Kort geding van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, August 02, 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2011/08/02
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Kort Geding. Internationale koopovereenkomst m.b.t. een paard. Non-conformiteit?

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer HD 200.074.963

arrest van de tweede kamer van 2 augustus 2011

in de zaak van

[A.],

wonende te [woonplaats] (België),

appellant,

advocaat: mr. G.A. Stibbe-Huisman,

tegen:

[B.],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

advocaat: mr. M.A.J. Jansen,

op het bij exploot van dagvaarding van 12 augustus 2010 ingeleide hoger beroep van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Maastricht gewezen vonnis in kort geding van 20 juli 2010 tussen appellant - [A.] – en Dressuurstal [C.] BVBA als gedaagden en geïntimeerde - [B.] - als eiser.

 1. Het geding in eerste aanleg (zaak- en rolnr. 151361/KG ZA 10-240)

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

 2. Het geding in hoger beroep

  2.1. Bij memorie van grieven heeft [A.] zes grieven aangevoerd, twee producties overgelegd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot alsnog afwijzing van de vorderingen van [B.].

  2.2. Bij memorie van antwoord heeft [B.] onder overlegging van negen producties de grieven bestreden.

  2.3. Partijen hebben vervolgens de zaak door hun advocaten aan de hand van pleitnotities doen bepleiten. [A.] heeft bij gelegenheid van de pleidooien bij akte nog twee stukken in het geding gebracht.

  2.4. Partijen hebben daarna uitspraak gevraagd op de bij het hof reeds aanwezige stukken.

 3. De gronden van het hoger beroep

  Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

 4. De beoordeling

  4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende.

  1. [D.], de dochter van [B.], wilde per 1 september 2010 de opleiding tot Docent/Trainer Paardensport in [vestigingsplaats] gaan volgen. Voor die opleiding is een leerpaard nodig. Huurpaarden worden in [vestigingsplaats] ter beschikking gesteld, maar het geniet de voorkeur dat de student een eigen paard heeft. Het leerpaard dient in staat te zijn een parcours van 1 meter hoog te springen, geen beperkingen te vertonen in de basisgangen en gezond en handelbaar te zijn.

  2. [A.] is professioneel ruiter. Hij is tevens directeur van een dressuurstal in België. [A.] bood het paard Falouka te koop aan. [B.] en [D.] toonden belangstelling. [D.] heeft het paard bij [A.] twee maal bereden. [A.] wist dat [B.] een paard zocht voor [D.] in verband met de onder a) genoemde opleiding.

  3. [B.] heeft Falouka op 22 augustus 2009 in België door dierenarts [E.] laten keuren. Bij deze zogenaamde aankoopkeuring zijn geen röntgenfoto’s van de hals en de rug van het paard gemaakt. Nadat [E.] een gunstig advies had gegeven heeft [B.] op 22 augustus 2009 in België het paard voor € 10.000,-- gekocht en geleverd gekregen. [B.] heeft een verzekering voor het paard afgesloten bij EFO Paardenverzekering (hierna: EFO).

  4. Na de aankoop ervoer [D.] dat zij het paard moeilijk kon berijden. Een door [B.] ingeschakelde ruiter, [F.], was van mening dat Falouka niet te berijden was wegens fysieke problemen. [B.] heeft het paard vervolgens laten onderzoeken door paardendierenarts [G.], die onder meer röntgenfoto’s van de halswervels van het paard heeft gemaakt. De brief aan EFO van 12 november 2009 waarin [G.] zijn bevindingen meedeelt, behelst onder meer het volgende:

   “Ondergetekende verklaart (…) te hebben onderzocht (…) Falouka, (…) chipnr [chipnummer] (…)

   Door de hals en rugproblemen zijn er neurologische afwijkingen.(…) Röntgenfoto’s van de halswervels tonen aan dat er een verkalking is in het facetgewricht C3-C4 en C4-C5 waarbij (…) er dus zenuwvezels afgekneld worden. In het wervellichaam van C5 is een botreaktie op de bodem van het wervelkanaal met een enorme verkalking op de plaats van het gewricht tussen C5 en C6, waarbij het foramen intervertebrale vrijwel dicht is, dit als gevolg van callus vorming rond een oude fractuur craniaal in C6 en het caudodorsale deel van C5. Ultrashall onderzoek van de SI gewrichten toont aan dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT