Voorlopige voorziening van Gerechtshof Arnhem, May 17, 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2011/05/17
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Verzoek voorlopige voorziening afgewezen wegens ontbreken van spoedeisend belang.

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector belastingrecht

nummer 11/00324

uitspraakdatum: 17 mei 2011

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenraadsheer als bedoeld in artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

de vennootschap onder firma X te Z (hierna: belanghebbende)

en

de inspecteur van de Belastingdienst/P (hierna: de Inspecteur).

 1. Ontstaan en loop van het geding

  1.1 Aan belanghebbende is met dagtekening 27 oktober 2009 een naheffingsaanslag omzetbelasting over het tijdvak 1 januari 2003 tot en met 31 december 2006 (hierna: de naheffingsaanslag) opgelegd van € 3.166. Hierbij is tevens bij beschikking een vergrijpboete van € 791 opgelegd en een bedrag van € 642 aan heffingsrente in rekening gebracht.

  1.2 Bij uitspraak op bezwaar van 18 december 2009 heeft de Inspecteur de naheffingsaanslag verminderd tot een bedrag van €2.024. De boete is verminderd tot een bedrag van € 506 en de heffingsrente tot een bedrag van € 350.

  1.6 Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de rechtbank Arnhem (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep bij uitspraak van 25 januari 2011 gegrond verklaard, de uitspraak van de Inspecteur vernietigd en de naheffingsaanslag, de boetebeschikking en de beschikking heffingsrente vernietigd.

  1.7 Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank bij brief van 1 maart 2011, ingekomen bij het Hof op 2 maart 2011, hoger beroep ingesteld. Bij brief van 25 april 2011, ingekomen bij het Hof op 27 april 2011 heeft belanghebbende de voorzieningenraadsheer van het Hof verzocht een voorlopige voorziening te treffen, inhoudende een schorsing van de naheffingsaanslag.

  1.8 De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend. Belanghebbende heeft op 11 mei 2011 een nader stuk ingediend, welk stuk op 12 mei 2011 door de griffier van het Hof per fax aan de Inspecteur is toegezonden.

  1.9 Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 13 mei 2011 te Arnhem. Daarbij zijn verschenen en gehoord de gemachtigde van belanghebbende, alsmede de Inspecteur.

  1.10 De onderhavige zaak is ter zitting tegelijkertijd behandeld met het verzoek van A met nummers 11/00319 tot en met 11/00323 en 11/00325 met betrekking tot de inkomstenbelasting voor de jaren 2003 tot en met 2007.

 2. Feiten

  2.1 De Rechtbank heeft in haar uitspraak in onderdeel 4 (Beoordeling geschil) het volgende opgenomen:

  “In de bovengenoemde zaken van A over de jaren 2003 tot en met 2007 hebben partijen bij wijze van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT