Kort geding van Gerechtshof Leeuwarden, 19 oktober 2010

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:19 oktober 2010
Uitgevende instantie::Gerechtshof Leeuwarden
SAMENVATTING

Familierecht. Aandeel in zorg- en opvoedingstaken (art. 1:247 BW). Kort geding.

 
GRATIS UITTREKSEL

Arrest d.d. 19 oktober 2010

Zaaknummer 200.071.896/01

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de derde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

[appellant],

wonende te [woonplaats],

appellant in het principaal en geïntimeerde in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: eiser,

hierna te noemen: de man,

advocaat: mr. J. Pieters, kantoorhoudende te Sneek,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde in het principaal en appellante in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: de vrouw,

toevoeging,

advocaat: mr. M.R. Bartels, kantoorhoudende te Drachten.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis uitgesproken op 21 juli 2010 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden, hierna te noemen de voorzieningenrechter.

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 3 augustus 2010 is door de man hoger beroep ingesteld van het genoemde vonnis van 21 juli 2010, hierna te noemen het beroepen vonnis, met dagvaarding van de vrouw tegen de zitting van 17 augustus 2010.

Het petitum van de dagvaarding in hoger beroep luidt:

bij arrest, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te vernietigen het tussen partijen gewezen vonnis van 21 juli 2010, gewezen door de voorzieningenrechter van de rechtbank te Leeuwarden, bekend onder 107820 / 10-152, en te dien aanzien opnieuw rechtdoende, de vordering van appellant zoals hieronder geformuleerd toe te wijzen en wel als volgt:

a. Een voorlopige verdeling van de zorgtaken vast te stellen c.q. verblijf in die zin dat het minderjarige kind van partijen op maandag 09:00 uur 's ochtends tot donderdag 18:00 uur bij de man zal verblijven, alsmede de helft van de vakanties, en de andere dagen bij de vrouw waarbij de man zich bereid verklaard om te halen en te brengen, althans een dusdanige regeling zoals het gerechtshof in goede justitie mocht vermenen te behoren waarbij in ieder geval overnachtingen zullen plaatsvinden;

b. De vrouw te veroordelen haar medewerking te verlenen aan de door de voorzieningenrechter vast te stellen regeling in dit kader, op straffe van een dwangsom van 10.000 Euro per dag, voor iedere dag waarin de vrouw in gebreke mocht zijn aan deze veroordeling te voldoen, waarbij een gedeelte van een dag voor een hele heeft te gelden en voornoemde afgifte te doen bewerkstelligen desnoods met de hulp van de sterke arm;

c. De vrouw te veroordelen in de kosten van het geding in beide...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT