wetboek online

1194 resultaten voor wetboek online

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 8359389 CV EXPL 20-3832. Rechtbank Amsterdam, 2020-07-20

  ... . [gedaagde] is een veilinghuis. De veilingen vinden online plaats. Om te kunnen bieden op veilingen van [gedaagde] moet een partij ... gepleegd in de zin van artikel 3:44 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) door opzettelijk de gebreken van de Bomag-machine te verzwijgen en ...

 • Uitspraak Nº C/09/517753 / HA ZA 16-1056. Rechtbank Den Haag, 2018-02-21

  ...2, summer 1998) en bijbehorende producties 41 (elektronische online versie van voornoemde nieuwsbrief) en productie 42 (verklaring van Dr. ...1927-1932 . 11 . Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering . 12 . Burgerlijk Wetboek . ...

 • Uitspraak Nº 01/990036-13. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-12-20

  ... en duidelijk is en voldoet aan de daaraan in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) en artikel 6, derde lid, onder a van het Europees ...De gedragingen die resteerden met betrekking tot het aanbieden van online kansspelen, hadden door de Ksa afgedaan kunnen en moeten worden. . ...

 • Uitspraak Nº 15/871659-18; 15/800000-19; 15/810000-19. Rechtbank Noord-Holland, 2020-02-27

  ... met parketnummer 15/871659-18 als bedoeld in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering, ten laste gelegd dat: . . . . . ... . - ( zich online/via social media voordoende als een onbekende persoon met de naam ...

 • Uitspraak Nº 10/680026-16. Rechtbank Rotterdam, 2018-03-22

  ... het computersysteem waarop staat een online personeelszakensysteem (Mijn . Insite) en/of hosting platform, ... dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 350c van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd, voorhanden hebben van een technisch ...

 • Uitspraak Nº C/13/597243 / HA ZA 15-1031. Rechtbank Amsterdam, 2016-09-21

  ...[gedaagde] biedt het gezamenlijke werk aan via diverse galerieën en online via Electronic Arts Intermix (hierna: EAI) en LIMA (voorheen het ... vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek (BW) telkens vanaf 30 dagen nadat de betreffende royalty verschuldigd is ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 5134. Rechtbank Den Haag, 2017-07-13

  ... van de zesde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht of, indien dat meer is, 10% van de omzet in het boekjaar ... handhavingsbeleid in verband met het tegengaan van ongereguleerde online kansspelen. Daarbij richt verweerder zich in eerste instantie op ...

 • Uitspraak Nº 18.272149-14. Rechtbank Noord-Nederland, 2015-12-04

  ...) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht althans, indien ... 1] verstrekte IP-adressen waarvan gebruik is gemaakt tijdens de online bestellingen viermaal het mobiele telefoonnummer van [medeverdachte 2] ...

 • Uitspraak Nº C/09/552764 / KG ZA 18-453. Rechtbank Den Haag, 2018-08-13

  ... . ONLINE PUBLISHER B.V. , . gevestigd te Oldenzaal, . eiseres in ... . . . . . . . . . . . 1 . Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering . 2 . Benelux-verdrag inzake de ...

 • Uitspraak Nº 01/990015-14. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-12-20

  ... het onderzoek Rykiel, heeft verdiend met het illegaal aanbieden van online kansspelen. . . . . De formele voorvragen. . . ... De rechtbank stelt voorop dat in artikel 167, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering aan het Openbaar Ministerie de bevoegdheid is toegekend ...

 • Uitspraak Nº 15/130023-18. Rechtbank Noord-Holland, 2019-01-21

  ... van) een of meer geautomatiseerd(e) werk(en), te weten een/of meer online klantaccounts van webwinkel(s) Wehkamp B.V. en/of Bol.com B.V. (te weten: ... als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste volzin, van het Wetboek van Strafvordering. Gelet daarop zal voor deze feiten worden volstaan met ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 2768. Rechtbank Den Haag, 2016-04-20

  ... van de zesde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht of, indien dat meer is, 10% van de omzet in het boekjaar ... opgelegd in verband met het in strijd met de Wok zonder vergunning online aanbieden van kansspelen door middel van de volgende in Nederland ...

 • Uitspraak Nº 22-001465-18. Gerechtshof Den Haag, 2019-11-26

  ... geven aan het bepaalde in artikel 416, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en het door de officier van justitie ingestelde hoger ..., te weten een website/webserver en/of een netwerk en/of een online personeelszaken zelfservice website, toebehorende aan [SLACHTOFFER 9] ...

 • Uitspraak Nº 16-707007-15 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2019-12-24

  ..., achteraf kreeg ik een mail dat de vlucht niet doorgaat omdat het online reisbureau failliet is gegaan. Later kreeg ik te horen op Schiphol dat die ... wederrechtelijk verkregen voordeel ex artikel 36e tweede lid Wetboek van Strafrecht volgt: . . ‘Tijdens de doorzoeking ...

 • Uitspraak Nº 201706815/1/A3. Raad van State, 2018-09-26

  ... van € 150.000,00 voor het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen. . . Bij besluit van 25 februari 2014 heeft de ksa ...Artikel 51, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht [hierna: het WvSr] is van overeenkomstige toepassing." . ...

 • Uitspraak Nº (09/842489-14) ,(09/767038-14 en 09/767313-14),(09/767174-13 en 09/765004-15), (09/767146-14), (09/767256-14), (09767238-14 en 09/827053-15), (09/767237-14), (09/765002-15), (09/767077-14). Rechtbank Den Haag, 2015-12-10

  ... opzichte van de mogelijkheden op grond van de oude regeling in het Wetboek van Strafrecht. . . . . 3.12 . Dit brengt ... het onderzoek werd gebruik gemaakt van interviews, offline en online observaties, Facebookdiscussies en chats en talloze informele gesprekken ...

 • Uitspraak Nº ROT 15/2054. Rechtbank Rotterdam, 2015-11-26

  ... in samenhang met artikel 6:193b, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW). ACM heeft naar aanleiding van het verzoek van [Rechtspersoon 3] om ... customer service charge, en de boekingskosten die eiseres bij de online verkoop van haar tickets in rekening bracht niet in de advertentieprijs ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, August 01, 2011

  Veroordeling tot 16 maanden gevangenisstraf voor het bezit van geheugenkaarten en een laptop met instructies voor het skimmen van betaalautomaten en witwassen. Vrijspraak voor het niet voldoen aan een bevel in de zin van artikel 160 WVW, omdat het roepen van "police, politie, open the door" niet als een dergelijk bevel kan worden aangemerkt. Tevens vrijspraak voor poging zware...

  ... van een strafbaar feit, zoals genoemd in artikel 232 van het Wetboek van Strafrecht ( hierna: Sr). Dat de creditcardnummers, zoals verdachte eft gesteld, mogelijk niet meer geschikt waren voor online gebruik, betekent niet dat de creditcardnummers niet langer voor het ...

 • Uitspraak Nº 201706817/1/A3. Raad van State, 2018-09-26

  ... van € 180.000,00 voor het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen. . . Bij besluit van 4 juni 2015 heeft de ksa het ... wet bestuursrecht, de Wet op de kansspelen (hierna: de Wok) en het Wetboek van Strafrecht (hierna: het WvSr) zijn opgenomen in de bijlage bij deze ...

 • Uitspraak Nº 13/729020-17. Rechtbank Amsterdam, 2020-07-09

  ... deze voldoet aan de eisen, zoals gesteld in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. . . . De dagvaarding is geldig, ... als de Grijze Campagne ook werkte aan de ontwikkeling van een online applicatie (hierna: app) voor de gemeente Amsterdam. . . . ...

 • Uitspraak Nº C/08/215570 / KG ZA 18-81. Rechtbank Overijssel, 2018-04-09

  ... de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Shoes Online B.V. en Beter Lopen Schoenwinkels B.V., . wonende te Laren, . ... 5.2. . . Ingevolge artikel 705 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dient het beslag te worden opgeheven ...

 • Uitspraak Nº AWB - 14 _ 3781. Rechtbank Den Haag, 2017-07-13

  ... van de zesde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht of, indien dat meer is, 10% van de omzet in het boekjaar ... handhavingsbeleid in verband met het tegengaan van ongereguleerde online kansspelen. Daarbij richt verweerder zich in eerste instantie op ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, August 01, 2011

  Veroordeling tot 12 maanden gevangenisstraf voor het bezit van geheugenkaarten en een laptop met instructies voor het skimmen van betaalautomaten. Vrijspraak voor witwassen. Het enkele feit dat verdachte twee - relatief geringe - bedragen op zak had, is onvoldoende om van witwassen te kunnen spreken. Het is aan het Openbaar Ministerie te onderzoeken of de geldbedragen een criminele herkomst...

  ... verdachte al dan niet te vervolgen, behoort ingevolge artikel 167 Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) aan het Openbaar Ministerie toe. Slechts ... 1] heeft gesteld, mogelijk niet meer geschikt waren voor online gebruik, betekent niet dat de creditcardnummers niet langer voor het ...

 • Uitspraak Nº 02-821116-17 en 02-665322-18. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2019-05-17

  ... De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Strafvordering. Verdachte staat, met inachtneming hiervan, terecht ter ... * een of meer goed(eren) (van online winkels, waaronder [Naam 2] en/of [Naam 3] ) en/of . * een of meer ...

 • Uitspraak Nº 02-820866-17, 02-665323-18. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2019-05-17

  ... De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv). Verdachte staat, met inachtneming ... * een of meer goed(eren) (van online winkels, waaronder [naam 25] en/of [naam 24] ) en/of . * een of ...