vakantieparken

107 resultaten voor vakantieparken

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 13/845006-12. Rechtbank Amsterdam, 2019-04-04

  ... . In het strafdossier wordt geen beschuldiging geuit, noch bewijs aangedragen, dat de aandelen in de vakantieparken op zichzelf beschouwd uit misdrijf afkomstig waren. Ook het verwijt dat [medeverdachte 1 ] de aandelen heeft gekocht met geld dat uit misdrijf is ...

 • Uitspraak Nº C/18/172375 / HA ZA 16-273. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-10-25

  ... Bij de beoordeling neemt de rechtbank in aanmerking dat het opnemen van een dergelijke clausule niet ongebruikelijk is bij dergelijke vakantieparken. Ten behoeve van eenheid en uniformiteit op het park, alsmede met het oog op de gelijke behandeling van alle eigenaren, worden dergelijke bepalingen ...

 • Uitspraak Nº 200.237.201/01. Gerechtshof Den Haag, 2020-03-10

  ...bomen) ” en de “ wisselende terreinindeling van vakantieparken (zodat geen ongestoorde ligging is gegarandeerd) ” (vgl. randnummer 47 van de memorie van grieven van Evides) kunnen niet los worden gezien van de ...

 • Uitspraak Nº C/13/591587 / HA ZA 15-700. Rechtbank Amsterdam, 2016-06-01

  ..., de FIP-vennootschappen, bezig hield met investeringen in onroerende zaken in Frankrijk (met name huizen en woningen in vakantieparken). Zij stelde Nederlandse investeerders in de gelegenheid deel te nemen in deze projecten in Frankrijk door de uitgifte van zogenaamde participaties, ...

 • Uitspraak Nº AWB - 19_5588. Rechtbank Gelderland, 2019-11-01

  ...Het Ariadne project adviseert en ondersteunt gemeenten met betrekking tot toezicht en handhaving op en rondom vakantieparken. Vanuit dit project hebben er in februari 2019 controles op [vakantiepark A] plaatsgevonden. . . . . De feiten. . . ...

 • Uitspraak Nº 20-221 e.v.. Rechtbank Gelderland, 2020-03-13

  ...Onderdeel van het project is de advisering en ondersteuning van gemeenten bij toezicht en handhaving op en rondom vakantieparken, onder meer voor wat betreft permanente bewoning in strijd met het bestemmingsplan. . In het kader van dit project hebben in 2019 controles op ...

 • Uitspraak Nº C/10/545261 / FA RK 18-1395 en C/10/552961 / FA RK 18-4828. Rechtbank Rotterdam, 2019-04-19

  ...Zij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De vrouw verklaart ter zitting afwisselend bij een vriendin, in hotels en in vakantieparken te verblijven. Er is, zo stelt zij, ook geen zicht op een woning. Daarbij is het zo dat de man onweersproken heeft gesteld gedurende twee dagen per ...

 • Uitspraak Nº AWB-19_5595. Rechtbank Gelderland, 2019-11-01

  ...Het Ariadne project adviseert en ondersteunt gemeenten met betrekking tot toezicht en handhaving op en rondom vakantieparken. Vanuit dit project hebben er in februari 2019 controles op [vakantiepark A] plaatsgevonden. . . . Op 18 februari 2019 heeft ...

 • Uitspraak Nº AWB - 19 _ 4612. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-03-27

  ...Daarnaast heeft het college informatie opgevraagd bij en verkregen van een tweetal vakantieparken over het verblijf van het gezin van eisers aldaar. . . . Op 3 mei 2019 zijn eisers gehoord door handhavingsspecialisten bij de ...

 • Uitspraak Nº 19_6147. Rechtbank Gelderland, 2019-12-13

  ...Het [project] project adviseert en ondersteunt gemeenten met betrekking tot toezicht en handhaving op en rondom vakantieparken. Vanuit dit project heeft er op 21 maart 2019 een controle op bungalowpark [locatie] plaatsgevonden. . . . . De feiten. . ...

 • Uitspraak Nº C/01/350222 / KG ZA 19-546. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-11-18

  ... De Arend Waardenburg BV is een groothandel in bedrijfsmeubelen en houdt zich bezig met de inrichting van restaurants, hotels en vakantieparken. Zij kan worden gezien als de hoofdvestiging van een organisatie die zich naar buiten toe presenteert onder de . (handels-)naam De Arend; ...

 • Uitspraak Nº C/10/500120 / HA ZA 16-404. Rechtbank Rotterdam, 2019-11-13

  ...In 2010 ben ik nauwer betrokken geraakt bij [naam project] en ben ik gevraagd te participeren in vakantieparken. Ik had ook een netwerk waarin mensen zaten die investeringen konden doen. Ik was in die periode gemiddeld 1 à 2 keer per maand in Wessem voor een ...

 • Uitspraak Nº 200.221.030/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-11-05

  ... de kantonrechter is terecht een deskundige benoemd om vast te stellen wat gangbaar en aanvaardbaar is in het licht van vergelijkbare vakantieparken. Met grief XI komt [appellante] op tegen de uitkomsten van het deskundigenonderzoek. Het hof zal de bezwaren van [appellante] tegen het ...

 • Uitspraak Nº 201609974/1/R3. Raad van State, 2018-05-09

  ...  Ter zitting heeft de raad toegelicht dat het door [appellant sub 4A] en [appellant sub 4B] bedoelde onderzoek naar de vitaliteit van vakantieparken dateert van na de vaststelling van het plan, waarmee de raad ten tijde van de vaststelling van het plan geen rekening heeft kunnen houden. Het ...

 • Uitspraak Nº 17/02317. Hoge Raad, 2018-01-05

  ... . . 2.3.3. Vooropgesteld wordt dat de wezenlijke functie van vakantieparken als het onderhavige is gelegen in het aanbieden van recreatiewoningen en kampeerplaatsen. Voor dergelijke onroerende zaken geldt dat voorzieningen op ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, March 12, 2013

  Opzegging lidmaatschap VVE door een aantal eigenaren van een woning op een vakantie/villapark. Zijn de eigenaren na opzegging niettemin gehouden een bijdrage te leveren aan de voorzieningen op het park waar zij geen gebruik van maken? Deel van de eigenaren wel o.g.v. contract; twee eigenaren niet. Zijn die twee eigenaren gebonden o.g.v. O.D. of ongerechtvaardigde verrijking. Uitleg van de...

  ... is door de uitgetreden leden uitvoerig geageerd tegen het totstandkomen van de driepartijenovereenkomst tussen de VVE, Hoogenboom Vakantieparken en Rendering. Het hof verwerpt alle hierop betrekking hebbende stellingen en verweren op grond van het volgende. 33. Voorzover de uitgetreden leden ...

 • Uitspraak Nº 201810307/2/R1. Raad van State, 2019-03-06

  ...In dit verband wordt gewezen op het project Vitale Vakantieparken van de Regio Noord Veluwe en de kansenkaart die in het kader van dit project is vervaardigd. Volgens de plantoelichting draagt de transformatie van ...

 • Uitspraak Nº 201307502/1/R4. Raad van State, 2015-05-27

  ...[appellant sub 3] en anderen betogen dat, anders dan in het amendement is opgenomen, het niet aan de gemeente is om vakantieparken voor de kleine beurs te creëren. [appellant sub 3] en anderen wijzen voorts op het toekennen van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, April 27, 2012

  Oplichting, beleggingen,faillissement, veroordeling.

  ...rendement te beleggen in of via één of meer bedrijf/bedrijven en/of in (onder. meer) recreatiewoningen en/of vakantieparken en/of onroerend goed en/of in te. brengen of te investeren in één of meer door verdachte genoemde. (beleggings-)projecten,. waardoor voornoemde ...

 • Uitspraak Nº AWB - 19 _ 1712. Rechtbank Gelderland, 2019-06-05

  ... In zijn reactienota wijst verweerder er verder op dat vanuit recreatie en het programma Vitale vakantieparken in het verleden is gekeken naar de recreatieve potentie van [locatie] . De potentie is goed, door de ligging op relatief korte afstand tot de kern en ...

 • Uitspraak Nº 201507555/1/R2. Raad van State, 2016-05-04

  ... het gemeentelijke samenwerkingsverband Regio Noord-Veluwe opgezette en door de provincie Gelderland gefinancierde programma "Vitale Vakantieparken" ertoe noopt de recreatieve functie van het onderhavige recreatieterrein te behouden en te versterken. De raad wenst voorts de negatieve effecten van ...

 • Uitspraak Nº 18/850032-19. Rechtbank Noord-Nederland, 2020-02-11

  ...[slachtoffer] ging via advertenties prostitutiewerkzaamheden doen, onder andere bij klanten thuis, in hotels en vakantieparken. Verdachte vervoerde haar indien nodig. [slachtoffer] mocht zelf niet langer bepalen welke klanten ze aannam. [slachtoffer] deed haar verdiensten in ...

 • Uitspraak Nº 201600568/1/A1. Raad van State, 2017-01-11

  ...Daartoe heeft hij aangevoerd dat het college, ter voorkoming van permanente bewoning van vakantiewoningen, op vakantieparken geen bijgebouwen toestaat. [appellant A] heeft daarbij verwezen naar het op 11 september 2007 door het college van Groesbeek vastgestelde beleid ...

 • Uitspraak Nº 20-239. Rechtbank Gelderland, 2020-03-13

  ...Onderdeel van het project is de advisering en ondersteuning van gemeenten bij toezicht en handhaving op en rondom vakantieparken, onder meer voor wat betreft permanente bewoning in strijd met het bestemmingsplan. . In het kader van dit project hebben in februari 2019 ...

 • Uitspraak Nº LEE 17/3619. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-10-26

  ...Verzoekers hebben ter zitting volstaan met op te merken dat ze gebeld hebben met een woningbouwcorporatie en met vakantieparken. De voorzieningenrechter acht dit onvoldoende om aan te kunnen nemen dat er voor verzoekers in het geheel geen vervangende woonruimte beschikbaar is. ...