Kort geding van Gerechtshof Leeuwarden, 8 februari 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 8 februari 2011
Uitgevende instantie::Gerechtshof Leeuwarden
SAMENVATTING

Aansprakelijkheid voormalige werkgevers nu oud-werknemer aan mesothelioom lijdt. Beoordeling in kort geding.

 
GRATIS UITTREKSEL

Arrest d.d. 8 februari 2011

Zaaknummer 200.060.770/01

HET GERECHTSHOF TE ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

[appellant],

wonende te [adres],

appellant in het principaal en geïntimeerde in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: eiser,

hierna te noemen: [appellant],

advocaat: mr. R.P. Sijbrandij, kantoorhoudende te Utrecht, welke ook gepleit heeft,

tegen

 1. Arriva Personenvervoer Nederland B.V.,

  gevestigd te Heerenveen,

  hierna te noemen: Arriva,

  geïntimeerde in het principaal en appellante in het incidenteel appel,

  in eerste aanleg: gedaagde,

  advocaat: mr. E.J.A. Fransen, kantoorhoudende te Amsterdam, welke ook gepleit heeft,

 2. Pleijsier Bouw Genemuiden B.V.,

  gevestigd te Genemuiden,

  hierna te noemen: Pleijsier,

  geïntimeerde in het principaal en appellante in het incidenteel appel,

  in eerste aanleg: gedaagde,

  advocaat: mr. J.V. van Ophem, kantoorhoudende te Leeuwarden,

  voor wie heeft gepleit mr. F.M. van Sloun, kantoorhoudende te Arnhem.

  Het geding in eerste instantie

  In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis uitgesproken op 27 januari 2010 door de rechtbank Zwolle-Lelystad, sector kanton, locatie Zwolle, hierna: de kantonrechter.

  Het geding in hoger beroep

  Bij exploot van 19 februari 2010, hersteld bij exploot van 22 februari 2010 en 22 maart 2010 is door [appellant] hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van geïntimeerden tegen de zitting van 30 maart 2010.

  De conclusie van de memorie van grieven luidt:

  "dat het Uw Gerechtshof moge behagen te vernietigen het op 27 januari2010 door de Rechtbank Zwolle-Lelystad onder zaak- / rolnummer 478692 VV EXPL 09-111 tussen partijen gewezen vonnis en, opnieuw recht doende, bij arrest, de vordering van de appellant alsnog ontvankelijk te verklaren en toe te wijzen met veroordeling van geïntimeerden in de kosten van de procedure in beide instanties en het arrest ten aanzien van die kosterveroordeling bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren".

  Bij memorie van antwoord van 20 juli 2010 is door Arriva verweer gevoerd en incidenteel geappelleerd met als conclusie:

 3. "het vonnis van de Rechtbank Zwolle-Lelystad, sector Kanton, lokatie Zwolle, d.d. 27 januari 2010 te bekrachtigen.

 4. [appellant] te veroordelen in de kosten van dit hoger beroep.

 5. Een en ander uitvoerbaar bij voorraad".

  Door [appellant] is in het incidenteel appel zijdens Arriva geantwoord met als conclusie:

  "Arriva in het incidentele Appèl niet ontvankelijk te verklaren althans dat Appèl af te wijzen met veroordeling van Arriva in de kosten van deze procedure en voor het overige Tot Persistit"!

  Bij memorie van antwoord van 14 september 2010 is door Pleijsier verweer gevoerd met als conclusie:

  "bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis in kort geding van de rechtbank Zwolle-Lelystad, sector kanton, locatie Zwolle, van 27 januari 2010, zonodig met aanvulling of met verbetering van de rechtsgronden, te bekrachtigen, en appellante bij dat arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen in de kosten van het hoger beroep, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het in dezen te wijzen arrest en (voor het geval voldoening niet binnen 14 dagen na dagtekening van dit arrest plaatsvindt) te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 dagen na dagtekening...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT