voorbeeld volmacht bankrekening

88 resultaten voor voorbeeld volmacht bankrekening

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 2200308215. Gerechtshof Den Haag, 2019-04-23

  ... geldt voor tegoeden op diverse bankrekeningen, toe aan de juridisch eigenaar c.q. de ... aangeboden aan Post NL, bij voorbeeld ter retournering aan de afzenders, dan wel ter ... met gebruikmaking van (notariële) volmachten laten leveren en/of juridisch in eigendom ...

 • Uitspraak Nº 03/995005-12. Rechtbank Limburg, 2018-09-04

  ... Zorgfaciliteiten en een schriftelijke volmacht heeft vervalst; . . . feit ... is aangegaan en geen enkel concreet voorbeeld heeft gegeven waarin sprak zou zijn geweest van ... [rekeningnummer 2] , zijnde de ING bankrekening van [verdachte] , 52 blijkt dat op deze rekening ...

 • Uitspraak Nº 22-003351-16. Gerechtshof Den Haag, 2017-12-20

  ... de tenlastelegging op ziet (een volmachtbewijs op de achterkant van een stempas en een verzoek ...Op de bankrekening van [Rechtspersoon A] werden ook vergoedingen die ... het oordeel van het hof een aantal voorbeelden uit het dossier waarin naar voren komt hoe de ...

 • Uitspraak Nº 09/755154-10. Rechtbank Den Haag, 2015-06-12

  ... zaken en door via zestien bankrekeningen op naam van derden geld te ontvangen en over te ... zijn vader geopend met een notariële volmacht die zijn vader hem heeft verstrekt op 12 augustus ...Als voorbeeld haalt de rechtbank de koop van Zacharius ...

 • Uitspraak Nº 04/990005-09. Rechtbank Limburg, 2019-02-18

  ..., juncto III B van het Besluit mandaat volmacht en machtiging Economische Zaken 2004 viel ...Ik geef u het voorbeeld van lucht in de zin van koeling en casting ... bevestiging van het openen van een bankrekening d.d. 17 juni 2002 (F3-D-003), p. 65005; . ...

 • Uitspraak Nº C/17/141701 / HA ZA 15-140. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-02-24

  ... van erflaatster waren er twee bankrekeningen bij de Frieslandbank (thans Rabobank) die tot de ... maart 2005 heeft erflaatster aan [B] een volmacht verleend om bij thans de Rabobank: “ voor en ... en de bankpas is omgegaan of indien bij voorbeeld sprake is van misbruik van omstandigheden door de ...

 • Uitspraak Nº 03/995006-12. Rechtbank Limburg, 2018-09-04

  ... Zorgfaciliteiten en een schriftelijke volmacht heeft vervalst, dan wel hieraan medeplichtig is ... is aangegaan en geen enkel concreet voorbeeld heeft gegeven waarin sprake zou zijn geweest van ...In die maand is namelijk op de bankrekening van [medeverdachte] een bijschrijving van ...

 • Uitspraak Nº 22-004617-15. Gerechtshof Den Haag, 2019-02-01

  ...’ per beroepsgroep en zijn diverse voorbeelden genoemd. Daarbij is vermeld dat de daarin ...Koper werd middels een schriftelijke volmacht van 29 september 2004 vertegenwoordigd door ... € 103.069,60 overgemaakt op de bankrekening van [naam notariskantoor] ten behoeve van ...

 • Uitspraak Nº 09/994181-13. Rechtbank Den Haag, 2015-10-14

  ...’ per beroepsgroep en zijn diverse voorbeelden genoemd. Daarbij is vermeld dat de daarin ...Koper werd middels een schriftelijke volmacht van 29 september 2004 vertegenwoordigd door ... € 103.069,60 overgemaakt op de bankrekening van [Bedrijfsnaam Notaris] ten behoeve van [adres ...

 • Uitspraak Nº 05/862577-13. Rechtbank Gelderland, 2018-04-05

  ... inkomsten moesten overmaken naar de bankrekening van voornoemde Stichting(en) en/of . ..., machtiging financieel beheer en volmacht’, waarop onder meer stond dat de cliënt de ... ‘Akte van cessie’, zijnde een voorbeeld van een dergelijke akte. Op de akte stond onder ...

 • Uitspraak Nº 08.950134-15. Rechtbank Overijssel, 2016-03-22

  ... (een beleggersrekening met nummer [bankrekening 1] en een aandelendepot met nummer ... blijkt voorts dat het geen beperkte volmacht betreft en dat verdachte dus volledig ...Een ander voorbeeld betreft de bijgaande factuur van 26 januari 2013 ...

 • Uitspraak Nº 21-003926-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-04-24

  ... bankrekeningen van [bedrijf 12] en/of (een) dergelijke ... stukken zijn daarvan een sprekend voorbeeld. Maar ook een overeenkomst tot aanneming van werk ... door [betrokkene 9] , die een volmacht heeft afgegeven. De koopprijs bedroeg € ...

 • Uitspraak Nº 200.136.857/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-05-30

  ... . Indien we als voorbeeld een film van US$ 1 M nemen, en als koers 1 US $ = ... NGL 16.750,- per participatie) op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden HEFF ... leden, waarvan 196 leden de onderstaande volmacht hebben gegeven. Het totaal aantal door leden ...

 • Uitspraak Nº C/07/204401 / HL ZA 12-207. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-03-30

  ... . bankrekeningen (vordering d. (iv.) van de vrouw) . . ... op 8 april 2004 gedateerde notariële volmacht aan zijn broer om, kort gezegd, de appartementen ... bestuurder van) [gedaagde sub 2] als voorbeeld op het verloop van de betaling van de broer aan ...

 • Uitspraak Nº 21-001222-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-03-13

  ... door hem, verdachte op/van door de bankrekening(en) van [betrokkene 5] (geboren op [geboortedatum ... blijkt te beschikken, is hiervan een voorbeeld. . . . . . . ... heeft ten behoeve van de doorverkoop een volmacht opgesteld waarbij de tussenpersoon telkens ...

 • Uitspraak Nº AWB - 10 _ 1059, 10_1060, 10_1061, 10_1062, 10_4908, 10_4909. Rechtbank Noord-Holland, 2015-09-30

  ...Volgens de bijbehorende volmacht d.d. 24 juni 1992 van [J1 BEDRIJF] bedraagt de ... 2 september 1999 : ontvangen op de bankrekening [Q1 BEDRIJF] BV f 1.500.000 afkomstig van [R1 ...Als voorbeelden: in 2001 is het gezin een maand naar China ...

 • Uitspraak Nº 03/864011-13. Rechtbank Limburg, 2018-03-29

  ...Deze volmacht strekt tot het optreden als gevolmachtigde voor ... stortingen zijn gedaan op vier bankrekeningen van [verdachte] . Uit onderzoek naar deze ...: ‘Oke krijg marok niet te pakken voor voorbeeld. Spreken we maandag wel wat af…’ . . ...

 • Uitspraak Nº 18/01048. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-03-31

  ... verzocht over al zijn buitenlandse bankrekeningen in de periode 1 januari 2009 tot dat moment. . ... of attorney’ waarin aan de gemachtigde volmacht wordt verleend om gegevens met betrekking tot de ...Als voorbeeld noemt hij kosten van een privé ...

 • Uitspraak Nº C/08/231033 HA ZA 19-175. Rechtbank Overijssel, 2020-06-24

  ... over te maken op het bankrekeningnummer van Victorie Beschermd Wonen, hetgeen de gemeente ... heeft hij een (beperkte) procuratie (volmacht) voor VHD gekregen. Met ingang van 1 januari 2015 ... 3 . Een voorbeeld van een dergelijke zorgovereenkomst met VHD is ...

 • Uitspraak Nº C03/219387/HA ZA 16-209. Rechtbank Limburg, 2020-07-29

  ... van betalingen ten laste van de bankrekeningen terzake eenvoudige, min of meer als huishoudelijk ... [gedaagde sub 1] al dan niet een blanco volmacht had, is in het kader van de rekenplicht niet van ..., terwijl [gedaagde sub 1] bij wijze van voorbeeld daartegenover stelt dat het feit dat hij een ...

 • Uitspraak Nº 05-922002-13. Rechtbank Gelderland, 2018-09-18

  ...Zij hebben voorbeelden van prospectussen gekregen en ook gedownload en ... verbindt het bedrag over te maken op bankrekening 59.16.17.412 ten name van [bedrijf 1] en dat de ...Bij de notaris heeft hij een volmacht getekend omdat de stukken er nog niet waren. Ter ...

 • Uitspraak Nº 06/920003-10. Rechtbank Gelderland, 2018-09-18

  ...Zij hebben voorbeelden van prospectussen gekregen en ook gedownload en ... door het bedrag over te maken op bankrekening [rekeningnummer 1] ten name van [naam 1] en dat ...Bij de notaris heeft hij een volmacht getekend omdat de stukken er nog niet waren. Ter ...

 • Uitspraak Nº C/03/240962 / HA ZA 17-515. Rechtbank Limburg, 2019-03-20

  ... telkens gelden zijn afgeschreven van bankrekening [rekeningnummer] geschreven door [eiser] ?. ..., vallen binnen het bereik van de volmacht zoals [eiser] zelf ter comparitie op 17 januari ...Bij wijze van voorbeeld: welke zaken zijn aangekocht met de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, Sector kanton, 23 mei 2013

  Ontslag bewindvoerder met onmiddellijke ingang in alle 72 zaken waarin hij bij beschikking van 11 april 2013 is geschorst tot bewindvoerder. De kantonrechter heeft er, gelet op het feit dat de bewindvoerder reeds sinds augustus 2012 de kans is gegeven zijn werk te verbeteren, geen enkel vertrouwen in dat de bewindvoerder, indien hem opnieuw die kans wordt gegeven, wel als goed bewindvoerder gaat...

  ...Groene map: alleen RB stukken en bankrekening. Rode map: Geen inhoud. Over 2011 is geen ...Rekeningen bij Rabobank met volmacht aan de bewindvoerder. (zijn opgeheven). ...voorbeelden van wat er allemaal gebeurd is afgelopen jaar:. - ...

 • Uitspraak Nº 200.231.032/01 OK. Gerechtshof Amsterdam, 2018-12-20

  ... Op 24 mei 2015 heeft [C] een volmacht verstrekt aan [E] en [G] , met de tekst: . ... 24 november 2016 afgeschreven van de bankrekening van DPB. Dit bedrag besloeg het overgrote deel ...Bij wijze van voorbeeld: . . . a. het bestuur van ...