werkgeversverklaring

741 resultaten voor werkgeversverklaring

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 05/881365-16. Rechtbank Gelderland, 2017-07-10

  ... met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) een werkgeversverklaring en/of een salarisspecificatie/salarisstrook, - (elk) zijnde een geschrift dat . bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Dordrecht, 24 juni 2008

  De rechtbank heeft een 48-jarige vrouw veroordeelt tot een werkstraf van 200 uren terzake medeplegen van bedrieglijke bankbreuk en het meermalen medeplegen van opzettelijk gebruik maken van valse geschriften. Door gebruik te maken van een valse werkgeversverklaring en salarisspecificatie heeft verdachte een hypothecaire lening verkregen. Nietigheid dagvaarding

  ...(telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) werkgeversverklaring en/of salarisspecificatie,. - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -. als ware die/dat geschrift(en) ...

 • Uitspraak Nº 21-002573-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-11-01

  ... - een werkgeversverklaring afgegeven door of namens [bedrijf 1] te Utrecht (p. 277), en/of . - een werkgeversverklaring afgegeven door of namens [bedrijf 2] (p. 279) . ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 29 september 2010

  Bank vordert schadevergoeding uit onrechtmatige daad van gedaagde die (naar de bank stelt opzettelijk) een onjuiste werkgeversverklaring heeft verstrekt, op basis waarvan de bank een hypothecaire geldlening heeft verstrekt aan een werknemer van gedaagde. Vordering afgewezen wegens ontbreken van causaal verband.

  ...2.5. De Geldlening en de hypotheekovereenkomst zijn gesloten nadat SNS op basis van een door [A] overgelegde werkgeversverklaring en loonafrekening (verder respectievelijk: de Verklaring, en de Afrekening, en tezamen: de Loongegevens) had vastgesteld dat het in de Loongegevens ...

 • Uitspraak Nº 05/780065-15. Rechtbank Gelderland, 2016-10-31

  ... Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen . een werkgeversverklaring - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs . van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, althans door . ...

 • Uitspraak Nº 21-003614-13. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-02-11

  ...- dat zij vermoedt dat de bij die bank afgesloten hypothecaire lening is verkregen door overlegging van één of meerdere valse werkgeversverklaringen en valse loonspecificaties welke afkomstig zijn van de ondernemingen [bedrijf 1] of [bedrijf 2] . Er wordt in die aangiften uitgebreid en ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, 27 februari 2003

  Verdachte heeft, tezamen en in vereniging met een ander, op 14 maart 2000, te Westerbork, in de gemeente Midden-Drenthe, een zogenaamde werkgeversverklaring van [naam werkgever], zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van het daarop of daarin vermelde te dienen, valselijk opgemaakt, door valselijk en in strijd met de waarheid op of in die werkgeversverklaring op te geven dat [naam en...

  ..., tezamen en in vereniging met een ander, op 14 maart 2000, te Westerbork, in de gemeente Midden-Drenthe, een zogenaamde werkgeversverklaring van [naam werkgever], zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van het daarop of daarin vermelde te dienen, valselijk heeft opgemaakt, door ...

 • Uitspraak Nº 05/880515-15. Rechtbank Gelderland, 2018-02-21

  ..., Lent en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) een werkgeversverklaring en/of een salarisspecificatie/salarisstrook, - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft ...

 • Uitspraak Nº 10/765048-11. Rechtbank Rotterdam, 2017-05-15

  ... . Voor elke hypotheekaanvraag werd een werkgeversverklaring, een arbeidscontract en een loonafrekening overgelegd. Deze stukken waren opgesteld namens de werkgever [naam bedrijf 1] Geen van de kopers heeft ...

 • Uitspraak Nº 05/880584-15. Rechtbank Gelderland, 2018-02-21

  ..., Lent, Almere en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) een werkgeversverklaring en/of een salarisspecificatie/salarisstrook, - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft ...

 • Uitspraak Nº C/16/475269 / KG ZA 19-93. Rechtbank Midden-Nederland, 2019-03-20

  ... [eiser sub 1] en [eiseres sub 2] hebben nadien nog verschillende gegevens bij De Volksbank aangeleverd, waaronder een werkgeversverklaring van de werkgever van [eiseres sub 2] die was gedateerd op 2 januari 2017. Blijkens deze werkgeversverklaring ontving [eiseres sub 2] een jaarsalaris ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, 24 juli 2006

  Eiser heeft bij brief van 26 januari 2005 verweerder aansprakelijk gesteld voor verschillende schadeposten in verband met een onrechtmatig gegeven ontslagbesluit. Tevens heeft eiser verweerder in dit schrijven aansprakelijk gesteld voor schade die hij heeft geleden ten gevolge van een aan hem afgegeven werkgeversverklaring. Omdat hierin melding is gemaakt van het voornemen tot ontslag, is...

  ... eiser verweerder in dit schrijven aansprakelijk gesteld voor schade die hij heeft geleden ten gevolge van een aan hem afgegeven werkgeversverklaring. Omdat hierin melding is gemaakt van het voornemen tot ontslag, is eiser naar zijn zeggen destijds een hypotheek misgelopen met allerlei financiële ...

 • Uitspraak Nº 08/993154-16 (P). Rechtbank Overijssel, 2018-02-22

  ... verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte, al dan niet samen met een ander of anderen, een model-werkgeversverklaring en een salarisspecificatie valselijk heeft opgemaakt of vervalst, dan wel dat hij opzettelijk gebruik heeft gemaakt/doen maken van valse of vervalste ...

 • Uitspraak Nº 05/881821-15. Rechtbank Gelderland, 2019-05-09

  ... - werkgeversverklaringen en/of arbeidsovereenkomsten en/of loonafrekeningen valselijk opgemaakt en/of laten opmaken en doen toekomen aan [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, 11 juni 2013

  Een Apeldoornse verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Verder is hij veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding ruim € 168.000,-- aan één van de benadeelden. De verdachte heeft op slinke wijze nietsvermoedende slachtoffers bewogen tot het aangaan van hypothecaire geldleningen, om hen zogenaamd uit de financiële problemen te...

  ...-een werkgeversverklaring van [BV1] BV, betreffende [betrokkene1] [vindplaats document: p.1613], en/of. -een werkgeversverklaring van [BV1] BV, betreffende [betrokkene1], ...

 • Uitspraak Nº 21-007343-14. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-10-05

  ...Op een gegeven moment belde [naam 2] mij. Hij zal gezegd hebben dat er een kruisje ontbrak op de werkgeversverklaring en dat nog een kopie van het identiteitsbewijs moest worden ingeleverd. Ik heb [partner] toen gevraagd of zij die documenten naar [naam 2] wilde ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 24 juni 2011

  Toekenning WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100% en een dagloon van € 80,27. Appellant heeft bezwaar gemaakt tegen het vermelde dagloon omdat zijn inkomsten uit overwerk bij zijn werkgever [naam bedrijf B.V.] niet bij de berekening van het dagloon zouden zijn betrokken. Bij besluit van 23 oktober 2008 is het bezwaar ongegrond verklaard. Daarbij heeft het Uwv in...

  ...Daartoe wijst de Raad erop dat de werkgever op 9 januari 2001 in de ‘Werkloosheidswet Werkgeversverklaring origineel’, op de vraag of er meeruren zijn verricht (werkzaamheden buiten de normale arbeidsduur die afwijken van de werkzaamheden die binnen de ...

 • Uitspraak Nº 05/862179-13. Rechtbank Gelderland, 2015-06-19

  ... . . . opzettelijk gebruik heeft gemaakt van . . . - . een model-werkgeversverklaring d.d. 19 juli 2011, afgegeven door [naam 42] v/h [naam 4] ten behoeve van [verdachte] , en/of . . - . een ...

 • Uitspraak Nº 08/960120-14 (LP). Rechtbank Overijssel, 2015-04-28

  ... met 31 december 2009 te Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een werkgeversverklaring afgegeven door of namens [bedrijf] BV te Den Haag (zaaksdossier 3, p. 33), zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen ...

 • Uitspraak Nº 09/857251-15 (dagvaarding I) en 09/827418-15 (dagvaarding II, gev. ttz.). Rechtbank Den Haag, 2016-09-15

  ... Pijnacker-Nootdorp en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, een werkgeversverklaring (gedateerd op 25 september 2014), afgegeven door of namens [bedrijf 2] , zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, ...

 • Uitspraak Nº 21-002599-18. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-05-01

  ... . - . een model-werkgeversverklaring d.d. 19 juli 2011, afgegeven door [bedrijf 1] ten behoeve van [verdachte] , en/of . . - . een model-werkgeversverklaring d.d. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 26 februari 2013

  De Noordelijke Fraudekamer is het niet eens met de stelling van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Wel heeft de rechtbank geconstateerd dat de opsporingsambtenaren niet alle door hen uitgevoerde opsporingshandelingen hebben beschreven en dat de officier van justitie een dossier van een andere strafzaak niet bij het dossier van...

  ...gemeente Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met. anderen, althans alleen een (model-) werkgeversverklaring betreffende [verdachte 21]. (als bij de aanvraag voor een hypotheek voor de aankoop van de woning. [adres 2] te Nieuwegein) zijnde een geschrift dat ...

 • Uitspraak Nº 01/879840-14. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-03-21

  ...opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e). werkgeversverklaring en/of een loonstaat over de maand januari 2007, - (elk). zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -. als ware ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 26 februari 2013

  De Noordelijke Fraudekamer is het niet eens met de stelling van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Wel heeft de rechtbank geconstateerd dat de opsporingsambtenaren niet alle door hen uitgevoerde opsporingshandelingen hebben beschreven en dat de officier van justitie een dossier van een andere strafzaak niet bij het dossier van...

  ...- een valse werkgersverklaring en/of salarisspecificatie, althans een. vervalste werkgeversverklaring en/of salarisspecificatie heeft/hebben. opgesteld, of doen/laten opstellen (terwijl er geen sprake was van het aldaar. vermelde dienstverband en/of ...

 • Uitspraak Nº 20-004284-12. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-08-04

  ...(en) dat/die bestemd was/waren om te dienen tot het bewijs van enig feit, namelijk één of meer arbeidsovereenkomst(en) en/of werkgeversverklaring(en) en/of salarisspecificatie(s) en/of factu(u)r(en) vals heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, immers heeft/hebben hij en/of zijn mededader(s): . ...