wetboek online

1193 resultaten voor wetboek online

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, April 02, 2009

  Computervredebreuk en diefstal van virtuele goederen binnen een online computerspel. Beide feiten gepleegd door middel van het gebruik van een 'fake-site', Artikel 138a lid 2 van het Wetboek van Strafrecht geen lex specialis van artikel 310/311 WvSr.

  ... tenlastegelegde zou zijn overtreden, te weten artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht, moet worden beschouwd als een lex specialis van het onder ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, April 02, 2009

  Computervredebreuk en diefstal van virtuele goederen binnen een online computerspel. Beide feiten gepleegd door middel van het gebruik van een 'fake-site', Artikel 138a lid 2 van het Wetboek van Strafrecht geen lex specialis van artikel 310/311 WvSr.

  ... tenlastegelegde zou zijn overtreden, te weten artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht, moet worden beschouwd als een lex specialis van het onder ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, April 02, 2009

  Computervredebreuk en diefstal van virtuele goederen binnen een online computerspel. Beide feiten gepleegd door middel van het gebruik van een 'fake-site', Artikel 138a lid 2 van het Wetboek van Strafrecht geen lex specialis van artikel 310/311 WvSr.

  ... telastegelegde zou zijn overtreden, te weten artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht, moet worden beschouwd als een lex specialis van het onder ...

 • Uitspraak Nº C-09-533701-KG ZA 17-723. Rechtbank Den Haag, 2017-08-03

  ... . . HBL ONLINE B.V. handelend onder de naam GEREEDSCHAPCENTRUM.NL , . gevestigd ... van 16 december 2015 (hierna: UMVo) en/of artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), door het op onrechtmatige wijze omsnoeren en ompakken van ...

 • Besluit elektronische deponering handelsregister

  ...boekjaar als bedoeld in artikel 10a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;SBR:. Standard Business Reporting, een nationale standaard voor de .... Artikel 5 . 1. De Kamer van Koophandel stelt een online service zelf deponeren jaarrekening beschikbaar aan rechtspersonen als ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 06, 2013

  Conclusie PG: A-G Niessen heeft conclusie genomen in de volgende zaak. Belanghebbende drijft samen met zijn zoon een tuindersbedrijf. De activiteiten bestaan uit het kweken van planten in potten en uit het snoeien van bomen en struiken voor de verkoop van snijgroen. Deze bomen en struiken staan reeds vele jaren in de volle grond op twee percelen. Het geschil in cassatie betreft de vraag of...

  ...23 Nieuwenhuis, Stolker & Valk (red.), Burgerlijk Wetboek, Tekst & Commentaar, Kluwer: Deventer. Online geraadpleegd. 24 ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 06, 2013

  Conclusie PG: A-G Niessen heeft conclusie genomen in de volgende zaak. Belanghebbende drijft samen met zijn vader een tuindersbedrijf. De activiteiten bestaan uit het kweken van planten in potten en uit het snoeien van bomen en struiken voor de verkoop van snijgroen. Deze bomen en struiken staan reeds vele jaren in de volle grond op twee percelen. Het geschil in cassatie betreft de vraag of...

  ...23 Nieuwenhuis, Stolker & Valk (red.), Burgerlijk Wetboek, Tekst & Commentaar, Kluwer: Deventer. Online geraadpleegd. 24 ...

 • Uitspraak Nº 18/930239-16. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-01-31

  ... art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht. . . . 2. zij op één of meer ... vordering ex artikel 126n Wetboek van Strafvordering gericht aan Online Breedband B.V.. . Uit de ontvangen informatie van T-mobile ...

 • Uitspraak Nº 01/865004-16. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-02-24

  ... . . art. 317 Wetboek van Strafrecht . . . art. 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht ... - die [slachtoffer 6] moest doen wat hij zei omdat hij anders alles online zou zetten; . . . art. 284 Wetboek van Strafrecht . . . ...

 • Uitspraak Nº 09/765060-19. Rechtbank Den Haag, 2020-06-19

  ... . . . . In de online leeromgeving [website] van de As-Soennah moskee te Den Haag is in het ... en openbaar in de zin van de artikelen 131 en 137d van het Wetboek van Strafrecht. De verdachte heeft meegewerkt aan de totstandkoming van ...

 • Uitspraak Nº 08/960119-17 (P). Rechtbank Overijssel, 2019-01-15

  ...-melding: ‘ [verdachte] houdt zich bezig met de internationale (online)handel in verdovende middelen waarbij Bitcoins een betaalmogelijkheid ... bepleit - conform artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering (Sv), zal volstaan met een opsomming van de ...

