wetboek online

1194 resultaten voor wetboek online

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 18/740047-17. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-03-08

  ... verdachte aan ' [naam 1] ', een jongen met wie hij regelmatig online contact had: 'Ik ben namelijk een ontsnappingsplan aan het maken met een ... is er onvoldoende informatie om op grond van artikel 77v van het Wetboek van Strafrecht een aanwijzing te geven over een plaats waar een ...

 • Uitspraak Nº 1096016713. Rechtbank Rotterdam, 2016-07-20

  ... - de mogelijkheid verkregen het online betalingsverkeer tussen de klant en de bank te manipuleren en vervolgens ... tot een geautomatiseerd werk (strafbaar gesteld in artikel 138ab Wetboek van Strafrecht); . - opzettelijk en wederrechtelijk toegang ...

 • Uitspraak Nº 18/00214 tot en met 18/00216. Gerechtshof Amsterdam, 2020-03-19

  ... vestigingen in het aankoopregister als bedoeld in artikel 437 Wetboek van Strafrecht (Sr) inschrijft. De overige drie firmanten werken in het ...Andere deel in een andere database. Dit staat online. Een deel staat op [website] .nl. Beide database staat online. De ene is ...

 • Uitspraak Nº 05/881438-15 + 21/004035-13 (TUL). Rechtbank Gelderland, 2017-12-19

  ... 2014 geplaatst en op 9 december 2014 stond de advertentie nog online. 34 . . . . . Het standpunt van ... tevens de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht wordt opgelegd tot dit bedrag. Voor het overige heeft de ...

 • Uitspraak Nº 08/996145-15 (P). Rechtbank Overijssel, 2019-04-11

  ... het Burgerlijk Wetboek, en/of het bewaren en/of tevoorschijn brengen van . boeken en/of ... van de zakelijke rekening van de vennootschap opgenomen om daarmee online en in het casino en te gokken. . . . . . ...

 • Uitspraak Nº 18/830311-16. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-08-17

  ... op 23 augustus 2013 voor het eerst heeft gedreigd om naaktfoto's online te zetten, zodat niet kan worden bewezen dat er in de periode van 12 juli ... het bepaalde in artikel 359, derde lid tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu verdachte het hierna bewezen verklaarde duidelijk ...

 • Uitspraak Nº 23-000838-17. Gerechtshof Amsterdam, 2018-07-17

  ..., overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting .../of [bedrijf 4] en/of (meermalen) een dienst heeft afgenomen bij een online casino [bedrijf 5] ) heeft weggenomen een hoeveelheid geld (te weten een ...

 • Uitspraak Nº 10/750113-17. Rechtbank Rotterdam, 2018-05-17

  ...De verdachte dreigde het filmpje online te zetten als zij er met anderen over zou praten. . . . . ... . Artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht (Sr) vereist voor een last tot terbeschikkingstelling dat ...

 • Uitspraak Nº 7532946 CV EXPL 19-3933. Rechtbank Amsterdam, 2019-08-26

  ... van werknemers als bedoeld in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van: . . . (…) . ...- en premiegegevens te verstrekken aan Pensioenfonds Vervoer via het online werkgeversportaal https://www.pfvervoer.nl/am/ omtrent de (gewezen) ...

 • Uitspraak Nº 08-996075-18 (P). Rechtbank Overijssel, 2019-11-18

  ...Een ‘psp’ biedt mogelijkheden voor het doen van online betalingen. . Uit een analyse van de bankgegevens is duidelijk ... strafbaar gesteld in de artikelen 323, 310 en 225 lid 1 Sr van het Wetboek van Strafrecht (Sr). . . . . Er zijn geen feiten ...

 • Uitspraak Nº 257610 FZ RK 14-113 en 269676 FZ RK 14-2032. Rechtbank Gelderland, 2016-02-05

  ... nietig te verklaren op grond van artikel 1:80a lid 7 Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:71 lid 2 BW, nu [verzoeker] heeft gedwaald omtrent ... . . aandelen World Online; . . . deposito’s van [verweerder] ; . ...

 • Uitspraak Nº 16-711707-11. Rechtbank Midden-Nederland, 2015-04-08

  ... Bestuurder in de zin van artikel 343 van het Wetboek van Strafrecht De rechtbank overweegt dat voor een bewezenverklaring van ...2 Een geschrift, zijnde een online inzake uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, ...

 • Uitspraak Nº 15/971000-15 (P). Rechtbank Noord-Holland, 2017-03-10

  ... Argentinië en/of Canada), (al dan niet via de online marktplaatsten, onder meer via Silk . Road en/of Silk Road 2.0 ... 9, 33, 33a, 36b, 36c, 36d, 47, 57, 420ter van het Wetboek van Strafrecht . 1, 2, 10 van de Opiumwet. . . . . ...

 • Uitspraak Nº 6476847 / CV EXPL 17-5540. Rechtbank Den Haag, 2018-04-05

  ... de [R] -foto’s voor het publiek toegankelijk te maken via zijn online beeldbank; . 2. Erfgoed Leiden veroordeelt tot betaling aan [eiser] ... daadwerkelijk gemaakte proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) en te vermeerderen met ...

 • Uitspraak Nº 6102844 CV EXPL 17-14675. Rechtbank Amsterdam, 2017-12-11

  ... € 24,99 (binnen 1 uur) (…)Laagste BPM Garantie (…) Via BPM Online heeft u binnen 1 uur een complete BPM aangifte. (…) De spoedservice van ... ook valt onder de grijze lijst; artikel 6:237 onder c Burgerlijk Wetboek. Het is aan [gedaagden] als gebruiker van het beding te onderbouwen dat ...

 • Uitspraak Nº 10/750236-15. Rechtbank Rotterdam, 2018-10-10

  ... opgave van de feiten als bedoeld in artikel 261, derde lid van het Wetboek van Strafvordering op vordering van de officier van justitie is gewijzigd. ... ICT-voorzieningen, bestemd om illegaal (zonder vergunning) online te kunnen gokken op sportwedstrijden. De klanten van deze opstellocaties ...

 • Uitspraak Nº 16/700027-17 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2017-06-15

  ... met toepassing van artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering, met een opsomming van de volgende bewijsmiddelen: . ... speelde waarschijnlijke wel mee in de keuze voor de anonieme online (seks)wereld. . Er is een laag-matige kans op recidive. Het ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Rotterdam, November 16, 2012

  Publicatie boetebesluit. Boete opgelegd wegens overtreding van artikel 35 en 36 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Terecht vastgesteld dat deze artikelen zijn overtreden. Nu de overtredingen aan verzoekers kunnen worden toegerekend, is verweerster bevoegd aan hen een boete op te leggen. Verweerster is daarbij terecht uitgegaan van een zweer zware overtreding in abstracto, waarbij een

  ...(hierna: Align Technology) in de Verenigde Staten van Amerika. Online Technology bvba (hierna: Online Technology) in België is de exclusieve ... van hetgeen artikel 377, zesde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt voor de netto-omzet. 7.7 Op grond van artikel 50 en volgende van ...

 • Uitspraak Nº 13/669123-16. Rechtbank Amsterdam, 2016-12-02

  ... eerste lid, 138b of 139e Wetboek van strafrecht, namelijk te weten het . binnendringen van een ...Alle bestanden om de phishingwebsites online te zetten hadden betrekking op het verkrijgen van gegevens van creditcards ...

 • Uitspraak Nº 6383016 RL EXPL 17-25513. Rechtbank Den Haag, 2019-03-19

  ... strijd heeft gehandeld met artikel 6:194 (oud) van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Daarnaast is voor recht verklaard dat SENS in 2008 ...] verwijst verder naar de beslissing van de Hoge Raad in het World-Online-arrest. In dit arrest 1 werd – in afwijking van de hierboven genoemde ...

 • Uitspraak Nº 13/997034-15 (Promis). Rechtbank Amsterdam, 2018-01-24

  ...Er zou namelijk een aparte geldstroom zijn geweest van online belkaarten die via zogenaamde Clients werden verkocht. Hiervoor hield ... 14a, 14b, 14c, 47, 57, 63, 420bis, 420ter en 420quarter van het Wetboek van Strafrecht. . . . . Deze wettelijke ...

 • Uitspraak Nº 03/702607-13. Rechtbank Limburg, 2018-03-29

  ....00 uur belt [medeverdachte 3] [medeverdachte 5] op en zegt dat hij online moet gaan, ‘dan krijg je [alias medeverdachte 9] eraan’. Met ‘ ... De beslissing berust op de artikelen 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 10, 10a en 11a (oud) van de Opiumwet, ...

 • Uitspraak Nº 361866. Rechtbank Gelderland, 2020-05-06

  ... Wetboek, is voldaan. . Gelet op de omstandigheid dat de benadeelde ... BW een bedrag van € 114,96 wegens kosten voor het gebruik van een online rekenprogramma om de schadestaat op te maken. . . . . ...

 • Uitspraak Nº C/15/284528 / HA ZA 19-106. Rechtbank Noord-Holland, 2020-05-13

  ... 2.3. . [eiser] heeft de bus gekocht via de online veilingsite BVA Auctions (hierna: BVA) waarop BVA de bus namens Napa ... zoals geregeld in Afdeling 2A, Titel 5, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW) heeft. Dat wil zeggen dat [eiser] de mogelijkheid heeft om de ...

 • Uitspraak Nº 8134329 CV EXPL 19-16830. Rechtbank Noord-Holland, 2020-05-20

  ... . [gedaagde] heeft op 6 juni 2018 bij Wish een online bestelling geplaatst van een aantal (bad)kledingstukken. [gedaagde] heeft ... de substantieringsplicht zoals opgenomen in artikel 111 van het wetboek voor burgerlijke rechtsvordering. De dagvaarding is zeer summier en niet ...