Eerste aanleg - enkelvoudig van Raad van State, May 25, 2011

Datum uitspraak:2011/05/25
Uitgevende instantie::Raad van State
SAMENVATTING

Bij besluit van 27 mei 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Noordwest deelgebied 1, Agnetapark" vastgesteld.

 
GRATIS UITTREKSEL

201008995/1/R1.

Datum uitspraak: 25 mei 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellanten], beiden wonend te Delft,

en

de raad van de gemeente Delft,

verweerder.

 1. Procesverloop

  Bij besluit van 27 mei 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Noordwest deelgebied 1, Agnetapark" vastgesteld.

  Tegen dit besluit hebben [appellanten] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 13 september 2010, beroep ingesteld.

  De raad heeft een verweerschrift ingediend.

  De raad heeft nadere stukken ingediend.

  De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

  De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 12 april 2011, waar [appellanten], bijgestaan door mr. R.T.M. Lagerwij, werkzaam bij Achmea rechtsbijstand, en de raad, vertegenwoordigd door mr. K.J. de Boer en ir. E. Rijneveld, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

 2. Overwegingen

  2.1. Het plan is vastgesteld ter bescherming van het beschermde stadsgezicht "Agnetapark". Daarnaast voorziet het plan in nog enkele aanvullende beschermende maatregelen. Het plangebied is gelegen in het noordwestelijke deel van de gemeente Delft en omvat onder meer het Oude en Nieuwe Agnetapark.

  2.2. [appellanten] betogen dat de raad ten onrechte de dubbelbestemming "Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing" niet heeft toegekend aan de percelen aan de Laan van Altena dan wel voor deze percelen niet in dezelfde bouwregels heeft voorzien als voor percelen met de dubbelbestemming "Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing". Zij voeren hiertoe aan dat de bouwkundige eenheid binnen het beschermd stadsgezicht gevaar loopt indien er verschillende bouwregels gelden voor percelen aan de Laan van Altena en percelen met de dubbelbestemming "Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing" als gevolg van de doorkijk vanaf de Heemskerkstraat. [appellanten] voeren verder aan dat vanwege de bouwmogelijkheden voor de percelen aan de Laan van Altena de privacy, het uitzicht en de lichtinval van de percelen aan de Heemskerkstraat onevenredig kunnen worden beperkt, waardoor hun woning aan de [locatie] in waarde zal verminderen.

  2.3. De raad betoogt dat het plan het beschermde stadsgezicht voldoende beschermt. Hiertoe voert de raad aan dat uit onderzoek is gebleken dat niet alle objecten binnen het beschermde stadsgezicht even waardevol zijn. Omdat de bebouwing aan de Laan van Altena niet bijzonder waardevol is, hoefde aan de Laan van Altena...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT