Kort geding van Gerechtshof Leeuwarden, 17 augustus 2010

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:17 augustus 2010
Uitgevende instantie::Gerechtshof Leeuwarden
SAMENVATTING

Arbeidszaak. Kort geding. Spoedeisend belang loonbetaling in hoger beroep.

 
GRATIS UITTREKSEL

Arrest d.d. 17 augustus 2010

Zaaknummer 200.011.040/01

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

[appellante],

gevestigd te [vestigingsplaats],

appellante,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: [appellante],

advocaat: mr. J.V. van Ophem, kantoorhoudende te Leeuwarden,

voor wie heeft gepleit Rechtsanwalt U. Rademacher, kantoorhoudende te Bunde (BRD),

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiseres,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

advocaat: mr. P. van der Sluis, kantoorhoudende te Leeuwarden, voor wie heeft gepleit mr. E.Tj. van Dalen, advocaat, kantoorhoudende te Groningen.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kortgedingvonnis uitgesproken op 26 juni 2008 door de rechtbank Assen, sector kanton, locatie Assen (hierna: de kantonrechter).

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 23 juli 2008 is door [appellante] hoger beroep ingesteld van genoemd kortgedingvonnis met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van

6 augustus 2008.

De conclusie van de memorie van grieven, tevens houdende een incidentele vordering (met producties), luidt:

(…) bij vonnis, voor zover uitvoerbaar bij voorraad,

1. het tussen partijen op 26 juni 2008 door de Rechtbank Assen, sector kanton, gewezen

vonnis, rol-/zaak-nr. 229597 \ VV EXPL 08-27, te vernietigen en, opnieuw rechtdoende,

geïntimeerde in haar vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren, althans aan eiseres haar

vorderingen zal worden ontzegd, en

alsmede geïntimeerde in de kosten van het geding te veroordelen;

2. bij wijze als incidentele vordering de tenuitvoerlegging van de tussen partijen door de

Rechtbank Assen, sector kanton, op 26 juni 2008 gewezen vonnis, rol-/zaak-nr. 229597

\ VV EXPL 08-27, te schorsen tot aan de rechtskracht van een vonnis.

[geïntimeerde] heeft bij memorie van antwoord verweer gevoerd, met als conclusie:

(…) bij arrest, bij voorraad uitvoerbaar, het vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Assen, sector kanton, locatie Assen, in kort geding op 26 juni 2008 tussen partijen gewezen eventueel onder verbetering of aanvullende gronden te bekrachtigen met veroordeling van appellante in de kosten van het hoger beroep.

Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten onder overlegging door de advocaat van [appellante] van een pleitnota. Ter gelegenheid van de pleitzitting heeft [appellante] de incidentele...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT