voorbeeld ondernemingsplan

43 resultaten voor voorbeeld ondernemingsplan

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 16 september 2009

  De rechtbank bepaalt dat het aanbieden van bepaalde software voor het maken van ondernemingsplannen door de KvK onrechtmatig is jegens een andere aanbieder in de markt (eiseressen).

  ... software te koop aan waarmee startende ondernemers een ondernemingsplan kunnen opstellen. Zij biedt een eenvoudig software programma aan voor het ...Te denken valt bij voorbeeld aan voorlichting over recente ontwikkelingen in nationale en ...

 • Uitspraak Nº AMS 16/5291. Rechtbank Amsterdam, 2017-07-18

  ... eiseres bij haar aanvraag gevoegde bijlagen, zoals haar ondernemingsplan. Het standpunt van verweerder dat het alleen redelijk is om een bij de ... wordt bijgehouden en er sprake is van een voorbeeld hiervan. . A1e: 10 punten omdat er een voorbeeld van een ...

 • Uitspraak Nº 200.193.286/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-02-05

  ...Een prachtig voorbeeld van het foldermateriaal is de najaarscatalogus die in een variant van 84 ... de opzet met daarin opgenomen de gegevens uit jouw ondernemingsplan. . . . Zoals je ziet komt mijn taakstellende omzet ...

 • Luchthavenbesluit Lelystad

  ... hebben Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad een Ondernemingsplan opgesteld.10 Hierin is een inschatting gemaakt van de verkeersprognoses ... mee te kunnen nemen, is aangegeven waarop de zienswijzen, bij voorbeeld, kunnen zien: • Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerp ...

 • Uitspraak Nº C/19/106740 / HA ZA 14-194. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-03-16

  ... . Eiser 4. heeft in mei 2007 een ondernemingsplan (inclusief begroting en inschatting van de omzet) laten maken door zijn ... nadat deze om een voorbeeld van een marketingplan had gevraagd (prod. 12 CvD): . . ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 7 mei 2012

  Vovo / Turkse zelfstandige / standstillbepaling / onderbouwing ondernemingsplan / voorafgaande toets IND in dit geval geen extra beperking / afwijzing verzoek Bij de vraag of sprake is van een nieuwe beperking voor toelating in de zin van de standstillbepaling kan van belang zijn welke stukken de aanvrager dient over te leggen. In deze zaak kan niet worden geoordeeld dat de door verweerder...

  ... (EL&I) op basis van het door verzoeker overgelegde ondernemingsplan geen advies kan uitbrengen met betrekking tot de vraag of met de ...Ten aanzien van het door verzoeker gegeven voorbeeld van de twee vennoten overweegt de voorzieningenrechter dat verzoeker heeft ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 29 april 2009

  Bij besluit van 27 april 2007 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) de aanvraag van [appellante] om vaststelling van de subsidie voor het inwinnen van kennis en advies over biologische productie afgewezen.

  ... verricht; dit laatste door bijvoorbeeld een kopie van het ondernemingsplan of van een rapport mee te zenden. 2.3. Bij besluit van 5 juli 2006 heeft ... stukken worden in de toelichting op die bepaling ook slechts als voorbeeld van een bewijsstuk genoemd. Gelet op de in 2.5.1 omschreven aard van de ...

 • Uitspraak Nº 4001226 \ CV EXPL 15-3155. Rechtbank Limburg, 2017-03-15

  ... gesteld met daarin een rekenmodel en een model-ondernemingsplan. Onderdeel van het rekenmodel vormt een rekenvoorbeeld met een ...De wetgever noemt daarbij als voorbeeld de vordering tot ontbinding van een wederkerige overeenkomst en de ...

 • Uitspraak Nº 4001089 \ CV EXPL 15-3154. Rechtbank Limburg, 2017-03-15

  ... gesteld met daarin een rekenmodel en een model-ondernemingsplan. Onderdeel van het rekenmodel vormt een rekenvoorbeeld met een ...De wetgever noemt daarbij als voorbeeld de vordering tot ontbinding van een wederkerige overeenkomst en de ...

 • Uitspraak Nº 3979742 \ CV EXPL 15-2844. Rechtbank Limburg, 2017-03-15

  ... gesteld met daarin een rekenmodel en een model-ondernemingsplan. Onderdeel van het rekenmodel vormt een rekenvoorbeeld met een ...De wetgever noemt daarbij als voorbeeld de vordering tot ontbinding van een wederkerige overeenkomst en de ...

 • Uitspraak Nº 16/00526. Gerechtshof Amsterdam, 2018-03-27

  ...In de bijlage treft u een voorbeeld van een standaardcontract zoals wij dat gebruiken. . . - ...Belanghebbende heeft daarvoor een ondernemingsplan opgesteld en conform dit ondernemingsplan een bedrijfskrediet verkregen ...

 • Uitspraak Nº 4089248 \ CV EXPL 15-4049. Rechtbank Limburg, 2017-03-15

  ... gesteld met daarin een rekenmodel en een model-ondernemingsplan. Onderdeel van het rekenmodel vormt een rekenvoorbeeld met een ...De wetgever noemt daarbij als voorbeeld de vordering tot ontbinding van een wederkerige overeenkomst en de ...

 • Uitspraak Nº 3933418 \ CV EXPL 15-2369. Rechtbank Limburg, 2017-03-15

  ... gesteld met daarin een rekenmodel en een model-ondernemingsplan. Onderdeel van het rekenmodel vormt een rekenvoorbeeld met een ...De wetgever noemt daarbij als voorbeeld de vordering tot ontbinding van een wederkerige overeenkomst en de ...

 • Uitspraak Nº 15/00844. Gerechtshof Amsterdam, 2016-09-13

  ... . . . 4. In het Ondernemingsplan van eiseres is onder meer het volgende opgenomen: . . . ... geweigerd, in welk verband belanghebbende een tandarts als voorbeeld heeft genoemd. Waar de activiteiten betrekking hebben op startende ...

 • Uitspraak Nº 3943719 \ CV EXPL 15-2464. Rechtbank Limburg, 2017-03-15

  ... gesteld met daarin een rekenmodel en een model-ondernemingsplan. Onderdeel van het rekenmodel vormt een rekenvoorbeeld met een ...De wetgever noemt daarbij als voorbeeld de vordering tot ontbinding van een wederkerige overeenkomst en de ...

 • Uitspraak Nº AWB 19 / 1340. Rechtbank Den Haag, 2019-05-16

  ... 2. Aan deze aanvraag heeft eiser onder meer een ondernemingsplan ten grondslag gelegd. Daaruit blijkt dat hij in Nederland een innovatieve ...Bij wijze van voorbeeld wijst de rechtbank hierbij op de uitspraak van de Afdeling van 19 november ...

 • Uitspraak Nº 3980627 \ CV EXPL 15-2849. Rechtbank Limburg, 2017-03-15

  ... gesteld met daarin een rekenmodel en een model-ondernemingsplan. Onderdeel van het rekenmodel vormt een rekenvoorbeeld met een ...De wetgever noemt daarbij als voorbeeld de vordering tot ontbinding van een wederkerige overeenkomst en de ...

 • Uitspraak Nº C/13/654403 / KG ZA 18-988. Rechtbank Amsterdam, 2018-11-08

  ... . De CV richt zich, zo is in het ondernemingsplan vermeld, op vervaardiging en verkoop van ecologisch verantwoord .... Eisers hebben voldoende aannemelijk gemaakt (een voorbeeld is opgenomen bij 2.17) dat de onrechtmatige handelwijze van gedaagden ...

 • Uitspraak Nº 200.193.315/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-10-12

  ... zelf die stappen te zetten! Jouw gedrevenheid in je werk is een voorbeeld voor velen en je doortastende opstelling in, soms uitzichtloze, situaties .... . . Ik meld dat wij een ondernemingsplan hebben en dat dat leidend is. [verzoeker] zegt dat hij dat doet en dat ...

 • Uitspraak Nº ROT 15/6926 en ROT 15/6951. Rechtbank Rotterdam, 2015-12-11

  ...Daar voegt de voorzieningenrechter aan toe dat aan het voorbeeld uit de wetsgeschiedenis waarop PostNL zich beroept niet de betekenis ... dit niet een logische inrichting van een op winst gericht ondernemingsplan is. Postvervoerbedrijven zullen evenals PostNL een inschatting maken met ...

 • Uitspraak Nº C/16/417102 / KG ZA 16-446. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-06-21

  ... nemen voor de uit te voeren taken, afspraken nakomen en een voorbeeld zijn voor de werknemers binnen de organisatie; […]. . . . ... Gelet op het voorgaande en bij gebrek aan een concreet ondernemingsplan van [gedaagde] is het, zonder afbreuk te willen doen aan de prestaties van ...

 • Uitspraak Nº ROT 16/1336. Rechtbank Rotterdam, 2018-05-24

  ... voorwaarden valt te denken aan verdere kortingen voor bij voorbeeld het gesorteerd of op bepaalde plaatsen aanleveren van post. . ... dit niet een logische inrichting van een op winst gericht ondernemingsplan is. Postvervoerbedrijven zullen evenals PostNL een inschatting maken over ...

 • Uitspraak Nº ROT 16/3740. Rechtbank Rotterdam, 2018-05-24

  ... voorwaarden valt te denken aan verdere kortingen voor bij voorbeeld het gesorteerd of op bepaalde plaatsen aanleveren van post. . ... dit niet een logische inrichting van een op winst gericht ondernemingsplan is. Postvervoerbedrijven zullen evenals PostNL een inschatting maken met ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, Sector kanton, 23 mei 2013

  Ontslag bewindvoerder met onmiddellijke ingang in alle 72 zaken waarin hij bij beschikking van 11 april 2013 is geschorst tot bewindvoerder. De kantonrechter heeft er, gelet op het feit dat de bewindvoerder reeds sinds augustus 2012 de kans is gegeven zijn werk te verbeteren, geen enkel vertrouwen in dat de bewindvoerder, indien hem opnieuw die kans wordt gegeven, wel als goed bewindvoerder gaat...

  ...Enkele voorbeelden van wat er allemaal gebeurd is afgelopen jaar:. - Ik ben drie maal ... nog niet het, door de bewindvoerder zelf in zijn ondernemingsplan begrootte, aantal benoemingen had bereikt. Zoals reeds in de beschikking ...

 • Uitspraak Nº 8026945. Rechtbank Gelderland, 2020-01-03

  ...Het achter de rug om overhandigen van een ondernemingsplan aan de zorgverzekeraar is bovendien volgens het besluit kwalijk en ...In het verzoekschrift (p. 37) meldt zij een ‘schokkend voorbeeld’ van achterhouden van informatie door [verwerende partij] rond OTN ...