werkgeversverklaring hypotheek

289 resultaten voor werkgeversverklaring hypotheek

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 3 februari 2010

  Hypotheek niet verstrekt in verband met niet tijdig aangeleverde -en na controle niet waarheidsgetrouw gebleken- werkgeversverklaring. Geen aansprakelijkheid bank. Zorgplicht klant om erop toe te zien dat alle benodigde bescheiden tijdig bij bank zijn aangeleverd opdat tijdige beoordeling hypotheekaanvraag kan plaatsvinden.

  ...(…). - Werkgeversverklaring inclusief intentieverklaring [gedaagde 1]. (…). (…)”. 2.4 Voorts ..., zonder enig nader onderzoek, eenzijdig besloten de hypotheekverstrekking te annuleren. Niet is komen vast te staan dat [gedaagden] debet zijn aan ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, 24 juli 2006

  Eiser heeft bij brief van 26 januari 2005 verweerder aansprakelijk gesteld voor verschillende schadeposten in verband met een onrechtmatig gegeven ontslagbesluit. Tevens heeft eiser verweerder in dit schrijven aansprakelijk gesteld voor schade die hij heeft geleden ten gevolge van een aan hem afgegeven werkgeversverklaring. Omdat hierin melding is gemaakt van het voornemen tot ontslag, is...

  ... heeft geleden ten gevolge van een aan hem afgegeven werkgeversverklaring. Omdat hierin melding is gemaakt van het voornemen tot ontslag, is eiser aar zijn zeggen destijds een hypotheek misgelopen met allerlei financiële gevolgen van dien. Bij brief van 30 ...

 • Uitspraak Nº 01/889058-12. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-08-15

  ..., (telkens) een of meer geschrift(en), te weten een of meer hypotheekaanvra(a)g(en) en/of werkgeversverklaring(en) en/of loonstro(o)k(en) en/of ...

 • Uitspraak Nº 20-000835-18. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-03-16

  ... alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een werkgeversverklaring en/of salarisspecificatie en/of aanvraagformulier hypotheek, onder meer: . ...

 • Uitspraak Nº 21-003614-13. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-02-11

  ... vervolgens stopten, intern onderzoek gedaan naar mogelijke hypotheekfraude ten aanzien van de financiering van die woning. (…) Naar aanleiding van ... door overlegging van één of meerdere valse werkgeversverklaringen en valse loonspecificaties welke afkomstig zijn van de ondernemingen ...

 • Uitspraak Nº 21-002573-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-11-01

  ... - een werkgeversverklaring afgegeven door of namens [bedrijf 1] te Utrecht (p. 277), en/of . ... . Op 10 maart 2005 heeft verdachte een hypotheek aanvraag bij [bedrijf 3] NV ingediend voor een bedrag van € 261.989,--. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 26 februari 2013

  De Noordelijke Fraudekamer is het niet eens met de stelling van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Wel heeft de rechtbank geconstateerd dat de opsporingsambtenaren niet alle door hen uitgevoerde opsporingshandelingen hebben beschreven en dat de officier van justitie een dossier van een andere strafzaak niet bij het dossier van...

  ... met anderen, althans alleen (telkens) een (model-)werkgeversverklaring betreffende verdachte (als bij de aanvraag voor een hypotheek voor de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 26 februari 2013

  De Noordelijke Fraudekamer is het niet eens met de stelling van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Wel heeft de rechtbank geconstateerd dat de opsporingsambtenaren niet alle door hen uitgevoerde opsporingshandelingen hebben beschreven en dat de officier van justitie een dossier van een andere strafzaak niet bij het dossier van...

  ...vervalst(e) (model-) werkgeversverklaring betreffende [verdachte 9] (als bij de. aanvraag voor een hypotheek voor de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 26 februari 2013

  De Noordelijke Fraudekamer is het niet eens met de stelling van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Wel heeft de rechtbank geconstateerd dat de opsporingsambtenaren niet alle door hen uitgevoerde opsporingshandelingen hebben beschreven en dat de officier van justitie een dossier van een andere strafzaak niet bij het dossier van...

  ...vervalst(e) (model-) werkgeversverklaring betreffende [verdachte 9] (als bij de. aanvraag voor een hypotheek voor de ...

 • Uitspraak Nº 04/800080-11 en 04/850427-12 (ter terechtzitting gevoegd). Rechtbank Limburg, 2016-05-18

  ... van een vals Europees schadeformulier, valse werkgeversverklaringen en valse salarisspecificaties; . 11. Aegon Schadeverzekering N.V. ...Verdachte kan weliswaar verzocht hebben om hulp bij een hypotheekaanvraag, maar niet is gebleken dat verdachte enige wetenschap had van valsheid in ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, 11 juni 2013

  1. primair: medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd; 2. medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd.

  ...- een werkgeversverklaring van [naam B.V.]., gedateerd 28-04-2008, betreffende [betrokkene1] ... gebruikmaken (overleggen van dat/die geschrift(en) aan Huis & Hypotheek , althans een tussenpersoon, en/of Internationale Nederland Groep NV en/of ...

 • Uitspraak Nº 08/993154-16 (P). Rechtbank Overijssel, 2018-02-22

  ... dan niet samen met een ander of anderen, een model-werkgeversverklaring en een salarisspecificatie valselijk heeft opgemaakt of vervalst, dan wel ... behoeve van het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie) en/of . . - een salarisspecificatie (bestemd voor de ...

 • Uitspraak Nº 04/800190-11. Rechtbank Limburg, 2016-05-18

  ... hiervan al dan niet een gewoonte heeft gemaakt; een werkgeversverklaring en salarisspecificatie van [naam bedrijf 1] , een salarisspecificatie van ...hypotheek aan te vragen. Een werkgeversverklaring wordt eigenlijk alleen maar ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 26 februari 2013

  De Noordelijke Fraudekamer is het niet eens met de stelling van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Wel heeft de rechtbank geconstateerd dat de opsporingsambtenaren niet alle door hen uitgevoerde opsporingshandelingen hebben beschreven en dat de officier van justitie een dossier van een andere strafzaak niet bij het dossier van...

  ...filiaal van) de rechtspersoon/hypotheekverstrekker Coöperatieve Rabobank. Bergum-Oostermeer e.o. U.A., althans Rababobank ...vervalste werkgeversverklaring en/of salarisspecificatie heeft/hebben. opgesteld, of doen/laten opstellen ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 26 februari 2013

  De Noordelijke Fraudekamer is het niet eens met de stelling van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Wel heeft de rechtbank geconstateerd dat de opsporingsambtenaren niet alle door hen uitgevoerde opsporingshandelingen hebben beschreven en dat de officier van justitie een dossier van een andere strafzaak niet bij het dossier van...

  ...anderen, althans alleen een (model-) werkgeversverklaring betreffende [verdachte 21]. (als bij de aanvraag voor een hypotheek voor ...

 • Uitspraak Nº 05/780065-15. Rechtbank Gelderland, 2016-10-31

  ... een werkgeversverklaring - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs . van enig ... deze werkgeversverklaring heeft [naam 17] een hypotheek verkregen. Met dergelijk handelen . schaadt verdachte het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, 11 juni 2013

  Een Apeldoornse verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Verder is hij veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding ruim € 168.000,-- aan één van de benadeelden. De verdachte heeft op slinke wijze nietsvermoedende slachtoffers bewogen tot het aangaan van hypothecaire geldleningen, om hen zogenaamd uit de financiële problemen te...

  ...-een werkgeversverklaring van [BV1] BV, betreffende [betrokkene1] [vindplaats document: p.1613], ... (telkens) in het overleggen van dat/die geschrift(en) aan Huis & Hypotheek Apeldoorn, althans een tussenpersoon, en/of internationale Nederland Groep ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, 31 maart 2009

  Verdachte wordt veroordeeld voor het gebruik maken van een vals aanvraagformulier bij het aanvragen van een hypotheek, door dat formulier te ondertekenen terwijl op dat formulier in strijd met de waarheid was vermeld dat haar partner een dienstverband had. Door samen met dat formulier een valse werkgeversverklaring en een valse loonstrook over te leggen, is AMEV bewogen tot afgifte van...

  ...: alleen of met anderen een vals of vervalst “Aanvraagformulier Hypotheek” heeft gebruikt;. Feit 2: alleen of met anderen[benadeelde partij 1] dan ... niet de hypotheekaanvraag die vals was, maar de werkgeversverklaring, de arbeidsovereenkomst en de loonstroken. Op deze laatste documenten is ...

 • Uitspraak Nº 08/960120-14 (LP). Rechtbank Overijssel, 2015-04-28

  ... met een ander of anderen, althans alleen, een werkgeversverklaring afgegeven door of namens [bedrijf] BV te Den Haag (zaaksdossier 3, p. 33), ...(ten behoeve van een aangevraagde hypotheek) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat hij, verdachte, niet ...

 • Uitspraak Nº 200.195.024/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-05-02

  ... hypotheek" een werkgeversverklaring verstrekt, waarin onder meer staat dat:. \xE2"...

 • Uitspraak Nº 01/879840-14. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-03-21

  ...werkgeversverklaring en/of een loonstaat over de maand januari 2007, - (elk). zijnde een ... en werkgeversverklaring ingebracht bij de aanvraag van mijn hypotheek. . . . . Bewijsoverweging . De rechtbank is van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 26 februari 2013

  De Noordelijke Fraudekamer is het niet eens met de stelling van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Wel heeft de rechtbank geconstateerd dat de opsporingsambtenaren niet alle door hen uitgevoerde opsporingshandelingen hebben beschreven en dat de officier van justitie een dossier van een andere strafzaak niet bij het dossier van...

  ... met anderen, althans alleen (telkens) een (model-) werkgeversverklaring betreffende [verdachte 20] (als bij de aanvraag voor een hypotheek voor de ...

 • Uitspraak Nº 21-002571-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-11-01

  ... met een ander of anderen, althans alleen, een werkgeversverklaring afgegeven door of namens [bedrijf] te Utrecht (pagina 318) - zijnde een ...een hypotheekofferte uitgebracht voor een bedrag van € 359.250,- . . . . ...

 • Uitspraak Nº 09/842129-16. Rechtbank Den Haag, 2019-04-12

  ... dienen, te weten een of meer loonstro(o)k(en) en/of werkgeversverklaringen van [bedrijf 1] . en/of [bedrijf 2] op naam van [verdachte] en/of ... overleggen/verstrekken/overhandigen aan de [bank] teneinde een hypotheek te verkrijgen; . . . . en/of . . . ...

 • Uitspraak Nº 21-002772-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-10-22

  ... met een ander of anderen, althans alleen, een werkgeversverklaring afgegeven door of namens [bedrijf 1] (zaaksdossier 3, p. 33), . ... aan en/of overgelegd en/of doen overleggen aan [hypotheekverstrekker 1] en/of [hypotheekverstrekker 2] (ten behoeve van een aangevraagde ...