werkgeversverklaring

741 resultaten voor werkgeversverklaring

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 12 februari 2013

  Beroep op verrekening met schadevordering bij wege van verweer. Te laat bericht van afwijzing van hypotheekaanvraag. Geen tijd meer elders financiering te regelen. Schade, bestaande uit de contractuele boete wegens niet-afname woning.

  ...(v) Bijlagen bij de geretourneerde offerte zijn onder meer het Klantprofiel van [ appellant sub 1 ] en zijn werkgeversverklaring. In het Klantprofiel is opgenomen dat het bruto salaris van [ appellant sub 1 ] € 1.833,33 bedraagt en dat hij sinds 1 januari 2000 in loondienst ...

 • Uitspraak Nº 20-001318-17. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-06-20

  ... . - . een valse en/of vervalste werkgeversverklaring van [bedrijf 1] getekend op 2 augustus 2011 als ware hij, verdachte, op die datum (nog) in dienst van [bedrijf 1] , en/of . . - . ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 21 januari 2013

  Oplichting, meermalen gepleegd. 1) In casu levert het zich voordoen als bonafide klant op een valse hoedanigheid in de zin van artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht. 2) Vrijspraak: geen oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling.

  ... valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - (ter verkrijging van die hypotheek) een vervalste werkgeversverklaring en een vervalste salarisstrook van het bedrijf [bedrijf 2] te Enkhuizen heeft overlegd (op welke werkgeversverklaring en salarisstrook was aangegeven ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 28 september 2012

  Veroordeling tot 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 240 uur werkstraf, wegens overtreding van de Opiumwet, valsheid in geschrifte en oplichting

  ...geschrift(en) (werkgeversverklaring(en) en/of salarisspecificatie(s) en/of verhuurovereenkomst(en)) heeft overlegd aan een of meerdere medewerker(s) van die SNS-bank, ter verkrijging ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 2 juli 2010

  Verdachte heeft hypotheekverstrekkers opgelicht door met zijn mededaders op grond van valse stukken hypothecaire leningen aan te gaan en gelden te onttrekken uit de hierbij behorende bouwdepots.

  ... justitie aangevoerd dat verdachte binnen een korte periode twee woningen heeft gekocht waarbij gebruik is gemaakt van een valse werkgeversverklaring en valse loonstroken, terwijl verdachte wist dat dit voor hem als langdurig arbeidsongeschikte niet mogelijk was. Verdachte heeft de valse facturen ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 25 januari 2013

  Deeltijd WW. In geschil is de vraag of sprake is van een verlenging in de zin van het Besluit deeltijd WW tot het behoud van vakkrachten. Naar het oordeel van de rechtbank is dat niet het geval. Van een verlenging is pas sprake indien de verlenging ziet op een aaneengesloten periode van 13 weken. Daarvan is in dit geval geen sprake, zodat de werkgever gehouden is om een vergoeding te betalen.

  ... over de verlenging van de deeltijd WW voor eveneens 13 kalenderweken heeft eiseres voor elke betrokken werknemer het formulier Werkgeversverklaring vergoeding WW ondertekend. In de verklaringen heeft eiseres zich verbonden om aan verweerder een vergoeding te betalen indien zich (ten minste) één ...

 • Uitspraak Nº AWB 16_2113. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2016-12-02

  ... over het te controleren studiefinancieringstijdvak hebben gewerkt aan te tonen door middel van salarisstrookjes en een ingevulde werkgeversverklaring. . . . DUO gaat ervan uit dat iedere studerende die over de controleperiode gemiddeld 56 uur of meer per maand heeft gewerkt, ...

 • Uitspraak Nº C/09/582603 / HA RK 19-632. Rechtbank Den Haag, 2020-04-02

  ... . - . een werkgeversverklaring van [A] (‘ [A] ’); . . - . een salarisspecificatie over april 2013 van [A] ; . . - . ...

 • Uitspraak Nº C/02/307135 / HA ZA 15-731. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2016-10-12

  ... opleiding een hoger salaris zou hebben genoten, welke stelling is onderbouwd met de als productie 13 bij dagvaarding overgelegde werkgeversverklaring, onvoldoende betwist. De rechtbank gaat er derhalve vanuit dat indien [eiser] zijn opleiding medio 2015 zou hebben afgerond, zijn inkomen zou zijn ...

 • Uitspraak Nº 6104352 UE VERZ 17-273. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-08-31

  ...Ook heeft [verzoeker] op 4 mei 2017 per e-mail een werkgeversverklaring ontvangen van ( [G] van) [handelsnaam] dat zij niet voornemens is het dienstverband op korte termijn te beëindigen. [verzoeker] had om een ...

 • Uitspraak Nº 200.197.625. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-08-22

  ... zijn aan SNS salarisspecificaties en jaaropgaven van [X] en [appellant] overgelegd alsmede een niet afgeronde werkgeversverklaring over [appellant] . . . . . 3.4. . Tot zekerheid van nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de ...

 • Uitspraak Nº C/01/293546 / EX RK 15-91. Rechtbank Oost-Brabant, 2015-07-23

  ...Voornoemde hypotheek is o.a. afgesloten op grond van een werkgeversverklaring en loonstrook van de firma Universal te Son. . . . . 2.2. Op of omstreeks 11 november 2014 deelde belanghebbende aan ...

 • Uitspraak Nº 200.194.425/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-03-28

  ...Op 11 april 2014 zijn op verzoek van de Rabobank werkgeversverklaringen ten aanzien van [C] en [appellante] aan de Rabobank verstrekt. . . . 2.4 . . Op 17 april 2014 heeft een gesprek ...

 • Uitspraak Nº C/13/604155 / HA ZA 16-271. Rechtbank Amsterdam, 2016-09-07

  ...Door [eiseres] is op verzoek van ELQ een werkgeversverklaring van 23 november 2005 overgelegd, waaruit een bruto jaarsalaris blijkt van € 8.299,12. Het door [partner] en [eiseres] opgegeven gezamenlijke ...

 • Uitspraak Nº awb 19/1911. Rechtbank Den Haag, 2019-04-05

  ...Ook heeft hij gewezen op een overgelegde bankverklaring, een werkgeversverklaring en bankafschriften en op de aanwezigheid van zijn familie en vriendenkring in Marokko. . . 7. De gemachtigde van verzoeker heeft ter zitting ...

 • Uitspraak Nº 15/7346. Rechtbank Den Haag, 2015-07-30

  ... volgende stukken zijn overgelegd:- een “Land ownership transfer certificate” van 13 maart 2014, ondertekend door eiser;- een werkgeversverklaring van “ [naam werkgever ] ” van 27 maart 2014;- een “Annual leave approval” van genoemde werkgever van 27 maart 2014. In de eerste ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 14082. Rechtbank Den Haag, 2015-12-03

  ... van 29 december 2014 stond vermeld dat eiser een salaris ontvangt van € 1752,- bruto per maand, terwijl op de werkgeversverklaring van 30 december 2014 stond vermeld dat eiser een salaris ontvangt van € 1696,- per maand. Bij het bestreden besluit heeft verweerder aan eiser een ...

 • Uitspraak Nº 201806260/1/A2. Raad van State, 2019-03-13

  ...Hij heeft ter staving van zijn stelling dat hij en zijn vrouw niet in staat zijn [zoon] naar school te begeleiden, een werkgeversverklaring en een verklaring van de huisarts overgelegd. Verder heeft hij een brief van het buurtteam van 19 juli 2018 overgelegd, waaruit volgens hem blijkt ...

 • Uitspraak Nº 5249233 AR VERZ 16-155. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-10-12

  ... tot het zonder voorbehoud en separate toelichting verstrekken van een ingevulde en ondertekende DSI certificering (ex)werkgeversverklaring aan hem. . . . . . 4.3. . ABN AMRO heeft verweer gevoerd tegen de tegenverzoeken van [A] . . . . ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 5579. Rechtbank Den Haag, 2018-02-13

  ... . . . Hoewel een werkgeversverklaring is overgelegd, waarin staat vermeld dat eiser 1 deel uitmaakt van de muziekgroep [muziekgroep] en maandelijks SRD 1.750,- aan inkomsten heeft, zijn ...

 • Uitspraak Nº C/09/525728 / HA ZA 17-94. Rechtbank Den Haag, 2018-06-20

  ... . . . . Onjuiste eisvergoedingen en onjuiste werkgeversverklaring . . . . . 4.12. . Dit is de derde in het voornemen tot ontslag en in het ontslagbesluit genoemde dringende ...

 • Uitspraak Nº 5776264. Rechtbank Noord-Holland, 2017-05-11

  ... . . . . “In de bijlage een werkgeversverklaring. Deze dient je werkgever in te vullen, te stempelen en te ondertekenen. (…) . . . . . . Het ...

 • Uitspraak Nº NL17.4657. Rechtbank Den Haag, 2017-08-14

  ... . . Artikel uit de krant genaamd Al Mostaqbal d.d. 12 november 2015;. . . Werkgeversverklaring van [naam 4] d.d. 21 februari 2017;. . . UNRWA-kaart;. . . Geboorteakte;. . . ...

 • Uitspraak Nº AMS 18/5598. Rechtbank Amsterdam, 2018-10-09

  ... Na tussentijdse correspondentie heeft verzoeker op 20 april 2018 de gevraagde geformaliseerde leenovereenkomst overgelegd en een werkgeversverklaring waarin is vermeld dat [betrokkene 3] 31.000 Riyal (ca. € 7.000,-) per maand verdient. . . . . 3.4. Nadat verweerder had ...

 • Uitspraak Nº AWB 17/13485. Rechtbank Amsterdam, 2017-09-15

  ...De overgelegde werkgeversverklaring en bankafschriften zijn hiervoor onvoldoende, omdat op de werkgeversverklaring geen begindatum van het arbeidscontract is vermeld en omdat uit de ...