 • Uitspraak Nº 15/870525-19 (19/407). Rechtbank Noord-Holland, 2019-05-16

  ... Beschikking op een vordering in het kader van artikel 181 van het Wetboek van Strafvordering. . . . De rechter-commissaris heeft op 18 ... of een bepaald ‘seksfilmpje’ vanaf een van die gegevensdragers online is geplaatst en, zo ja, wanneer. Verdachte wordt beschuldigd van ...

 • Uitspraak Nº 16/700102-17. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-07-13

  ... - toe dat verdachte en [slachtoffer] elkaar sinds maart 2017 online kenden en veel online contact hadden. Verdachte en [slachtoffer] vonden ... . . . Artikel 77b van het Wetboek van Strafrecht voorziet in de mogelijkheid om het sanctiestelsel voor ...

 • Uitspraak Nº 22-005387-14. Gerechtshof Den Haag, 2016-07-07

  ... . . 6.3 . . Artikel 131 en 132 Wetboek van Strafrecht . . . . 6.3.1 . . ... . . . . Online activiteiten . . . . . ...

 • Uitspraak Nº 01/990017-13. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-12-20

  ...De gedragingen die resteerden met betrekking tot het aanbieden van online kansspelen, hadden door de Ksa afgedaan kunnen en moeten worden. . 3. ... De rechtbank stelt voorop dat in artikel 167, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering aan het Openbaar Ministerie de bevoegdheid is toegekend ...

 • Uitspraak Nº NL16.3700 & 16.3699. Rechtbank Den Haag, 2017-01-23

  ...Dit is gebaseerd op het uittreksel JD-online, waaruit onder meer het volgende is gebleken. Eiser is bij onherroepelijk ... tot 2 maanden gevangenisstraf wegens overtreding van artikel 197 Wetboek van Strafrecht. Eiser is bij onherroepelijk geworden vonnis van 24 ...

 • Uitspraak Nº 03/659281-18. Rechtbank Limburg, 2019-03-14

  ...Op grond van artikel 7, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht is de Nederlandse strafwet toepasselijk op de Nederlander ...Uit openbare bron, de online versie van het Duitse Strafgesetzbuch, blijkt dat krachtens artikel 303 ...

 • Uitspraak Nº 09/748003-16. Rechtbank Den Haag, 2017-12-22

  ... is een ontnemingsvordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) aanhangig te maken, alsmede dat hiertoe tegen ... De tweede verdenking van oplichting houdt in dat er namaakwebshops online zijn gezet die namen van bestaande, betrouwbare bedrijven hadden, ...

 • Uitspraak Nº 09/748012-15. Rechtbank Den Haag, 2017-12-22

  ... is een ontnemingsvordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) aanhangig te maken, alsmede dat hiertoe tegen ... de verdenking van oplichting onder meer in dat er namaakwebshops online zijn gezet die namen van bestaande, betrouwbare bedrijven hadden, ...

 • Uitspraak Nº 09/748014-15. Rechtbank Den Haag, 2017-12-22

  ... is een ontnemingsvordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht aanhangig te maken, alsmede dat hiertoe tegen verdachte een ... de verdenking van oplichting onder meer in dat er namaakwebshops online zijn gezet die namen van bestaande, betrouwbare bedrijven hadden, ...

 • Uitspraak Nº 09/748009-15. Rechtbank Den Haag, 2017-12-22

  ... is een ontnemingsvordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) aanhangig te maken en dat hiertoe tegen ... de verdenking van oplichting onder meer in dat er namaakwebshops online zijn gezet die namen van bestaande, betrouwbare bedrijven hadden, ...

 • Uitspraak Nº 01/990000-14. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-12-20

  ... duidelijk is en dus voldoet aan de daaraan in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) en artikel 6, derde lid, onder a van het Europees ...De gedragingen die resteerden met betrekking tot het aanbieden van online kansspelen, hadden door de Ksa afgedaan kunnen en moeten worden. . 3. ...

 • Uitspraak Nº C/09/566071 / HA ZA 19-18. Rechtbank Den Haag, 2019-05-29

  ... in de zaak van . . . . . ONLINE PUBLISHER B.V. , . te Oldenzaal, . eiseres in de hoofdzaak, ... . . . . . . . . . . . . 1 . Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering . 2 . Benelux-verdrag inzake de ...

 • Uitspraak Nº C/13/684665 / KG ZA 20-481. Rechtbank Amsterdam, 2020-06-11

  ... gebouwen heeft de UvA onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van ‘online proctoring’ ; het gebruik van software om toegang te krijgen tot online ...Op grond van artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek kan alleen een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid een ...

 • Uitspraak Nº 01/990037-13. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-12-20

  ...De gedragingen die resteerden met betrekking tot het aanbieden van online kansspelen, hadden door de Ksa afgedaan kunnen en moeten worden. . 3. ... De rechtbank stelt voorop dat in artikel 167, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering aan het Openbaar Ministerie de bevoegdheid is toegekend ...