zoutzuur

394 resultaten voor zoutzuur

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 10 april 2012

  Verdachte, een rechtspersoon, is een groothandel in laboratoriumartikelen, chemicaliën, kunstenaars- en restauratiematerialen. Ten laste is gelegd dat verdachte hoeveelheden zoutzuur, zwavelzuur, aceton en tolueen heeft verkocht en geleverd en deze transacties niet heeft gemeld bij de FIOD-ECD in het kader van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (WVMC). Daarnaast is aan verdachte ten laste...

  ...verdachte, en/of haar mededader(s). meermalen, althans eenmaal (telkens). opzettelijk (een) (grote) hoeveelheid/hoeveelheden zoutzuur en/of zwavelzuur. en/of aceton en/of tolueen verkocht en/of geleverd;. (De terminologie is gebruikt in de zin van de Wet voorkoming misbruik. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 14 april 2011

  Bestellingen van grote hoeveelheden laboratoriumbenodigdheden, de Tensor, filterpapier, de goederen van Overtoom en de levering van zoutzuur van Chemproha, gecombineerd met de uiteenlopende en soms onjuiste verklaringen van verdachte en zijn ondoorzichtige wijze van boekhouden geven een vermoeden van betrokkenheid bij synthetische drugs. Voornoemde goederen kennen echter ook een legale toepassing

  ... de grootschalige inkoop van allerlei drugsgerelateerde goederen, waaronder een grote hoeveelheid laboratoriumbenodigdheden, een Tensor 27, zoutzuur, filterpapier, een pomp, een stijgbuis en dekselvaten;. zoals deze blijken uit de verschillende zaaksdossiers. Hieruit leidt de officier van justitie ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 20 oktober 2008

  De economische politierechter te Zutphen heeft een Apeldoorns chemiebedrijf veroordeeld tot een geldboete van € 2.500,--, wegens het opzettelijk overtreden van haar vergunningsvoorschriften. De economische politierechter acht bewezen dat het chemiebedrijf meerdere keren opzettelijk haar vergunningsvoorschriften heeft overtreden. Ten aanzien van de straf heeft de economische politierechter...

  ...immers,. - was(waren) in strijd met voorschrift 4.5.1 van genoemde vergunning (tijdens. het vullen van IBC's met zoutzuur) - zakelijk weergegeven - de. ontluchtingsleiding(en) voor de opslag van zoutzuur niet aangesloten op een. gaswasser en/of. - werden in strijd met ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, 7 april 2004

  Bij besluit van 28 oktober 2002, kenmerk 220100, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 1 een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor de productie van chloor, waterstof, loog, chloorbleekloog en zoutzuur in een membraanelektrolyse-inrichting op het perceel Welplaatweg 12 te Botlek-Rotterdam, kadastraal bekend gemeente...

  ... als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor de productie van chloor, waterstof, loog, chloorbleekloog en zoutzuur in een membraanelektrolyse-inrichting op het perceel Welplaatweg 12 te Botlek-Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AK, nummers 67, ...

 • Uitspraak Nº 01/993346-15. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-04-20

  ... . . . - (een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) zoutzuur en/of mierenzuur en/of caustic. soda, in elke geval (een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) chemicaliën ten behoeve. van synthetische drugs(productie). ...

 • Uitspraak Nº LEE 19-3025 en 19-3026. Rechtbank Noord-Nederland, 2019-11-06

  ... handhavend op te treden tegen de [inrichting]) van verzoeksters te [plaats] wegens overtreding van de jaargemiddelde emissiegrenswaarde van zoutzuur, afgewezen. . . . Bij besluit van 9 juli 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaarschrift van derde-belanghebbende gegrond ...

 • Uitspraak Nº 03/659172-15. Rechtbank Limburg, 2016-10-14

  ... . - . 40 zwarte vaatjes van 25 liter, volgens de brandweer inhoudende een zuur mogelijk zoutzuur. 16 . . . Op de zwarte vaten en de plastic zakken zitten nog resten van ijsvorming; de vaten en de zakken zijn nog nat. ...

 • Uitspraak Nº 03/700444-15. Rechtbank Limburg, 2019-09-25

  ...Feit 2 acht de officier van justitie ook bewezen. In de door verdachte gehuurde garagebox zijn drie jerrycans met zoutzuur aangetroffen. Dat het om zoutzuur gaat, is door een verbalisant van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (hierna: LFO) vastgesteld op basis van de ...

 • Uitspraak Nº 03/659173-15. Rechtbank Limburg, 2016-10-14

  ... . . . Ten aanzien van de locatie Eindhoven heeft verdachte verklaard dat hij zoutzuur en caustic soda heeft vervoerd. Dit zijn ook de goederen waarop door het LFO ijsafzetting is waargenomen en welke goederen kennelijk recent in de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 9 november 2005

  [...] Op 23 juli 2005 heeft verdachte het slachtoffer [...] op haar werkadres opgezocht en opgewacht. Toen zij naar buiten kwam heeft hij haar hevige schrik aangejaagd door onverhoeds uit het struikgewas tevoorschijn te komen en haar te bedreigen met een vuurwapen. Vervolgens heeft hij het slachtoffer meegesleurd naar een grasveldje en haar door middel van wurging en messteken tezamen met andere...

  ...Daarnaast heeft hij zoutzuur (de rechtbank neemt aan, een oplossing bevattende zoutzuur) gekocht met de bedoeling om het slachtoffer te verminken. Bij de politie heeft verdachte ...

 • Uitspraak Nº 03/720030-14. Rechtbank Limburg, 2019-05-22

  ...ën (hierna: Wvmc) heeft overtreden (feit 2), blijkt uit het gegeven dat verdachte betrokken was bij het in de handel brengen van aceton, zoutzuur en zwavelzuur. Verdachte was als marktdeelnemer verplicht een transport met dergelijke stoffen te melden aan de overheid indien er aanwijzingen zijn ...

 • Uitspraak Nº 03/702003-12. Rechtbank Limburg, 2018-03-29

  ...Is echt geen flauwekul. Die waren… een paar zakjes waren niet goed vacuüm getrokken.” 410 . Er wordt over formamide, zoutzuur, mierenzuur en BMK gesproken. De verbalisanten vermelden in het proces-verbaal dat dit stoffen zijn die worden gebruikt bij de productie van ...

 • Uitspraak Nº 09/857357-15. Rechtbank Den Haag, 2016-06-03

  ... onder meer opgenomen de tekst dat die [slachtoffer 1] geld moet betalen en als hij dat niet doet dat dan zijn vrouw en/of dochters met zoutzuur overgoten zullen worden en dat hij de politie niet mag inschakelen en/of . - op of omstreeks 16 juni 2015 heeft gebeld met [slachtoffer 1] en ...

 • Uitspraak Nº 03/720259-14. Rechtbank Limburg, 2019-05-22

  ... voorkoming misbruik chemicaliën (hierna: Wvmc) heeft overtreden (feit 2), blijkt uit het gegeven dat verdachte vervoerder was van aceton, zoutzuur en zwavelzuur. Hiermee was hij betrokken bij het in de handel brengen van dergelijke stoffen en derhalve als marktdeelnemer verplicht het transport ...

 • Uitspraak Nº 09-766016-17. Rechtbank Den Haag, 2018-12-06

  ... te Den Haag vanuit de Belgische autoriteiten de informatie binnengekomen dat er in België een grote hoeveelheid chemicaliën (aceton, zoutzuur en loogzuur), kennelijk bedoeld voor de productie van synthetische drugs, zou zijn besteld door [medeverdachte] [verdachte] Naar aanleiding van deze ...

 • Uitspraak Nº 05/740353-16 en 05/740085-17. Rechtbank Gelderland, 2017-03-13

  ... en/of de hals en/of (beide) (onder)arm(en) en/of de pols(en) heeft toegebracht door: een (bijtende) vloeistof (te weten: een zoutzuuroplossing) te gooien/werpen in de richting van/tegen die [slachtoffer 1] (waarbij die [slachtoffer 1] door die vloeistof werd geraakt op/in zijn gezicht en/of ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, 16 maart 2005

  Bij besluit van 17 februari 2004, kenmerk 2004-02780/8/A.14, MV, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan Akzo Nobel Chemicals B.V. een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor onder meer de productie van chloor, waterstof, natronloog en chloorbleekloog (in het membraanelectrolysebedrijf (MEB)) en de productie van...

  ..., waterstof, natronloog en chloorbleekloog (in het membraanelectrolysebedrijf (MEB)) en de productie van monochloorazijnzuur en derivaten, en zoutzuur (in het monochloorazijnzuurbedrijf (MCA)). De inrichting is gelegen op het perceel Oosterhorn 4 te Delfzijl, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, ...

 • Uitspraak Nº 15/870140-17. Rechtbank Noord-Holland, 2018-04-17

  ... of meer) (grote) hoeveelhe(i)d(en) (te weten: (ongeveer) 1900 liter en/of 750 liter en/of 1000 liter) azijnzuuranhydride en/of (1940 liter) zoutzuur, en/of . - ( die) (een of meer) (grote) hoeveelhe(i)d(en) azijnzuuranhydride en/of zoutzuur besteld, vervoerd, opgeslagen, verpakt, bereid, ...

 • Uitspraak Nº 05/740430-16. Rechtbank Gelderland, 2019-05-14

  ... - ( een) grote hoeveelhe(i)d(en) onder andere . . APAAN en/of PMK en/of BMK en/of zwavelzuur en/of mierenzuur en/of zoutzuur . en/of citroenzuur en/of ammoniak voorhanden gehad, waarvan verdachte en/of . verdachtes mededader(s) wist(en) of ernstige redenen ...

 • Uitspraak Nº 01/993208-16. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-04-20

  ... . . . * op of omstreeks 22 september 2015 . . . . - 80x 27 kilogram = 2.160 kilogram zoutzuur en/of . . . - 33x 30 liter = 990 liter aceton en/of . . . - 33x 30 liter = 990 liter methanol en/of . . . ...

 • Uitspraak Nº 01/993349-15. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-04-20

  ...Eindhoven en/of naar/op de [adres 7] te Veldhoven. - (een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) zoutzuur en/of mierenzuur en/of caustic. soda, in elke geval (een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) chemicaliën ten behoeve. van synthetische drugs(productie). ...

 • Uitspraak Nº 01/993353-14. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-05-04

  ...) opzettelijk daartoe: - (een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) chemicaliën (waaronder methanol en/of (mono)methylamine en/of ammoniak en/of zoutzuur en/of ethanol en/of azijnzuur en/of methylethylketon en/of kaliumpermanganaat en/of zwavelzuur en/of fosforzuur) en/of (een) (grote) ...

 • Uitspraak Nº 21-002703-16. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-10-17

  ... - methanol en/of . - PMK (Piperonylmethylketon) . - 2- broom-4'-methylpropiofenon . - methylamine . - zoutzuur en/of . - DCM en/of . - ethanol en/of . - methanol en/of . - monomethylamine . - mierenzuur en/of . - MEK en/of . ...

 • Uitspraak Nº 05/841000-15. Rechtbank Gelderland, 2016-08-22

  ... en/of een of meer anderen) de woorden toegevoegd: "Ik ga zoutzuur in je gezicht gooien" en/of "Als je thuiskomt, ga ik je vermoorden" en/of "Ik ga dit potje met zoutzuur over je moeder gooien" en/of "Ik ga jullie ...

 • Uitspraak Nº 01/865082-16. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-01-25

  ... . . - een (grote) hoeveelheid chemicaliën/grondstoffen voorhanden gehad,. waaronder, 45 jerrycans van 25 liter bevattende zoutzuur (aangetroffen in een. Mercedes Sprinter voorzien van [kenteken] ) en/of. - een grote hoeveelheid jerrycans en/of (IBC) containers en/of (andere. ...