werkgeversverklaring

741 resultaten voor werkgeversverklaring

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 13 mei 2009

  Eiser is in vele gesprekken aangesproken op zijn manier van verlof opnemen en het niet nakomen van de gemaakte afspraken omtrent zijn aanvangs- en werktijden. Hem is ook verschillende keren de kans gegeven om de gemaakte afspraken na te komen. Hij deed dit echter bij herhaling niet. Dat eiser achteraf zijn uren verantwoordde in SAP - het door verweerder gehanteerde registratiesysteem - doet hier...

  ..., reeds kunnen en moeten begrijpen dat misbruik van hem en van de door hem ondertekende stukken en beschikbaar gestelde werkgeversverklaringen was gemaakt. Ook dat hij tweemaal zijn bankrekening ter beschikking moest stellen en het bedrag in één keer in contanten moest opnemen en ...

 • Uitspraak Nº 18/730579-16. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-07-26

  ... . . a. a) een werkgeversverklaring, gedateerd 24 oktober 2011 (document p.48), en/of. b) een loonspecificatie van [slachtoffer], over de periode 10 (weken 35-40) en/of eindigend op ...

 • Uitspraak Nº 04/800190-11. Rechtbank Limburg, 2016-05-18

  ... uit de handel in verdovende middelen) heeft witgewassen, terwijl hij hiervan al dan niet een gewoonte heeft gemaakt; een werkgeversverklaring en salarisspecificatie van [naam bedrijf 1] , een salarisspecificatie van [naam bedrijf 2] en een factuur van [naam bedrijf 3] valselijk heeft ...

 • Uitspraak Nº 04/800080-11 en 04/850427-12 (ter terechtzitting gevoegd). Rechtbank Limburg, 2016-05-18

  ... 9. een boxer-automaat heeft verduisterd; . 10. gebruik heeft gemaakt van een vals Europees schadeformulier, valse werkgeversverklaringen en valse salarisspecificaties; . 11. Aegon Schadeverzekering N.V. heeft opgelicht; . 12. een jammer voor mobiele communicatie heeft gehad. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 26 februari 2013

  De Noordelijke Fraudekamer is het niet eens met de stelling van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Wel heeft de rechtbank geconstateerd dat de opsporingsambtenaren niet alle door hen uitgevoerde opsporingshandelingen hebben beschreven en dat de officier van justitie een dossier van een andere strafzaak niet bij het dossier van...

  ...-Leur en/of Breda, althans in Nederland, meermalen, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen (telkens) een (model-)werkgeversverklaring betreffende verdachte (als bij de aanvraag voor een hypotheek voor de aankoop van de woningen [adres 5] te Rotterdam, [adres 6] te Dordrecht, en/of ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, 11 juni 2013

  1. primair: medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd; 2. medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd.

  ...- een werkgeversverklaring van [naam B.V.]., gedateerd 28-04-2008, betreffende [betrokkene1] [vindplaats document], en/of. - een salarisspecificatie van [naam bv] BV, bestemd ...

 • Uitspraak Nº 09/755154-10. Rechtbank Den Haag, 2015-06-12

  ...Het pand is geleverd op 5 oktober 2009. Bij de aanvraag is gebruik gemaakt van valse documenten van [betrokken bedrijf 1] (een werkgeversverklaring, een arbeidsovereenkomst en een loonstrook). [betrokkene 4] heeft immers verklaard dat hij nooit werkzaam is geweest bij [betrokken bedrijf 1] Uit ...

 • Uitspraak Nº 21-007186-14. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-10-05

  ... . . . Verdachte wordt onder 1 primair verweten het valselijk opmaken of vervalsen van een . werkgeversverklaring namens [bedrijf 1] met betrekking tot [medeverdachte] . . . . . Verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat hij zich ...

 • Uitspraak Nº 16/706995-15 en 16/659844-18 (gev. ttz) (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2019-02-28

  ... verdediging heeft vrijspraak bepleit van het onder feit 3 ten laste gelegde en daartoe naar voren gebracht dat de gegevens op de werkgeversverklaring en de salarisspecificatie een juiste weergave van de werkelijkheid zijn nu verdachte heeft verklaard dat [A] via een inleenovereenkomst vanaf 1 april ...

 • Uitspraak Nº 16/700748-14 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2017-03-09

  ..., medeplegen van valsheid in geschrift op 17 januari 2012 en/of 18 april 2012 te Nieuwegein van een arbeidsovereenkomst en/of werkgeversverklaring; . . . Subsidiair, medeplegen van opzettelijk gebruik maken van een vals/vervalst geschrift in de periode van 17 januari 2012 tot ...

 • Uitspraak Nº 21-003857-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-10-12

  ... . Het hof acht op grond van de bewijsmiddelen als opgenomen in het vonnis van de rechtbank het feit bewezen. Op de werkgeversverklaringen is informatie ingevuld die niet overeenkomt met de werkelijkheid. . . . Om te kunnen aannemen dat een overeenkomst een ...

 • Uitspraak Nº 05/780026-15. Rechtbank Gelderland, 2016-08-22

  ... - een netto maandsalaris te ontvangen van 6459,43 euro en/of . - twee werkgeversverklaringen valselijk heeft opgemaakt of vervalst, althans . . valselijk heeft laten opmaken of laten vervalsen en/of gebruik heeft gemaakt . ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 26 februari 2013

  De Noordelijke Fraudekamer is het niet eens met de stelling van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Wel heeft de rechtbank geconstateerd dat de opsporingsambtenaren niet alle door hen uitgevoerde opsporingshandelingen hebben beschreven en dat de officier van justitie een dossier van een andere strafzaak niet bij het dossier van...

  ...althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of. vervalst(e) (model-) werkgeversverklaring betreffende [verdachte 9] (als bij de. aanvraag voor een hypotheek voor de aankoop van de woningen [adres 15]. te Rotterdam en/of [adres 16] te ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 26 februari 2013

  De Noordelijke Fraudekamer is het niet eens met de stelling van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Wel heeft de rechtbank geconstateerd dat de opsporingsambtenaren niet alle door hen uitgevoerde opsporingshandelingen hebben beschreven en dat de officier van justitie een dossier van een andere strafzaak niet bij het dossier van...

  ...althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of. vervalst(e) (model-) werkgeversverklaring betreffende [verdachte 9] (als bij de. aanvraag voor een hypotheek voor de aankoop van de woningen [adres 15]. te Rotterdam en/of [adres 16] te ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 26 februari 2013

  De Noordelijke Fraudekamer is het niet eens met de stelling van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Wel heeft de rechtbank geconstateerd dat de opsporingsambtenaren niet alle door hen uitgevoerde opsporingshandelingen hebben beschreven en dat de officier van justitie een dossier van een andere strafzaak niet bij het dossier van...

  ... de gemeente Breda, althans in Nederland, meermalen, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen (telkens) een (model-) werkgeversverklaring betreffende [verdachte 20] (als bij de aanvraag voor een hypotheek voor de aankoop van de woningen [adres 2] te Nieuwegein en/of [adres 10] te Alphen ...

 • Uitspraak Nº 05/840516-14. Rechtbank Gelderland, 2018-04-03

  ... opgemaakte en/of vervalste geschriften, te weten een arbeidsovereenkomst van [naam 1] gedateerd 16 maart 2004 en/of een een werkgeversverklaring van [naam 1] gedateerd 11 mei 2004 en/of 11 juni 2005 en/of een salarisspecificatie [naam 2] week 2004-29, die bestemd waren om tot bewijs van enig ...

 • Uitspraak Nº 05/881412-16 en 05/780088-17. Rechtbank Gelderland, 2018-10-01

  ... te weten een arbeidsovereenkomst en/of een werkgeversverklaring, (telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst door in beide verklaringen valselijk te vermelden dat . . . . ...

 • Uitspraak Nº 21-001243-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-03-13

  ... A. . . . een aanvraagformulier voor een hypothecaire geldlening (met als bijlage een onjuiste werkgeversverklaring en/of onjuiste salarisspecificatie) valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, bestaande die valsheid uit het vermelden van onjuiste salarisgegevens ...

 • Uitspraak Nº 21-003557-13. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-02-11

  ...- dat zij vermoedt dat de bij die bank afgesloten hypothecaire lening is verkregen door overlegging van één of meerdere valse werkgeversverklaringen en valse loonspecificaties welke afkomstig zijn van de ondernemingen [bedrijf 1] of [bedrijf 2] . Er wordt in die aangiften uitgebreid en ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Almelo, 19 maart 2008

  Verzoeker is werkzaam bij de Divisie Recherche, Regionaal Informatie Knooppunt, onderdeel Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE). Daarvoor was hij werkzaam bij de afdeling Georganiseerde Criminaliteit (GC) van de Divisie Recherche. Verweerder heeft verzoeker met onmiddellijke ingang buiten functie gesteld in verband met een tegen hem door het Bureau Interne Veiligheid (BIV) ingesteld...

  ...Wat betreft de kwestie van de werkgeversverklaring ten behoeve van een hypotheekaanvraag merkt de voorzieningenrechter op dat het verstrekken daarvan verweerder niet kan worden tegengeworpen nu op dat ...

 • Uitspraak Nº 23-004830-16. Gerechtshof Amsterdam, 2018-07-18

  ... . . . . een werkgeversverklaring van American Express d.d. 20 september 2010 (rubriek 8.18.1, p. 38) en/of . . . . een arbeidsovereenkomst van [bedrijf 5] ...

 • Uitspraak Nº 21-001222-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-03-13

  ... om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten loon/salarisafrekening(en) en/of specificatie(s) en/of loonsta(a)t(en) en/of werkgeversverklaring(en) heeft opgemaakt en/of vervalst met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen doen te gebruiken bestaande die ...

 • Uitspraak Nº 04/804180-11 en 04/850428-12 (ttg). Rechtbank Limburg, 2016-05-18

  ...heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op (gewoonte)witwassen en valsheid in geschrift; 8. een werkgeversverklaring, salarisspecificatie en Europees schadeformulier valselijk heeft opgemaakt; 9. in totaal zes bedrijven heeft opgelicht; 10. een boxer-automaat heeft ...

 • Uitspraak Nº 200.219.577_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-12-07

  ...Daarvoor diende [appellant] verschillende documenten aan [de bank] over te leggen, waaronder een werkgeversverklaring. . - Tijdens een gesprek op 13 juni 2014 is door [de bank] -hypotheekadviseur [de bank hypotheekadviseur] in ieder geval aangegeven dat ...

 • Uitspraak Nº 21-002772-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-10-22

  ... met 31 december 2009 te Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een werkgeversverklaring afgegeven door of namens [bedrijf 1] (zaaksdossier 3, p. 33), . zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen ...