werkgeversverklaring

741 resultaten voor werkgeversverklaring

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 200.163.430-01. Gerechtshof Amsterdam, 2015-07-21

  ...De aanvraag is vergezeld gegaan van een door [appellante] opgestelde werkgeversverklaring van Oost-West Makelaars van 14 juli 2012. De verklaring vermeldt dat [A] per 1 juli 2012 voor onbepaalde tijd bij Oost-West Makelaars in dienst is ...

 • Uitspraak Nº 18/730245-15. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-02-24

  ... een werkgeversverklaring gedateerd 19 maart 2013 waarop was vermeld dat die. . [aanvrager] per 10 september 2012 in vaste dienst was bij [aanvrager] [naam]. ...

 • Uitspraak Nº 23-002490-13. Gerechtshof Amsterdam, 2018-07-02

  ... opgerichte [bedrijf 3] (hierna: [bedrijf 3] ) en dat hij niet betrokken is geweest bij het inleveren van drie loonstroken en een werkgeversverklaring van [bedrijf 3] bij [Verhuur Beheer BV] en het invullen en insturen van een inschrijfformulier huurwoning. De verdachte heeft wel een huurcontract ...

 • Uitspraak Nº 20-003276-12. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-08-02

  ... 2005, in de gemeente Terneuzen en/of elders in Nederland, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) werkgeversverklaring en/of loonbrieven, - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) echt en ...

 • Uitspraak Nº 03/700493-14. Rechtbank Limburg, 2015-10-27

  ... van de bankrekening met nummer [nummer 1] op naam van [verdachte] naar de rekening van [bedrijfsnaam Y] moet blijken; - een werkgeversverklaring 19 , waaruit zou moeten blijken dat [verdachte] in dienst is bij [bedrijfsnaam Z] te Dubai; - loonstroken 20 , waaruit zou moeten blijken dat ...

 • Uitspraak Nº 200.244.250/01. Gerechtshof Den Haag, 2019-03-29

  ...Omdat zij zich niet kon herinneren dat zij de voor een dergelijke lening gebruikelijke werkgeversverklaring had afgegeven, heeft zij, nadat [verzoekster] inzage in die verklaring had geweigerd, via een kort geding op de voet van artikel 843a Rv afgifte van ...

 • Uitspraak Nº 09/997350-14. Rechtbank Den Haag, 2019-12-20

  ... . . a. a) een werkgeversverklaring (volgens opdruk) van werkgever [bedrijf 1] gedateerd 31 maart 2006 op naam van [verdachte ] (DOC-814) en/of . . b) een ...

 • Uitspraak Nº C/03/235360 / HA ZA 17-254 en C/03/241270 / HA ZA 17-541. Rechtbank Limburg, 2018-05-23

  ... . . b. Als productie 3 bij dagvaarding in de hoofdzaak is overgelegd “Bijlage 4 – model – werkgeversverklaring”. Op deze verklaring is als werkgever vermeld “Panorama Baugesellschaft MBH” (hierna PB) te [vestigingsplaats] , als werknemer is vermeld ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 14 oktober 2010

  Hypotheekfraude. Valsheid in geschrift, oplichting en witwassen.

  ...tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,. (telkens) een of meer werkgeversverklaring(en) en/of loon-/. salarisspecificatie(s), en/of facturen van bouwondernemingen en/of. brie(f)(ven) van kredietverschaffers, te weten:. ([naam 1] ...

 • Uitspraak Nº 201600885/1/A2. Raad van State, 2016-11-16

  ...[bedrijf A] was een uitzendbureau dat zich vooral richtte op de schoonmaakbranche. Volgens de werkgeversverklaring van 4 augustus 2009 is [wederpartij] op 29 juni 2009 in dienst getreden bij [bedrijf A] in de functie van jurist en had zij een arbeidsovereenkomst ...

 • Uitspraak Nº 18/3164 WW. Centrale Raad van Beroep, 2019-08-01

  ...Voorts heeft appellant een werkgeversverklaring van 22 februari 2017 overgelegd, waarin algemeen directeur . . [naam] van werkgeefster verklaart dat appellant sinds 1 oktober 2014 ...

 • Uitspraak Nº 201800069/1/A2. Raad van State, 2018-10-10

  ... nader advies van 1 december 2016, dat de CBGV heeft uitgebracht naar aanleiding van de door [appellante] in bezwaar overgelegde werkgeversverklaring, die is opgesteld door [persoon], apotheker, is vermeld dat de werkgeversverklaring geen aanleiding vormt om het advies van 9 juni 2016 aan te ...

 • Uitspraak Nº KK EXPL 15-622. Rechtbank Amsterdam, 2015-06-24

  ... . . 1.7. Door Rabobank Nederland is ten behoeve van het aanvragen van een Nationale Hypotheek Garantie een werkgeversverklaring ingevuld. Hierbij is aangekruist de voorgedrukte tekst “Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de ...

 • Uitspraak Nº AWB 15/10706 en 15/10351. Rechtbank Den Haag, 2015-12-04

  ...Referente heeft daarbij twee werkgeversverklaringen overgelegd, respectievelijk van Stichting [bedrijf] en Stichting [bedrijf] . Eiser en referente zijn op 12 december 2014 in het huwelijk getreden. ...

 • Uitspraak Nº 4636953 UC EXPL 15-18496 JES/1267. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-06-08

  .... . . . . . 2.4. . Op 28 december 2010 heeft Succes een werkgeversverklaring ondertekend, waarin zij verklaart dat [eiser] 39 uren per week werkt. . . . . 2.5. . . [eiser] is op 22 ...

 • Uitspraak Nº 5140136 VZ VERZ 16-13226. Rechtbank Rotterdam, 2016-08-01

  ...Verder heeft [verzoekster] [de maatschap] gevraagd om een werkgeversverklaring in te vullen . . . . 2.6 . Op 8 oktober 2015 heeft [X.] aan [verzoekster] een e-mail gestuurd. Hij schreef voor ...

 • Uitspraak Nº 200.175.425/01. Gerechtshof Den Haag, 2017-01-31

  ... aantal voorbeelden gegeven van door [geïntimeerde] verstrekte stukken die niet voldeden aan de eisen van Argenta – zoals een werkgeversverklaring – en stukken die [geïntimeerde] alsnog moest verstrekken. Van geen van deze stukken heeft [geïntimeerde] onderbouwd in welk opzicht Foreburgh ...

 • Uitspraak Nº AWB 17/14202. Rechtbank Den Haag, 2018-04-23

  ... . . . . 6.2. De rechtbank overweegt als volgt. Bij de aanvraag heeft eiser een werkgeversverklaring van [bedrijf] van 12 december 2016 overgelegd. In die werkgeversklaring staat dat de overeenkomst met [bedrijf] is aangegaan voor de duur van 1 jaar, ...

 • Uitspraak Nº 18/672001-16. Rechtbank Noord-Nederland, 2019-01-28

  ... heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) koopovereenkomst en/of arbeidsovereenkomst en/of salarisspecificatie(s) en/of werkgeversverklaring(en) en/of detacheringsovereenkomst - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat/die ...

 • Uitspraak Nº 21-002323-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-07-11

  ... meer geschriften, te weten . . - een of meer betreffende [naam 3] , en/of . - een of meer werkgeversverklaringen betreffende [naam 4] , en/of . - een werkgeversverklaring betreffende [naam 5] en/of . - een werkgeversverklaring betreffende [naam 6] . ...

 • Uitspraak Nº 8441596 \ VZ VERZ 20-6983. Rechtbank Rotterdam, 2020-07-14

  ... . . Je wilde de overeenkomst echter maar onder één voorwaarde tekenen, namelijk als . wij een werkgeversverklaring voor je wilde invullen en ondertekenen en geen vermelding maken van het feit dat de arbeidsovereenkomst op 28 februari 2020 wordt beëindigd. . ...

 • Uitspraak Nº 5649569 CV 17-532. Rechtbank Limburg, 2017-03-22

  ... . -. (Uit werkgeversverklaring van AB Service Limburg B.V. blijkt dat zij [eisende partij] in dienst heeft als agrarisch medewerker sinds 21 maart 2011 tot en met 16 december ...

 • Uitspraak Nº 16/548 WW. Centrale Raad van Beroep, 2017-11-29

  ... volgens de arbeidsovereenkomst op 1 juni 2013 in dienst zijn getreden bij [BV 1] , maar onder de gedingstukken bevindt zich een werkgeversverklaring waarop [BV 1] als datum van indiensttreding 1 februari 2013 heeft vermeld. Verder bevinden zich in het dossier salarisspecificaties van appellant bij ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 16 april 2010

  "Deelname aan / leiding geven aan een criminele organisatie die zich bezighield met beroepsmatige hennepteelt en met hennephandel, (gewoonte maken van) witwassen, valsheid in geschrift en oplichting".

  ...feit 6: samen met anderen gebruik heeft gemaakt van valse of vervalste. werkgeversverklaringen en salarisspecificaties ter verkrijging van een hypotheek;. feit 7: samen met een ander een revolver, een geweer en 77 patronen voorhanden heeft. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 13 augustus 2010

  De rechtbank stelt het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op € 12.000,-. Zij legt veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de staat van een geldbedrag ter grootte van € 12.000,-, ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

  ...Zaaksdossier 7 ([adres] te Veenendaal). In het dossier bevinden zich de volgende documenten:. - een werkgeversverklaring" ten aanzien van [betrokkene 1] met een dienstverband als chauffeur transporteur sinds 1 december 2006 bij [bedrijf 1] met een bruto jaarsalaris van \xE2\x82"...