Kort geding van Gerechtshof Arnhem, 19 april 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:19 april 2011
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Kort geding; gebruik van een recreatiepark in strijd met bestemmingsplan; belangenafweging.

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.032.238

(zaaknummer / rolnummer rechtbank 101060 / KG ZA 09-90)

arrest in kort geding van de eerste civiele kamer van 19 april 2011

inzake

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [appellant sub 1].,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  Het Hogeveld B.V.,

 3. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

  De Vereniging van Eigenaren Buitengoed “Het Lageveld”,

  alle gevestigd te Almelo,

  appellanten,

  advocaat: mr. R.W.A. Kroon,

  tegen:

 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  Marquette Vastgoed B.V.,

 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  Marquette Detachering B.V.,

 6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  Marquette Beheer B.V.,

 7. [geïntimeerde sub 4],

  alle gevestigd c.q. wonende te Aadorp, gemeente Almelo,

  geïntimeerden,

  advocaat: mr. A.J. Spoor.

 8. Het geding in eerste aanleg

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 6 april 2009 dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo in kort geding tussen appellanten (hierna ook te noemen: [appellant] c.s.) als eiseressen en geïntimeerden (hierna ook te noemen: [geïntimeerde] c.s.) als gedaagden heeft gewezen; van dat vonnis is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

 9. Het geding in hoger beroep

  2.1 [appellant] c.s. hebben bij exploot van 20 april 2009 [geïntimeerde] c.s. aangezegd van het hiervoor genoemde vonnis van 6 april 2009 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van [geïntimeerde] c.s. voor dit hof.

  2.2 Bij memorie van grieven, ingediend op 17 augustus 2010, hebben [appellant] c.s. zeven grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en toegelicht, hebben zij bewijs aangeboden, en hebben zij producties in het geding gebracht. Zij hebben, middels verwijzing naar de appeldagvaarding, gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest, [geïntimeerde] c.s. zal veroordelen:

  1. tot het treffen van al zodanige maatregelen waarmee wordt zeker gesteld dat door het gebruik van de terreinen en opstallen van Villapark ’t Lageveld te Wierden ingaande 1 mei 2009, althans een door het hof te bepalen datum, niet langer in strijd wordt gehandeld met het ter plaatse geldende bestemmingsplan en met name ter plaatse niet langer arbeidsmigranten althans personen worden gehuisvest c.q. ondergebracht;

  2. tot het treffen van al zodanige maatregelen waarmee wordt zeker gesteld dat ingaande de dag van betekenen van het te wijzen arrest door bezoekers, gebruikers of bewoners van Villapark ’t Lageveld te Wierden, in welke hoedanigheid dan ook handelende, geen hinder of overlast wordt aangedaan aan eigenaren en gebruikers van Buitenplaats ’t Lageveld, waaronder het aldaar werkzame beheerdersechtpaar van Buitengoed ’t Lageveld te Wierden;

  3. alles op straffe van een hoofdelijk verschuldigde dwangsom van € 50.000,- per dag of per gelegenheid waarop door [geïntimeerde] c.s. of één van hen in strijd met enig...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT