Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, 29 juni 2010

Datum uitspraak:29 juni 2010
Uitgevende instantie::Centrale Raad van Beroep
SAMENVATTING

Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar. Het College was bevoegd het bezwaar wegens het ontbreken van de gronden niet-ontvankelijk te verklaren. De Raad kan in de fax van 10 juni 2009, anders dan appellanten stellen, geen verzoek om uitstel voor indiening van de gronden ontwaren.

 
GRATIS UITTREKSEL

09/6541 WWB

09/6542 WWB

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

[Appellant 1] en [appellant 2], beiden wonende te [woonplaats] (hierna: appellanten),

tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 26 oktober 2009, 09/2953 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellanten

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer (hierna: College)

Datum uitspraak: 29 juni 2010

 1. PROCESVERLOOP

  Namens appellanten heeft mr. E.J. Luursema, advocaat te Hoogezand, hoger beroep ingesteld.

  Het College heeft een verweerschrift ingediend.

  Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 april 2010. Voor appellanten is verschenen mr. Luursema. Het College heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. M.E. van Dijk en mr. S. Sewtahal, beiden werkzaam bij de gemeente Haarlemmermeer.

 2. OVERWEGINGEN

  1. Bij besluit van 17 maart 2009 heeft het College de bijstand van appellanten met ingang van 17 maart 2009 ingetrokken en de kosten van bijstand over de periode van 1 juli 1997 tot en met 17 maart 2009 tot een bedrag van € 171.765,33 van appellanten teruggevorderd.

   1.1. Tegen dit besluit hebben appellanten bij brief van 27 maart 2009 bezwaar gemaakt.

   1.2. Bij brief van 27 april 2009 heeft het College appellanten verzocht binnen twee weken na de dag volgend op de verzenddatum van de brief, de gronden waarop het bezwaarschrift is gebaseerd aan te vullen.

   1.3. Bij brief van 8 mei 2009 hebben appellanten het College vanwege vakantie en de omvang van het dossier verzocht om twee weken uitstel voor het indienen van de gronden, welk uitstel bij brief van 11 mei 2009 is verleend tot en met 25 mei 2009.

   1.4. Bij brief van 14 mei 2009 heeft het College de definitieve onderzoeksrapportage van de sociale recherche toegezonden en daarbij meegedeeld dat de bijlagen dezelfde zijn als die welke reeds bij de voorlopige rapportage zijn meegezonden.

   1.5. Bij brief van 25 mei 2009 hebben appellanten wederom om twee weken uitstel gevraagd omdat er geen gelegenheid was de bij brief van 14 mei 2009 toegezonden rapportage te bestuderen en te bespreken.

   1.6. Bij brief van 26 mei 2009 heeft het College uitstel voor het aanvoeren van de gronden verleend tot en met 2 juni 2009.

   1.7. Bij brief van 29 mei 2009 hebben appellanten aangegeven nog niet te beschikken over het volledige dossier en in dat verband onder meer het volgende opgemerkt:

   “ Verder blijkt dat verzoekers over de periode 01-01-2005 t/m...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT