vakantieparken

107 resultaten voor vakantieparken

 • Beoordeling vLex
 • Kort geding van Rechtbank Groningen, 28 juni 2002

  ...misleidend is. 3.7 Voordat [gedaagde] bij Emsrent in dienst kwam heeft hij 6 jaar gewerkt voor de Aegon vakantieparken. Daar heeft hij de scholing en de - niet geheime - kennis van het uitvoeren van onderhoud in de praktijk opgedaan. [gedaagde] heeft algemene kennis, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 augustus 2006

  Rechtsdwaling. HR verwerpt cassatieberoep daartoe verwijzend naar conclusie A-G, inhoudende: Voor het slagen van een beroep op AVAS wegens dwaling t.a.v. de wederrechtelijkheid van het bewezenverklaarde feit, is vereist dat aannemelijk is dat verdachte heeft gehandeld in een verontschuldigbare onbewustheid t.a.v. de ongeoorloofdheid van de hem verweten gedraging (HR NJ 1995, 631). Daarvan kan...

  ..."Ik ben vanaf begin juni 2002 als beheerder in dienst van 'Hoogenboom Vakantieparken'. Ik heb geen ordners/archief overgenomen van de vorige eigenaars. Ik heb tot gisteren niet geweten dat er een wet bestond die betrekking had op ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, 7 september 2006

  Eiseres vordert gedaagde te gelasten alle activiteiten ter plaatse van het Congresgebouw en het Dorint hotel, zoals sloopactiviteiten en nieuwbouwactiviteiten te staken en gestaakt te houden tot het moment dat partijen (schriftelijk) overeenstemming hebben bereikt over nieuwe afspraken. Het verder doorzetten van de plannen is volgens eiseres in strijd met artikel 8.5 van de huurovereenkomst die...

  ...gewezen in de zaak met rolnummer KG 06/928 van:. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Dorint Nederland Hotels en Vakantieparken B.V.,. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Badhoevedorp,. eiseres,. procureur mr. H.J.A. Knijff,. advocaat mr. H.J. Heynen te Venlo,. tegen:. ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 11 april 2007

  Renteswap; zorgplicht van de bank. NVG c.s. heeft na uitvoerige toelichting van HBU haar verweer dat zij geen swap is overeengekomen onvoldoende gemotiveerd toegelicht, zodat hieraan voorbij wordt gegaan en als vaststaand wordt aangenomen dat partijen een swap zijn overeengekomen. Geen schending van de zorgplicht door HBU voorafgaand aan het sluiten van de swap. De directie van NVG c.s....

  ...RESORT ARCEN HORECA B.V.,. gevestigd te De Kwakel,. 11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. C VAKANTIEPARKEN B.V.,. gevestigd te De Kwakel,. 12. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. NEDERLAND VAKANTIE BEHEER B.V.,. gevestigd te ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, 14 januari 1998

  ...De activiteiten van deze vennootschap behelsden het ontwerpen en inrichten van hotels en vakantieparken. Op 16 juni 1981 is de naam van belanghebbende gewijzigd in A Holding B.V.; tevens is een dochtervennootschap genaamd A Beheer B.V. opgericht met ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, 28 januari 2002

  Hof merkt bungalows in vakantiepark aan als woonhuis: geen investeringsaftrek V.o.f. D exploiteert een vakantiepark dat onder meer bestaat uit vakantiebungalows, een zwembad, tennisbanen en een midgetgolfplaats. Het Hof heeft beslist dat de bungalows voor bewoning zijn ingericht en zijn bestemd om te worden gebruikt als overnachtings- en verblijfsruimte voor de gasten. Naar 's Hofs oordeel...

  ...Dan is er geen sprake van een complex van dienstverlening. Ik geloof niet dat er bij andere vakantieparken bewust investeringsaftrek voor dergelijke investeringen wordt verleend. In Alkmaar verlenen wij hiervoor in elk geval geen investeringsaftrek. Ik zou ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 23 juni 1999

  ...Haar activiteiten behelsden het ontwerpen en inrichten van hotels en vakantieparken. Houder van aandelen in de belanghebbende werd toen en is tot 15 decem ber 1993 gebleven A. 1.3. Met ingang van 16 juni 1981 vormde de belanghebbende ...