Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 10 juni 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:10 juni 2011
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Volgens het hof is er geen sprake van het voorhanden hebben dan wel van het opmaken van valse facturen zoals verdachte is tenlastegelegd. Dientengevolge kan er ook geen sprake zijn van wederrechtelijk betalingen van deze facturen en van medeplichtigheid aan verduistering door verdachte. Tenslotte is er volgens het hof ook geen sprake van de tenlastegelegde deelneming aan een criminele organisatie ... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

Rolnummer: 22-003974-09

Parketnummer: 09-997223-07

Datum uitspraak: 10 juni 2011

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 22 juli 2009 in de strafzaak tegen de verdachte:

[medeverdachte 4],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1968,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van 24 november 2010, 9 en 16 februari 2011 en 27 mei 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar, met aftrek van voorarrest.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte vrijgesproken van het tenlastegelegde.

De officier van justitie heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

 1. hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 23 september 2002 tot en met 21 januari 2008 te Den Haag en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) andere (rechts)perso(o)n(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) één of meer factu(u)r(en) (onder meer) op naam van [onderneming C] gericht aan

  1. de [stichting 1] en/of

  2. de [stichting 2]

  (elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft/hebben doen opmaken en/of doen vervalsen,

  immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (telkens) opzettelijk in strijd met de waarheid (zakelijk weergegeven) op één of meer van de navolgende factu(u)r(en) gericht aan

  ad A) de [stichting 1]

  (factuurnummer [nummer 1] d.d. 4 december 2002) "voor u verrichtte diensten inzake beëindiging huurovereenkomst, conform procesbeschrijving 'oplevering woning' [stichting 4] januari 2002, met betrekking de woning gelegen aan: [adres A]" (Bijlage B.5.079.49e, proces-verbaal van bevindingen 0.7.52),

  en/of

  (factuurnummer [nummer 1] d.d. 23 december 2002) "voor u verrichtte diensten inzake beëindiging huurovereenkomst, conform procesbeschrijving 'oplevering woning' [stichting 4] januari 2002, met betrekking de woning gelegen aan: [adres A]" (Bijlage B.5.079.1e, proces-verbaal van bevindingen 0.7.52),

  en/of

  (factuurnummer [nummer 2] d.d. 23 december 2002) "voor u verrichtte diensten inzake beëindiging huurovereenkomst, conform procesbeschrijving 'oplevering woning' [stichting 4] januari 2002, met betrekking de woning gelegen aan: [adres B]" (Bijlage B.5.079.27e, proces-verbaal van bevindingen 0.7.53),

  en/of

  (factuurnummer [nummer 3] d.d. 22 april 2003) "voor u verrichtte diensten inzake beëindiging huurovereenkomst, conform procesbeschrijving 'oplevering woning' [stichting 4] januari 2002, met betrekking de woning gelegen aan: [adres C]" (Bijlage B.5.079.3e, proces-verbaal van bevindingen 0.7.46),

  en/of

  (factuurnummer [nummer 4] d.d. 22 april 2003) "voor u verrichtte diensten inzake beëindiging huurovereenkomst, conform procesbeschrijving 'oplevering woning' [stichting 4] januari 2002, met betrekking de woning gelegen aan: [adres D]" (Bijlage B.5.079.50e, proces-verbaal van bevindingen 0.7.47),

  en/of

  (factuurnummer [nummer 5] d.d. 3 juli 2003) "voor u verrichtte diensten inzake beëindiging huurovereenkomst, conform procesbeschrijving 'oplevering woning' [stichting 1] januari 2002, met betrekking de woning gelegen aan: [adres E]" (Bijlage B.5.079.4e, proces-verbaal van bevindingen 0.7.59),

  vermeld en/of doen vermelden,

  terwijl [onderneming C] voor de [stichting 1] geen diensten, althans niet voor het gehele bedrag zoals genoemd in die factu(u)r(en), met betrekking tot voornoemde woning heeft uitgevoerd en/of doen uitvoeren en/of daartoe geen opdracht heeft gegeven

  en/of

  terwijl de factu(u)r(en) in werkelijkheid zijn opgemaakt om een loonsverhoging van [medeverdachte 4] en/of gelden van (een deel van) de afvloeiingsregeling van [medeverdachte 5] te verrekenen en/of uit te keren en/of in de administratie af te dekken,

  en/of

  ad B) de [stichting 2]

  (factuurnumer [nummer 6] d.d. 3 december 2002) "gebruiksklaar opleveren van de woning d.d. 15 november 2002 conform procesbeschrijving verwerving [stichting 2] (COA, afd. Goederenlogistiek) versie 1.0 september 2001, Den Haag, adres: [adres F], totaalbedrag 1.799,28" (Bijlage B.5.128.54e, proces-verbaal van bevindingen 0.7.48),

  en/of

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT