voorbeeld algehele volmacht

90 resultaten voor voorbeeld algehele volmacht

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 03/995005-12. Rechtbank Limburg, 2018-09-04

  ... Zorgfaciliteiten en een schriftelijke volmacht heeft vervalst; . . . feit ...24-29) van het algehele overzichtsproces-verbaal (OPV). De rechtbank vat ... is aangegaan en geen enkel concreet voorbeeld heeft gegeven waarin sprak zou zijn geweest van ...

 • Uitspraak Nº 03/995006-12. Rechtbank Limburg, 2018-09-04

  ... Zorgfaciliteiten en een schriftelijke volmacht heeft vervalst, dan wel hieraan medeplichtig is ...24-29) van het algehele overzichtsproces-verbaal (OPV). De rechtbank vat ... is aangegaan en geen enkel concreet voorbeeld heeft gegeven waarin sprake zou zijn geweest van ...

 • Uitspraak Nº 200.229.777/01 NOT. Gerechtshof Amsterdam, 2018-09-11

  ...) op te stellen testament en notariële volmacht voor de moeder. . . . . ... de notariële volmacht heeft de moeder algehele volmacht verleend aan haar zes zonen voor de ...Als productie 3 heeft de notaris een voorbeeld van een dergelijke test overgelegd. Volgens de ...

 • Uitspraak Nº 22-004617-15. Gerechtshof Den Haag, 2019-02-01

  ...’ per beroepsgroep en zijn diverse voorbeelden genoemd. Daarbij is vermeld dat de daarin ...Koper werd middels een schriftelijke volmacht van 29 september 2004 vertegenwoordigd door ... van [medeverdachte 5] betrof een algehele volmacht voor alle rechtshandelingen. Aan ...

 • Uitspraak Nº C/17/141701 / HA ZA 15-140. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-02-24

  ... maart 2005 heeft erflaatster aan [B] een volmacht verleend om bij thans de Rabobank: “ voor en ... vanaf het vonnis tot aan de dag van de algehele voldoening; 5. [B] veroordeelt in de ... en de bankpas is omgegaan of indien bij voorbeeld sprake is van misbruik van omstandigheden door de ...

 • Uitspraak Nº 09/994181-13. Rechtbank Den Haag, 2015-10-14

  ...’ per beroepsgroep en zijn diverse voorbeelden genoemd. Daarbij is vermeld dat de daarin ...Koper werd middels een schriftelijke volmacht van 29 september 2004 vertegenwoordigd door ... volmacht van [Betrokkene 1] betrof een algehele volmacht voor alle rechtshandelingen. Aan ...

 • Uitspraak Nº 05/862577-13. Rechtbank Gelderland, 2018-04-05

  ..., machtiging financieel beheer en volmacht’, waarop onder meer stond dat de cliënt de ... ‘Akte van cessie’, zijnde een voorbeeld van een dergelijke akte. Op de akte stond onder ... vanaf 1 oktober 2011 tot aan de dag der algehele voldoening en met betaling van de kosten van het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, Notariskamer, 19 april 2011

  Klagers verwijten de notaris eigenmachtig, zonder overleg met diens kinderen of voorafgaande informatie aan diens kinderen, aan de vader van klagers een volmacht ter ondertekening te hebben voorgelegd. Met de kamer is het hof van oordeel dat het initiatief tot het opstellen van de algehele volmacht niet bij de notaris lag maar bij [A], een goede vriend van de familie en met name ook van de vader...

  ... informatie aan diens kinderen, een volmacht ter ondertekening voorgelegd. In deze akte is ... het initiatief tot het opstellen van de algehele volmacht niet bij de notaris lag maar bij [A], ... verhoudingen ervan heeft afgezien om voorbeelden te noemen. Als voorbeeld wijst zij op de ...

 • Uitspraak Nº C/15/224905 / HA ZA 15-253. Rechtbank Noord-Holland, 2016-11-16

  ...Voorbeelden van display . allowances zijn ...volmacht heeft verkregen van franchisenemers om namens hen ... de dag der dagvaarding, tot de dag der algehele voldoening; . . . . ...

 • Uitspraak Nº 2200308215. Gerechtshof Den Haag, 2019-04-23

  ... aangeboden aan Post NL, bij voorbeeld ter retournering aan de afzenders, dan wel ter ... met gebruikmaking van (notariële) volmachten laten leveren en/of juridisch in eigendom ... is betaald, tot aan de dag der algehele voldoening. . . . . ...

 • Uitspraak Nº 14/01278. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-11-24

  ... De constructie houdt in dat u (bij voorbeeld) uw (bedrijfs-)pand verkoopt onder de voorwaarde ... . Koper verklaart volmacht te zullen verlenen aan de verkoper om eveneens ... volledige medewerking te verlenen aan de algehele aflossing van de financiële verplichtingen van ...

 • Uitspraak Nº C/10/547149 / HA ZA 18-309. Rechtbank Rotterdam, 2019-10-23

  ... SECC zijn overgedragen of aan haar een volmacht is verleend, en 3) geen bezwaar bestaat tegen de ... na wijzing van het vonnis tot de dag der algehele voldoening, . subsidiair, mocht de ... behandeling plaatsvindt aan de hand van voorbeeld-Claimhouders. . . . . ...

