herontwikkeling en transformatie. . 8.8.    De Afdeling komt tot de ...

 • Uitspraak Nº 246484 / 12-4845. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2013-07-24

  ...Dat mag volgens het koopcontract uitsluitend via Hogenboom Vakantieparken. . . . . 1.5. Bij brief van 25 september 2010 heeft [gedaagde] zijn lidmaatschap van de parkvereniging opgezegd per 31 ...

 • Uitspraak Nº 323243. Rechtbank Gelderland, 2018-11-28

  ...(..) . . . . De markt van bestaande vakantieparken raakt verzadigd, consumenten stellen andere en hogere eisen aan een recreatiewoning in een natuurlijke omgeving. . Als referentieproject ...

 • Uitspraak Nº 18/730377-16. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-02-13

  ...[slachtoffer 5] was destijds de vriendin van verdachte. Verdachte huurde bungalows op vakantieparken in Offingawier en Earnewâld, alwaar hij (onder andere) met [slachtoffer 5] verbleef. . . [slachtoffer 5] ontving daar klanten, die ...

 • Uitspraak Nº 201507555/1/R2. Raad van State, 2016-05-04

  ... het gemeentelijke samenwerkingsverband Regio Noord-Veluwe opgezette en door de provincie Gelderland gefinancierde programma "Vitale Vakantieparken" ertoe noopt de recreatieve functie van het onderhavige recreatieterrein te behouden en te versterken. De raad wenst voorts de negatieve effecten van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 mei 2013

  Ontslag op staande voet wegens diefstal/verduistering in dienstbetrekking en langdurige afwijking van kassareglement.

  ...3.2 Albron exploiteert sinds 18 juni 2010 de horecaoutlets op de vakantieparken van Center Parcs in Nederland en België. 3.3 [eiseres] is per 17 april 2000 in dienst getreden bij de rechtsvoorganger van. Albron, zijnde ...

 • Uitspraak Nº 343248. Rechtbank Gelderland, 2018-11-12

  ...De (activiteiten van de) groep vallen uiteen in (de exploitatie van) attractie- en vakantieparken enerzijds en beurzen- en evenementenlocaties anderzijds. . Aviodrome Exploitatie, eiseres sub 2, drijft onder de naam Aviodrome het ...