Eerste aanleg - enkelvoudig van Raad van State, 17 november 2010

Datum uitspraak:17 november 2010
Uitgevende instantie::Raad van State
SAMENVATTING

Bij besluit van 24 september 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Wieringerwerf 2009" vastgesteld.

 
GRATIS UITTREKSEL

200909481/3/R1.

Datum uitspraak: 17 november 2010

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellante], gevestigd te [plaats],

en

de raad van de gemeente Wieringermeer,

verweerder.

 1. Procesverloop

  Bij besluit van 24 september 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Wieringerwerf 2009" vastgesteld.

  Tegen dit besluit heeft [appellante] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 8 december 2009, beroep ingesteld.

  De raad heeft een verweerschrift ingediend.

  De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

  De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 oktober 2010, waar [appellante], vertegenwoordigd door H.E.J.M. Brouwer en [directeur], en de raad, vertegenwoordigd door mr. N. van Hoorn en ing. J. Tesselaar, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

  De Afdeling heeft de behandeling van het beroep van [appellante] afgesplitst van de zaak 200909481/1/R1.

 2. Overwegingen

  2.1. Het bestemmingsplan ziet op een actualisering van alle bestemmingsplannen van de kern Wieringerwerf.

  2.2. [appellante] betoogt dat de raad het bestemmingsplan ten onrechte heeft vastgesteld, voor zover daarbij haar mogelijkheden voor de verkoop van LPG bij haar tankstation aan de Havenweg 2 worden beperkt. Zij voert hiervoor aan dat haar milieuvergunning en het vorige bestemmingsplan geen limitering bevatten en dat limitering van de doorzet niet in het bestemmingsplan moet worden geregeld. In dat verband voert zij aan dat de raad zich ten onrechte heeft gebaseerd op een risicoanalyse, welke een momentopname was en onvoldoende rekening houdt met mogelijke groei van haar doorzet.

  2.3. De raad geeft aan de limitering van de doorzet van LPG in het bestemmingsplan te hebben opgenomen naar aanleiding van een convenant met werkafspraken tussen de LPG-branche en het ministerie van VROM. Op basis van dit convenant is het uitgangspunt dat de limiet wordt bepaald door de historisch gerealiseerde jaardoorzet van de afgelopen drie jaar te verdubbelen. In strijd met het convenant heeft [appellante] geen doorzetgegevens overgelegd, waardoor de raad een aanname heeft moeten maken aan de hand van het uitgangspunt van het convenant en op basis van een risicoanalyseonderzoek van 16 februari 2009, verricht door Adviesgroep Prevent. De raad geeft aan dat de veiligheidszones zijn vastgesteld om te voorkomen dat kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten binnen de zones gevestigd worden dan wel worden uitgebreid.

  2.4. Aan het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT