verboden vuurwerk arrest

121 resultaten voor verboden vuurwerk arrest

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 23-000533-16. Gerechtshof Amsterdam, 2019-06-28

  ... . TEGENSPRAAK . . . Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het .../of vierde lid van artikel 1.2.2 Vuurwerkbesluit te weten: . - professioneel vuurwerk bestemd ... met betrekking tot vuurwerk, die verboden zijn ingevolge het bepaalde in artikel 1.2.2, ...

 • Uitspraak Nº 13/846026-16 (Promis). Rechtbank Amsterdam, 2018-06-12

  ... ongeveer 35.000 kilogram professioneel vuurwerk; . 2. het voorbereiden en/of bevorderen van ... te staan dat dit vuurwerk in Duitsland verboden is, omdat het om categorie F4 vuurwerk gaat. Voor .... Uit het arrest van het Gerechtshof Leeuwaarden van 27 april 2012 ...

 • Uitspraak Nº 13/846013-16 (Promis). Rechtbank Amsterdam, 2018-06-12

  ... ongeveer 35.000 kilogram professioneel vuurwerk; . 2. het voorbereiden en/of bevorderen van ... te staan dat dit vuurwerk in Duitsland verboden is, omdat het om categorie F4 vuurwerk gaat. Voor .... Uit het arrest van het Gerechtshof Leeuwaarden van 27 april 2012 ...

 • Uitspraak Nº 13/846010-16 (Promis). Rechtbank Amsterdam, 2018-06-12

  ... ongeveer 35.000 kilogram professioneel vuurwerk; . 2. het voorbereiden en/of bevorderen van ... te staan dat dit vuurwerk in Duitsland verboden is, omdat het om categorie F4 vuurwerk gaat. Voor .... Uit het arrest van het Gerechtshof Leeuwaarden van 27 april 2012 ...

 • Uitspraak Nº 13/846045-18. Rechtbank Amsterdam, 2020-02-26

  ... van een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik in Almere; . ... aangevoerd, onder verwijzing naar een arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 22 oktober 2019 ... hebben van professioneel vuurwerk ook verboden, maar dan voor een ander dan een persoon met ...

 • Uitspraak Nº 20-004247-13. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-11-19

  ... TEGENSPRAAK . . . Arrest van de economische kamer van het gerechtshof ... het onder de verdachte in beslag genomen vuurwerk zal worden onttrokken aan het verkeer. . . ... Het is verboden, behoudens het bepaalde in de artikelen 1.3.1, ...

 • Uitspraak Nº 08-994546-18, 08-997048-19 (gev. ttz.) en 18-994505-20 (gev. ttz.) (P). Rechtbank Overijssel, 2020-05-25

  ... hoedanigheden illegaal professioneel vuurwerk, voorhanden heeft gehad en/of opgeslagen heeft ...De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 4 april 2018 (ECLI:NL:HR:2018:487) bepaald ... hebben van professioneel vuurwerk ook verboden, maar dan voor een ander dan een persoon met ...

 • Uitspraak Nº 05/232581-19. Rechtbank Gelderland, 2020-05-26

  ... in Nederland, opzettelijk professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten - 10 ... hebben van professioneel vuurwerk ook verboden, maar dan voor een ander dan een persoon met ... . . . . In het arrest van 22 oktober 2019 heeft het Gerechtshof ...

 • Uitspraak Nº 13/994072-18. Rechtbank Amsterdam, 2020-05-28

  ... beschikking stellen van professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik;. subsidiair ... daartoe, ook onder verwijzing naar het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwaren van 22 oktober 2019 ... hebben van professioneel vuurwerk ook verboden, maar dan voor een ander dan een persoon met ...

 • Uitspraak Nº 13/994071-18. Rechtbank Amsterdam, 2020-05-28

  ... beschikking stellen van professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik. subsidiair ... daartoe, ook onder verwijzing naar het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwaren van 22 oktober 2019 ... hebben van professioneel vuurwerk ook verboden, maar dan voor een ander dan een persoon met ...

 • Uitspraak Nº 13/994070-18. Rechtbank Amsterdam, 2020-05-28

  ... beschikking stellen van professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik in Vijfhuizen;. ... daartoe, ook onder verwijzing naar het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwaren van 22 oktober 2019 ... hebben van professioneel vuurwerk ook verboden, maar dan voor een ander dan een persoon met ...

 • Uitspraak Nº 20-000928-15. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-03-07

  ... TEGENSPRAAK . . . Arrest van de economische kamer van het gerechtshof ... Nederland, opzettelijk waren, te weten vuurwerk van het merk/type Delova Rana (Profi) en/of ...Omdat dit vuurwerk in Nederland verboden is, bestelde verdachte het vuurwerk in Polen en ...

 • Uitspraak Nº 13/994015-19. Rechtbank Amsterdam, 2020-02-26

  ... hebben van 215 kg professioneel vuurwerk voor particulier gebruik in Muiden . dan ... Artikel 1.2.2 lid 1 Vwb houdt in dat het verboden is professioneel vuurwerk of pyrotechnische ... . . In zijn arrest van 22 oktober 2019 2 heeft het hof ...

 • Uitspraak Nº 200.200.432_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-10-31

  ... . . . arrest van 31 oktober 2017. . . . in de zaak ...Daarnaast heeft de politie 40,2 kilo vuurwerk aangetroffen achter een gordijn in een “soort ... 1. Het is verboden vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor ...

 • Uitspraak Nº 201703385/1/R3. Raad van State, 2019-05-29

  ... behandeld die betrekking hebben op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van ... een groothandel in professioneel vuurwerk zou worden getroffen door brokstukken. Zij ... Artikel 11 . 1. Het is verboden een beschermd monument te beschadigen of te ...

 • Uitspraak Nº 200.248.973/01. Gerechtshof Amsterdam, 2020-01-07

  ... . . . . arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 7 ... . [appellant] had vuurwerk van het type “Cobra 6” bij zich. Het is op ond van het Vuurwerkbesluit verboden dit soort vuurwerk te bezitten. . . . ...

 • Uitspraak Nº 200.087.964-01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-05-12

  ... rechtbank Assen 76020 / HA ZA 09-809) arrest van de eerste kamer van 12 mei 2015 in de zaak ... lijden schade ten gevolge van het vuurwerkongeval d.d. 1 januari 2008; II. geïntimeerde te ... artikel 1.2.2 van het Vuurwerkbesluit verboden is. Het hof acht daarbij van belang de volgende, ...

 • Uitspraak Nº C/15/261495 / HA ZA 17-517. Rechtbank Noord-Holland, 2018-07-18

  ... [gedaagde] had bij zich een vuurwerkstuk, bij partijen bekend onder de naam “Cobra 6”. ... gaat hier om vuurwerk waarvan het bezit verboden is en een overtreding oplevert van het bepaalde ...Kelderluik-arrest (HR 5 november 1965, NJ 1966/136, m. nt. G.J. ...

 • Uitspraak Nº 13/994010-19 (A), 13/994054-19 (B) en 13/994047-19 (C). Rechtbank Amsterdam, 2020-03-18

  .../of voorhanden hebben van professioneel vuurwerk in de periode van 1 tot en met 10 oktober 2019, . ..., overeenkomstig het hiervoor genoemde arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 22 ... hebben van professioneel vuurwerk ook verboden, maar dan voor een ander dan een persoon met ...

 • Cassatie van Hoge Raad, July 09, 2010

  Verbintenissenrecht. Vuurwerkramp Enschede. Onrechtmatige overheidsdaad door nalaten effectieve maatregelen te treffen? Gevaarzetting? Staat niet aansprakelijk voor schade aan omliggend bedrijf. Geen verzuim Staat maatregelen te treffen tegen hem bekende gevaren. Kelderluikcriteria? Veiligheidsbeleid niet in strijd met effectbenadering ten aanzien van inrichtingen met een massa-explosiegevaar....

  ...EE/MD. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. 1. de rechtspersoon naar het ... op het terrein van het vuurwerkopslagbedrijf van de v.o.f. S.E. Fireworks (hierna: SEF) buiten ... met voor misverstand vatbare "papieren" verboden van de risicofactoren (b), (c) en (d) (zie ...

 • Uitspraak Nº UTR 15/1886. Rechtbank Midden-Nederland, 2015-11-19

  ... gebied als gevolg van het verbod geen vuurwerk meer zullen gaan kopen, zodat ook zij, juist nu ...Ook verwijzen zij naar het arrest van de Hoge Raad van 11 oktober 2005 ... (de Apv), waarin is neergelegd dat het verboden is “vuurwerk te bezigen op een door het college ...

 • Uitspraak Nº 201508834/1/A3. Raad van State, 2016-12-14

  ... de gemeente georganiseerde centrale vuurwerkshows, verboden is om tijdens de periode als bedoeld in ... hun betoog wijzen zij onder meer op het arrest van de Hoge Raad van 11 oktober 2005, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, August 24, 2010

  Vuurwerkramp Enschede; onrechtmatige overheidsdaad? schadeclaims van 181 omwonenden jegens de staat en de gemeente Enschede; geen kenbaar risico van massa-explosies; gevaren-classificaties; formele rechtskracht bestemmingsplan en milieuvergunning; toezicht; bouwvergunning.

  ...Arresten van de eerste civiele kamer d.d. 24 augustus ... te Enschede gevestigde vuurwerkopslagbedrijf S.E. Fireworks (hierna: SEF). Door de ... en opslag van ontplofbare stoffen verboden was als daarvoor geen vergunning, met de daaraan ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, June 30, 2011

  Verdachte wordt veroordeeld wegens de handel in illegaal vuurwerk. Verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging van hetgeen onder feit 4 aan hem is ten laste gelegd.

  ... december 2010 3625 kilo professioneel vuurwerk, bestemd voor. particulier gebruik, voorhanden ...De Hoge Raad heeft bij arrest van 26 oktober 2010, LJN:BM4440, bepaald dat ... het voorhanden hebben van het vuurwerk verboden was. Hij kocht het vuurwerk van [verdachte], ...

 • Uitspraak Nº 21-007518-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-03-13

  ... . . . Verkort arrest van de economische kamer . gewezen op het ... van het opzettelijk professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, binnen het ... wapen met bijbehorende munitie is verboden, omdat dit onaanvaardbare risico's voor de ...