 • Uitspraak Nº C/09/534801 / HA ZA 17-662. Rechtbank Den Haag, 2018-07-25

  ... datum van het vonnis tot aan de dag van algehele voldoening; . IIb subsidiair: . ...Daarnaast heeft zij als voorbeeld een volledige samenwerkingsovereenkomst in het ..., als juist is dat DL&G geen toereikende volmacht had voor het verlenen van voorlopige dekking, NN ...

 • Uitspraak Nº AWB - 10 _ 1059, 10_1060, 10_1061, 10_1062, 10_4908, 10_4909. Rechtbank Noord-Holland, 2015-09-30

  ...Volgens de bijbehorende volmacht d.d. 24 juni 1992 van [J1 BEDRIJF] bedraagt de ...Als voorbeelden: in 2001 is het gezin een maand naar China ...] heeft in de woning ( [ADRES 37] ) een algehele verbouwing uitgevoerd. De facturen van [R4 ...

 • Uitspraak Nº 200.220.185. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-02-19

  ... “[…] Als bijlage stuur ik u een voorbeeld van een huurcontract. Enkele zaken heb ik al ... notariële akte (een levenstestament) volmacht verleend aan [Kind 1] , [Kind 2] en [Kind 3] ... van enige huurtermijn tot aan de dag der algehele voldoening, te vermeerderen met een ...

 • Uitspraak Nº 13/730084-14 (zaak A); 13/731070-15 (zaak B) en 13/731088-15 (zaak C). Rechtbank Amsterdam, 2019-07-04

  ...Een voorbeeld van zo’n belang is het zo veel mogelijk ... akte van verpanding, een onherroepelijke volmacht, een concept-aandeelhoudersbesluit en een ... vanaf 17 mei 2004 tot aan de dag van de algehele voldoening. . . . . ...

 • Uitspraak Nº C/10/507777 / HA ZA 16-800. Rechtbank Rotterdam, 2018-11-14

  ... dat cliënten derhalve recht hebben op algehele rechtstreekse betaling van hun vordering. . ...Alleen om een voorbeeld te geven en zonder hiermee volledig te kunnen ... van de declaratieovereenkomst omschreven volmacht, op grond waarvan het ziekenhuis immers inderdaad ...

 • Uitspraak Nº 200.208.502. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-05-28

  ... van de memorie van grieven en zie het voorbeeld dat [de medewerker van Torenstad] geeft op p. 2 ... betwist dat [de onderhandelingspartner] volmacht had haar te vertegenwoordigen. In de door ... datum van dit arrest tot aan de dag van algehele voldoening en de nakosten, berekend zonder ...

 • Uitspraak Nº C/10/509032 / KG ZA 16-993. Rechtbank Rotterdam, 2016-09-30

  ... van het vigerende mandaat en volmachtbesluit is . de besluitvorming ten aanzien van ... opgenomen in de eerder toegezonden voorbeeld van een huurovereenkomst, met een optie . ... (zij het slechts tot aan de dag der algehele voldoening). . De explootkosten van het ...

 • Uitspraak Nº 200.172.806_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-06-05

  ... ieder fee -bedrag tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede tot betaling van de ...Volgens [geïntimeerde 5] is dit een voorbeeld van het bewust verstrekken van onjuiste ... waarin aan [appellante 1] ook de volmacht zou zijn verleend om op te treden in naam van ...

 • Uitspraak Nº C/13/647676 / HA ZA 18-487. Rechtbank Amsterdam, 2019-06-19

  ... deze uitgangspunten had ik een voorbeeldsituatie uitgewerkt, hoe losse rente-instrumenten een ... vereiste (toereikende) last en/of volmacht; . . 2. voor recht verklaart dat ... vanaf 27 april 2018, tot de dag van algehele terugbetaling door Rabobank aan [eiser sub 1] en ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 1 oktober 2010

  Invordering. Art. 36, lid 1 en lid 5, IW 1990. Vervolg HR 27 juni 2008. nr. 07/10704, LJN BD5467, BNB 2008/239. Bestuurdersaansprakelijkheid. Beëindiging bestuurderschap.

  ...4. dat hij volmacht geeft aan D B.V., gevestigd te S om E B.V. te ..., zoals de verlening van een algehele bestuursvolmacht aan D B.V. waarvan zij ...Het meest sprekende voorbeeld is de volmacht die verbonden is aan de ...

 • Uitspraak Nº 04/990005-09. Rechtbank Limburg, 2019-02-18

  ..., juncto III B van het Besluit mandaat volmacht en machtiging Economische Zaken 2004 viel ...Ik geef u het voorbeeld van lucht in de zin van koeling en casting ... gezeten onder het (zware) regime van algehele beperkingen. . Verdachte heeft ook in ...

 • Uitspraak Nº NL19.8703. Rechtbank Gelderland, 2019-08-06

  ...Bij brief van 20 december 2016 laat de volmacht namens Achmea weten dat het verzoek om uitkering ... berekenen tot de dag der algehele voldoening, . II een bedrag van € ... ook minder ernstige aandoeningen als voorbeeld in vraag 6 opgesomd. Hierbij komt het de ...

 • Uitspraak Nº C/13/415603 / HA ZA 08-3565. Rechtbank Amsterdam, 2018-12-05

  ... aangezien [naam waarnemer] de (proces)volmachten van de advocaten van Yukos Oil had ingetrokken, ... vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling; . . . een ... Yukos Oil is een in het oog springend voorbeeld. Ook het onder druk zetten van rechters in ...