Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 12 oktober 2010

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:12 oktober 2010
Uitgevende instantie::Rechtbank Utrecht
SAMENVATTING

Verdachte heeft een hypotheekverstrekker opgelicht door op grond van valse stukken een hypothecaire lening aan te gaan en gelden te onttrekken uit het hierbij behorende bouwdepot. Namens verdachte en haar echtgenoot zijn hiertoe valse werkgeversverklaring

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

parketnummer: 16-711767-09 [P]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 12 oktober 2010

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren op [1969] te [woonplaats],

wonende te [woonplaats], [adres].

Raadsman: mr. A.C.J. Nettenbreijers, advocaat te [woonplaats].

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 28 september 2010, waarbij de officier van justitie en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1: in vereniging valsheid in geschrift heeft gepleegd;

Feit 2: in vereniging een hypotheekverstrekker heeft opgelicht;

Feit 3: in vereniging de geldbedragen van € 246.442,50 en/of € 232.437,67 heeft witgewassen.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan de onder 1 tot en met 3 ten laste gelegde feiten.

Volgens de officier van justitie dient verdachte ten aanzien van feit 1 partieel te worden vrijgesproken van het valselijk opmaken van:

- een loonafrekening van [bedrijf 1] voor januari 2007 betreffende het salaris van [X] en

- een arbeidsovereenkomst tussen [bedrijf 1] en [X].

4.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft gesteld dat de feiten 1, 2 en 3 wettig en overtuigend bewezen kunnen worden met dien verstande dat verdachte dient te worden vrijgesproken van de door de officier van justitie gevorderde partiële vrijspraken.

De raadsman heeft ter terechtzitting meegedeeld dat de verdediging ermee akkoord gaat indien de onder 1 ten laste gelegde periode van 30 februari tot en met 3 september 2007 wordt gelezen als de periode van 1 maart 2007 tot en met 3 september 2007.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

4.3.1 Partiële vrijspraken

Feit 1: valsheid in geschrift

Zaaksdossier 12: [adres] te [woonplaats]

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte betrokken is geweest bij het valselijk opmaken van een loonafrekening van [bedrijf 1] voor januari 2007 betreffende het salaris van [X] en een arbeidsovereenkomst tussen [bedrijf 1] en [X], zodat de rechtbank verdachte hiervan zal vrijspreken.

4.3.2 De bewijsmiddelen

Door de rechtbank worden de volgende bewijsmiddelen gebruikt waarbij ieder bewijsmiddel, ook in onderdelen, telkens slechts wordt gebezigd voor het bewijs van het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

Feit 2: oplichting

Feit 3: witwassen

Zaaksdossier 9: [adres] te [woonplaats]

Nationale Nederlanden heeft op 30 maart 2007 een hypothecaire geldlening aan [bedrijfsleider] en [verdachte] verstrekt ten aanzien van het pand aan de [adres] te [woonplaats]. De hypotheek bedroeg € 880.000,- inclusief een bouwdepot van € 300.000,- . In het hypotheekdossier dat door Nationale Nederlanden ter beschikking is gesteld aan de politie bevinden zich de volgende documenten.

-een werkgeversverklaring ten aanzien van [bedrijfsleider] met een dienstverband als bedrijfsleider sinds 15 november 2006 bij Zalencentrum Lombok met een bruto jaarsalaris € 87.000,- van en € 6.960,- vakantietoeslag ;

-een loonstrook van Zalencentrum Lombok van de maand februari 2007 betreffende een inkomen van [bedrijfsleider] van € 7.250,- bruto per maand ;

-een werkgeversverklaring ten aanzien van [verdachte] met een dienstverband als recruiter sinds 8 januari 2007 bij I-People Consultancy met een bruto jaarsalaris van € 71.400 en € 5.712,- vakantietoeslag ;

-een loonstrook van I-People Consultancy van de maand februari 2007 betreffende een inkomen van [verdachte] van € 5.950,- bruto per maand ;

-een factuur van [naam] met de factuurdatum 20 april 2007, betreffende aan- en verbouwingswerkzaamheden [adres] te [woonplaats] met een totaal factuurbedrag van € 108.499,44 ;

-een factuur van [naam] met de factuurdatum 1 mei 2007, betreffende aan- en verbouwingswerkzaamheden [adres] te [woonplaats] met een totaal factuurbedrag van € 61.880,-

-een factuur van [naam] met de factuurdatum 21 mei 2007, betreffende aan- en verbouwingswerkzaamheden [adres] te [woonplaats] met een totaal factuurbedrag van € 53.550,- ;

-een factuur van [naam] met de factuurdatum 27 augustus 2007, betreffende aan- en verbouwingswerkzaamheden [adres] te [woonplaats] met een totaal factuurbedrag van € 79.693,11 .

Op 20 april 2007 is een ondertekende aanvraag gedaan bij Nationale Nederlanden tot betaling van een bedrag van € 108.506,24 uit het bouwdepot, over te maken op rekeningnummer [rekeningnummer] ten name...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT