wetboek online

1194 resultaten voor wetboek online

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 01/880347-17. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-01-19

  ... is geweest van verspreiding als bedoeld in artikel 132 van het Wetboek van Strafrecht. . . . Ten aanzien van feit 1 heeft de officier ... . Ik speelde het online spelletje Habbohotel op de computer, het is een heel populair spel onder ...

 • Uitspraak Nº C/09/569413 / HA ZA 19-236. Rechtbank Den Haag, 2020-03-25

  ..., onder meer op de volgende manieren aan: - middels een offline en online postorderconstructie; geïnteresseerden kunnen zich als ‘member’ .... . . . . . . . 1 . Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering . 2 . Verordening (EU) nr. ...

 • Uitspraak Nº C/09/494942 / HA ZA 15-968. Rechtbank Den Haag, 2017-11-15

  ... . Thank you to all the publications – online and in print – that have featured the wallpapers so far, including: . ... maken in deze procedure op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), tot op het moment van het betekenen ...

 • Uitspraak Nº 02/117799-19. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-06-26

  ... tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv). Verdachte staat terecht, ter zake dat: ...11 Verdachte verklaart dat hij online gebruik maakt van dit alias. 12 . Onderzoek in de GBA wijst uit ...

 • Uitspraak Nº 15.870525.19. Rechtbank Noord-Holland, 2019-07-29

  ... het arrondissement Noord-Holland, op grond van artikel 181 van het Wetboek van Strafvordering (Sv), gevorderd dat de rechter-commissaris belast met ... “Om vast te kunnen stellen of het gewraakte filmpje online is gezet (door verdachte) vanaf een van deze gegevensdragers is het ...

 • Uitspraak Nº 08-952831-16 en 08-953128-17 (gevoegd ter zitting) (P). Rechtbank Overijssel, 2020-01-29

  ... ingevolge artikel 10, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 15i, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek of artikel ... foto’s blijken afkomstig te zijn van de website [website 6] : een online bibliotheek met 90 miljoen royaltyvrije afbeeldingen en illustraties. Na ...

 • Uitspraak Nº C-15-227518 - KG ZA 15-420. Rechtbank Noord-Holland, 2015-07-09

  ...Op basis van artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te bepalen dat de termijn waarbinnen ....com slechts de irrelevante en ondergeschikte toevoeging ‘online’ betreft, waardoor de handelsnamen Voetbalreizenonline.com en ...

 • Uitspraak Nº 16/061824-19. Rechtbank Midden-Nederland, 2020-03-06

  ... op basis van een vordering als bedoeld in artikel 126n van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv). Bij het onderzoek naar de identiteit van ... om € 0,01 over te maken, via de website www.onlinebetaalplatform.com. [slachtoffer 1] heeft vervolgens enkele gegevens ingevuld. Vanaf ...

 • Uitspraak Nº 201707571/1/A3. Raad van State, 2019-03-13

  ..., als bedoeld in artikel 2:18, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) verleend voor de omzetting van de rechtsvorm van Stichting de ...SSV heeft verder aangevoerd dat zij opkomt voor de belangen van online kansspelaanbieders die willen toetreden tot de Nederlandse markt door het ...

 • Uitspraak Nº 05/880062-15 en 05/109464-14. Rechtbank Gelderland, 2017-03-03

  ... art 317 en 312 SR . art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht . . 2. . . . . hij ...Oplichten was zijn zaak geworden. 23 [naam 7] zocht online bedrijven op waar dat makkelijk bij zou lukken. Dat deed hij vanaf [adres ...

 • Uitspraak Nº 21-001497-18. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-02-26

  ... 2020 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg. . ... heeft hierover verklaard dat het profiel zo snel mogelijk online moest en dat verdachte over de foto’s zei dat hij deze online wilde ...

 • Uitspraak Nº 201607285/1/A3. Raad van State, 2018-01-17

  ...] een boete opgelegd van € 200.000,00, omdat zij zonder vergunning online kansspelen heeft aangeboden. Bij besluit van gelijke datum heeft de ksa ...     Artikel 40, tweede lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: het BW) luidt: "Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot ...

 • Uitspraak Nº HA ZA 14-1104. Rechtbank Amsterdam, 2015-07-29

  ... een afzonderlijke opdracht in de zin van titel 7 boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW). Slechts een klein deel van deze opdrachten leidde uiteindelijk tot ... had zij inzage via een webportal en vanaf 2006 had Eigen Haard een online inzagemogelijkheid in het elektronisch dossier dat [deurwaarderskantoor] ...

 • Uitspraak Nº C/09/458256 / HA ZA 14-98. Rechtbank Den Haag, 2017-02-08

  ... met de titel “Lolly” (hierna: de Muziekopname) in haar online library-catalogus geplaatst vanwaar het online beschikbaar wordt gesteld. ... aansprakelijk (vergelijk artikel 6:75 en 6:76 van het Burgerlijk Wetboek (BW)). RTL heeft bij de uitvoering van haar verbintenis tot het aanleveren ...

 • Uitspraak Nº 08/952289-19 (P). Rechtbank Overijssel, 2020-03-18

  ...[slachtoffer 3] de woorden toegevoegd: 'Ik ga jouw video's en foto's online plaatsen met jouw nummer erbij en het wordt alleen maar erger wanneer je ... bepleit - conform artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering (Sv), zal volstaan met een opsomming van de ...

 • Uitspraak Nº C/13/678082 / KG ZA 20-16. Rechtbank Amsterdam, 2020-02-25

  ... heeft in april 2019 in het kader van het ontwikkelen van een online dienst voor directe, duidelijke kredietaanvragen voor ondernemers, met de ... in de kosten van dit geding in de zin van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). . . . . . ...

 • Uitspraak Nº 09/997350-15. Rechtbank Den Haag, 2019-12-20

  ... is een ontnemingsvordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht aanhangig te maken. . . . . . . . ...2 Ook werden er blijkens een screenshot van de website online spellen, casino en poker aangeboden. 3 . . . . ...

 • Uitspraak Nº 02-820470-17. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2019-01-23

  ... op de zitting van 15 mei 2018 overeenkomstig artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering en op de zitting van 9 januari 2019 overeenkomstig ... niet zou doen, zou hij het filmpje naar haar ouders sturen en het online zetten. De eerste klant heeft zij vrijwillig gedaan, maar de tweede en ...

 • Uitspraak Nº 10/740352-16. Rechtbank Rotterdam, 2019-09-10

  ... een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Voor het proces-verbaal van verdenking op grond ... een nieuwe simkaart worden aangevraagd, waarmee de voor het online overboeken vereiste TAN-codes werden ontvangen. . . . ...

 • Uitspraak Nº 16/661152-15 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2015-06-05

  ... het indienen van een klacht als bedoeld in artikel 269 van het Wetboek van Strafrecht ten tijde van het doen van aangifte en klacht inmiddels was ... Shop [naam] XL, en Eroshop [naam]'s, en Sexshop De [naam], en online seksshop / erotische winkel [naam].nl, - zakelijk weergegeven - ...

 • Uitspraak Nº 200.126.999. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-02-12

  ...) misleidend is de zin van artikel 6:194 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en of Nathan (de fabrieksvertegenwoordiger van Uponor in Nederland en ... het uitgangspunt dat door de Hoge Raad is geformuleerd in het World Online arrest (HR 27 november 2009, ECLI: NL:HR:2009: BH2162, NJ 2014, 201). Dit ...

 • Uitspraak Nº 02-800576-18. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2019-03-21

  ... te plegen’, in strijd met § 1349 van titel 18 van het Wetboek van de Verenigde Staten (feit 1); . . - ‘ ‘een complot of ... en uitgevoerd, onder meer door gebruikmaking van kwaadaardige online advertenties, die, in strijd met de wetgeving in de Verenigde Staten van ...

 • Uitspraak Nº C/18/197401 / HA ZA 20-38. Rechtbank Noord-Nederland, 2020-07-29

  ... . . 2.1. F1 is een online broker. Via haar online platform biedt zij beleggingsdiensten aan en kan ... F1 gesloten overeenkomst op grond van artikel 6:139j Burgerlijk Wetboek (BW) buitengerechtelijk heeft vernietigd. Zij maakt aanspraak op ...

 • Uitspraak Nº C/13/662800 / KG ZA 19-215. Rechtbank Amsterdam, 2019-05-09

  ... . . PREDATOR NUTRITION ONLINE LIMITED , . gevestigd te Wakefield, West Yorkshire (Verenigd ...Deze claim is strafbaar op grond van artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht en staat op de zwarte lijst van artikel 6:193g sub q BW. ...

 • Uitspraak Nº 02-810513-17. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-01-27

  ... zou inzetten in de rol als meesteres en blijkt ook niet uit het online profiel van verdachte dat chantage een optie is. Voorts heeft [slachtoffer ... artikelen 14a, 14b, 14c, 33, 33a, 36f, 45, 57, 284 en 318 van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen ...