werkgeversverklaring

741 resultaten voor werkgeversverklaring

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 05/881411-16 en 05/780087-17 (gevoegd ter terechtzitting). Rechtbank Gelderland, 2018-10-01

  ... te weten een arbeidsovereenkomst en/of een werkgeversverklaring, (telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst door in beide verklaringen valselijk te vermelden dat . . . . ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, 6 juni 2013

  Een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk met proeftijd 3 jaar ter zaken meerdere oplichtingen, valsheid in geschriften, witwassen en verduistering.

  ... Ede en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een loonstrook en/of een werkgeversverklaring, - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -, valselijk heeft opgemaakt of vervalst, met. het oogmerk om ...

 • Uitspraak Nº C/08/177196 / HA ZA 15-538. Rechtbank Overijssel, 2017-04-12

  ...Ook is tijdens dat gesprek geconstateerd dat de door [X] voorafgaand aan de verstrekking van het krediet verstrekte werkgeversverklaring van 15 januari 2014 later is opgemaakt dan de door BGH gedagtekende brief van 1 januari 2014, waarin BGH aan [X] heeft bevestigd dat [X] op die dag ...

 • Uitspraak Nº 13/692013-12. Rechtbank Amsterdam, 2017-10-19

  ... . - een werkgeversverklaring van [bedrijf] met betrekking tot een dienstverband voor onbepaalde tijd van [naam 1] , geboren [geboortedatum] 1961, d.d. 6 juni 2005 (Z1 0127) en/of ...

 • Uitspraak Nº 09/842129-16. Rechtbank Den Haag, 2019-04-12

  ... en/of vervalst geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten een of meer loonstro(o)k(en) en/of werkgeversverklaringen van [bedrijf 1] . en/of [bedrijf 2] op naam van [verdachte] en/of [medeverdachte 4] ) als ware deze echt en onvervalst, door die valse ...

 • Uitspraak Nº 20-002751-14. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-03-30

  ... elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) geschrift(en), te weten een werkgeversverklaring van het bedrijf [bedrijf] d.d. 04 juli 2003, betreffende de (in vaste dienst bij dat bedrijf werkzaam zijnde) werknemer (verdachte) [verdachte] , ...

 • Uitspraak Nº 20-002149-12. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-12-10

  ... het aanvragen van de hypothecaire geldlening (nodig voor de aankoop van voornoemde woning) gebruik heeft gemaakt van een valse werkgeversverklaring. Bedoelde werkgever [betrokkene 1] heeft, als getuige ter terechtzitting in hoger beroep gehoord, verklaard dat die werkgeversverklaring ...

 • Uitspraak Nº 21-001285-14. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-03-02

  ... . . namelijk één of meer arbeidsovereenkomst(en) en/of werkgeversverklaring(en) . . . en/of salarisspecificatie(s), vals heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, . . . immers ...

 • Uitspraak Nº 200.243.653/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-10-15

  ... . . . Wat betreft de werkgeversverklaring van mijn echtgenote, kunnen wij geen werkgeversverklaring overleggen van de huidige werkgever. Mijn echtgenote heeft in het gesprek met u van twee ...

 • Uitspraak Nº 01/880080-15. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-05-17

  ... tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een valse of vervalste werkgeversverklaring van [betrokken bedrijf 1] . en/of een model arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van [betrokken bedrijf 1] , -zijnde (telkens) een geschriften ...

 • Uitspraak Nº 20-000835-18. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-03-16

  ... in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een werkgeversverklaring en/of salarisspecificatie en/of aanvraagformulier hypotheek, onder meer: . - een salarisspecificatie loon september 2010 op naam van [bedrijf] ...

 • Uitspraak Nº 16/705831-17 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2018-08-17

  ... . [woonplaats] en hem, verdachte, d.d. 12 november 2007 en/of . B. een werkgeversverklaring van [bedrijf 1] Ltd te [woonplaats] d.d. 12 februari . 2008 en/of . C. één of meer salarisstro(o)k(en) op naam van hem, verdachte, afkomstig ...

 • Uitspraak Nº 20-003788-15. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-06-04

  ... Nederland, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals en/of vervalst geschrift als ware het echt en onvervalst, te weten een werkgeversverklaring, zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, bestaande die valsheid hierin dat . . - in de ...

 • Uitspraak Nº 08/963566-13 en 08/963503-15 (gev. ttz.) (LP) (P). Rechtbank Overijssel, 2016-07-13

  ... van) mensenhandel jegens [slachtoffer 4] ; 08/963503-15 feit 1: het opzettelijk gebruik maken van een valse/vervalste werkgeversverklaring ter verkrijging van een hypothecaire lening; feit 2: de oplichting van International Card Services door zich voor te doen als werknemer bij ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Gravenhage, 25 oktober 2000

  Witte-illegalenbeleid / De president stelt voorop dat, gelet op het doel van de regeling, het beleid op voorhand niet onredelijk voorkomt. Niet kan worden ontkend dat de regeling geen voorschriften bevat omtrent de wijze waarop het vereiste ononderbroken verblijf kan worden aangetoond. Niettemin heeft verweerder in zijn brief om aanvulling van de aanvraag een indicatie gegeven van...

  ...verweerder in dit kader ten onrechte geen waarde hecht aan de door verzoeker overgelegde werkgeversverklaringen en getuigenverklaringen waaruit naar voren komt dat verzoeker in ieder geval sinds 1 januari 1992 in Nederland. woonachtig is. Voorts doet verzoeker ...

 • Uitspraak Nº 16/03309. Hoge Raad, 2018-03-27

  ... 1 februari 2008 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, telkens een valse werkgeversverklaring en salarisspecificatie - zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt, immers hebben ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19 maart 2013

  Zaak FELIX. Het hof veroordeelt de verdachte terzake van: 1. het witwassen van twee panden; 2. valsheid in geschrift, meermalen gepleegd en 3. opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd, tot een gevangenisstraf van 9 maanden voorwaardelijk met een...

  ...- bepleit dat de verdachte moet worden vrijgesproken van het onder 5. ten laste gelegde voor zover betrekking hebbend op de werkgeversverklaring van Aldi Best BV, maar zich met betrekking tot bewezenverklaring van de overige onder 5. ten laste gelegde feiten gerefereerd aan het oordeel van het ...

 • Uitspraak Nº 08-996003-15. Rechtbank Overijssel, 2016-07-20

  ... gegeven aan Centurion Vastgoed BV waarbij een tweetal arbeidsovereenkomsten, een vaststellings- beëindigingsovereenkomst, een werkgeversverklaring en een loonspecificatie valselijk zijn opgemaakt; . dan wel dat hij die valsheid zelf heeft (mede)gepleegd; . . . . . ...

 • Uitspraak Nº 08-996002-15. Rechtbank Overijssel, 2016-07-20

  ... gegeven aan Centurion Vastgoed BV waarbij een tweetal arbeidsovereenkomsten, een vaststellings- beëindigingsovereenkomst, een werkgeversverklaring en een loonspecificatie valselijk zijn opgemaakt; . dan wel dat hij die valsheid zelf heeft (mede)gepleegd; . . . . ...

 • Uitspraak Nº 10/604009-09. Rechtbank Rotterdam, 2016-01-29

  ... (zaaksdossier 2) tenlastegelegde; - bewezenverklaring van het onder 3 (zaaksdossier 3/3a) tenlastegelegde met betrekking tot de werkgeversverklaring en salarisstrook van [rechtspersoon 2], de (ver)koopovereenkomst van het pand gelegen aan de Papyrusdreef [nummer] te Utrecht, de huurcontracten van ...

 • Uitspraak Nº 08-996022-15. Rechtbank Overijssel, 2016-07-20

  ... aan Centurion Vastgoed BV waarbij een tweetal arbeidsovereenkomsten, een vaststellings- dan wel beëindigingsovereenkomst, een werkgeversverklaring en een loonspecificatie valselijk zijn opgemaakt; dan wel dat hij die valsheid zelf heeft (mede)gepleegd; feit 4: hij in de periode van 12 ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 22 mei 2013

  Veroordeling voor deelneming aan een organisatie die het oogmerk had de IND op te lichten bij het regelen van verblijfsvergunningen voor Chinezen. Mensensmokkel en valsheid in geschrift niet bewezen.

  ... geld (totaal 500.000,- Euro) hebbende hij, verdachte, en zijn mededader met vorenomschreven oogmerk aan [naam bank] een valse werkgeversverklaring en salarisspecificatie overgelegd, waarmee in strijd met de waarheid de indruk is gewekt dat de daarop genoemde persoon voor het daarop genoemde ...

 • Uitspraak Nº C/01/294237 / KG ZA 15-330. Rechtbank Oost-Brabant, 2015-07-07

  ...In het kader van de aanvraag voor de hypothecaire lening heeft [eiser] bij SNS Bank een werkgeversverklaring van Universal B.V. ingediend, waarop staat dat die werkgeversverklaring is ondertekend door [bedrijfsmanager] (hierna: [bedrijfsmanager] ). ...

 • Uitspraak Nº 10/756006-14. Rechtbank Rotterdam, 2017-05-15

  ... dat niet bewezen kan worden dat de verdachte zich bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomsten en het invullen van de werkgeversverklaringen schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte, omdat de verdachte er op het moment van tekenen van uitging dat de medeverdachten [naam ...

 • Uitspraak Nº 18.930116-15. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-11-30

  ... . - een fictieve werkgeversverklaring met betrekking tot verdachte [verdachte 1] , zogenaamd vanwege het bedrijf [bedrijf 3] of [bedrijf 4] ., en/of ondertekend door verdachte ...