Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 10 augustus 2010

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:10 augustus 2010
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Vrijspraak. Ter verkrijging van een woning, waarin later een hennepplantage werd ontdekt, zijn aan de verhurende makelaar vervalste documenten (waaronder een werkgeversverklaring) van het European Patent Office (E.P.O.) overgelegd. De resultaten van een intern onderzoek van het E.P.O. wijzen inderdaad op een mogelijke betrokkenheid van verdachte bij de telastgelegde feiten. De door verdachte... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector strafrecht

Meervoudige kamer

Parketnummer 09/655161-09

Datum uitspraak: 10 augustus 2010

De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1968

wonende te [woonplaats],

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande.

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 27 juli 2010.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr N.F. Hoogervorst, advocaat te Amsterdam, is ter terechtzitting verschenen en gehoord.

Er hebben zich geen benadeelde partijen gevoegd.

De officier van justitie mr H.J.J. Talsma heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding onder feit 1 subsidiair en 2 subsidiair ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een geldboete van € 3000, subsidiair 40 dagen hechtenis.

De tenlastelegging.

Aan de verdachte is ten laste gelegd:

 1. hij op of omstreeks 14 augustus 2007 te Rijswijk, in elk geval in Nederland

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een

  werkgeversverklaring en/of een zogenaamde job specification, - zijnde een

  geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen

  - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of

  zijn mededader(s) toen en daar valselijk althans in strijd met de waarheid op

  die formulieren ingevuld dat ene mevrouw [A] een arbeidsovereenkomst

  voor onbepaalde tijd had bij het European Patent Office voor een netto

  jaarsalaris van 63.601,20 euro en/of dat zij werkte in de functie van

  Formalitie Officer, zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en

  onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

  art 47 Wetboek van Strafrecht

  art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

  Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een

  veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

  [A], althans N.N. op of omstreeks 14 augustus 2007 te Rijswijk, in

  elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

  althans alleen, een werkgeversverklaring en/of een zogenaamde job

  specification, - zijnde een geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot

  bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers

  heeft/hebben [A], althans N.N. en/of zijn/haar mededader(s) toen en

  daar valselijk althans in strijd met de waarheid op die formulieren ingevuld

  dat ene mevrouw [A] een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had

  bij het European Patent Office voor een netto jaarsalaris van 63.601,20 euro

  en/of dat zij werkte in de functie van Formalitie Officer, zulks met het

  oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door

  anderen te doen gebruiken, bij welk misdrijf hij, verdachte, op of omstreeks

  14 augustus 2007 behulpzaam is geweest dan wel tot welk misdrijf verdachte

  opzettelijk middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door

  - het verstrekken van een (blanco) fomulier "werkgeversverklaring" en/of

  - het verstrekken van informatie die gebruikt kon worden om in te vullen op

  dat formulier en/of

  - het verstrekken van een (blanco) formulier "job specification" en/of;

  art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

  art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

 2. hij op één...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT