Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, 7 december 2011

Uitgevende instantie::Raad van State
Datum uitspraak: 7 december 2011
SAMENVATTING

Het college van gedeputeerde staten heeft hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) vastgesteld ten behoeve van het inpassingsplan "Buitenring Parkstad Limburg". Provinciale staten hebbenmet toepassing van artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) het inpassingsplan "Buitenring Parkstad Limburg" vastgesteld. Het inpassingsplan voorziet in... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

201011757/1/R1 en 201012728/1/R1.

Datum uitspraak: 7 december 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding met zaaknr. 201012728/1/R1 tussen:

1. [appellante sub 1], wonend te Brunssum,

2. [appellant sub 2A] en [appellant sub 2B], beiden wonend te Landgraaf,

3. [appellanten sub 3], beiden wonend te Nuth,

4. [appellant sub 4], wonend te Landgraaf,

5. [appellante sub 5], wonend te Kerkrade,

6. [appellante sub 6], gevestigd te Kerkrade, waarvan de vennoten zijn [vennoot A] en [vennoot B], beiden wonend te Kerkrade,

7. [appellanten sub 7], beiden wonend te Hoensbroek, gemeente Heerlen,

8. [appellanten sub 8], allen wonend te Brunssum,

9. [appellant sub 9], wonend te Amstenrade, gemeente Schinnen,

10. [appellant sub 10], wonend te Brunssum,

11. [appellant sub 11], wonend te Kerkrade,

appellanten,

en

het college van gedeputeerde staten van Limburg,

verweerder,

alsmede in het geding met zaaknr. 201011757/1/R1 tussen

1. [appellant sub 12], wonend te Schinnen,

2. [appellante sub 13], gevestigd te Kerkrade, en anderen (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 13]),

3. [appellant sub 14A] en [appellante sub 14B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 14]), beiden wonend te Landgraaf,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rendamax B.V., gevestigd te Kerkrade,

5. de stichting Stichting Actie Comité Ten Esschen, gevestigd te Heerlen,

6. [appellant sub 15], wonend te Kerkrade,

7. [appellant sub 16], wonend te Kerkrade,

8. [appellanten sub 17], beiden te Landgraaf,

9. [appellant sub 18], wonend te Kerkrade,

10. [appellant sub 19], wonend te Kerkrade,

11. [appellant sub 20], wonend te Kerkrade,

12. [appellanten sub 21], beiden wonend te Kerkrade,

13. [appellant sub 22], wonend te Brunssum,

14. [appellant sub 23], wonend te Landgraaf,

15. [appellant sub 24], wonend te Brunssum,

16. [appellant sub 25], wonend te Kerkrade,

17. [appellante sub 26], wonend te Kerkrade,

18. [appellant sub 27], wonend te Nuth,

19. [appellant sub 28A] en [appellante sub 28B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 28]), beiden wonend te Hoensbroek, gemeente Heerlen,

20. [appellant sub 29], wonend te Kerkrade,

21. [appellant sub 30], wonend te Kerkrade,

22. [appellant sub 9], wonend te Amstenrade, gemeente Schinnen,

23. [appellante sub 31], gevestigd te Brunssum,

24. [appellant sub 32A] en [appellante sub 32B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 32]), beiden wonend te Landgraaf,

25. [appellant sub 33], wonend te Kerkrade,

26. [appellant sub 34], wonend te Kerkrade,

27. [appellanten sub 35], beiden wonend te Kerkrade,

28. [appellant sub 36], wonend te Brunssum,

29. [appellant sub 37A] en [appellant sub 37B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 37]), beiden wonend te Kerkrade,

30. [appellante sub 38], wonend te Kerkrade,

31. [appellant sub 39], wonend te Brunssum,

32. [appellant sub 40], wonend te Kerkrade,

33. [appellant sub 41], wonend te Landgraaf,

34. [appellante sub 42], wonend te Brunssum,

35. [appellant sub 43], wonend te Landgraaf,

36. [appellant sub 44], wonend te Merkelbeek, gemeente Onderbanken,

37. [appellant sub 45], wonend te Kerkrade,

38. [appellant sub 11], wonend te Kerkrade,

39. [appellant sub 46], wonend te Brunssum,

40. [appellant sub 47], wonend te Amstenrade, gemeente Schinnen,

41. [appellant sub 48A] en [appellant sub 48B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 48]), beiden wonend te Nuth,

42. [appellant sub 49], wonend te Kerkrade,

43. [appellant sub 50A] en [appellante sub 50B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 50]), beiden wonend te Schinnen,

44. [appellant sub 51A], [appellante sub 51B] en [appellant sub 51C] (hierna: [appellanten sub 51]), allen wonend te Landgraaf,

45. [appellante sub 52] en andere, alle gevestigd te Landgraaf,

46. [appellante sub 53], wonend te Landgraaf,

47. [appellant sub 54], wonend te Brunssum,

48. [appellante sub 55], wonend te Schinveld, gemeente Onderbanken,

49. de stichting Stichting Leefbaarheid Onderbanken, gevestigd te Schinveld, gemeente Onderbanken,

50. [appellant sub 56], wonend te Brunssum,

51. [appellante sub 1], wonend te Brunssum,

52. [appellant sub 57], wonend te Landgraaf,

53. [appellant sub 58], wonend te Kerkrade,

54. [appellant sub 59], wonend te Brunssum,

55. [appellante sub 60], wonend te Brunssum,

56. [appellant sub 61], wonend te Nuth,

57. [appellant sub 62], wonend te Kerkrade,

58. [appellant sub 63], wonend te Landgraaf,

59. [appellant sub 64], wonend te Brunssum,

60. [appellant sub 65], wonend te Landgraaf,

61. [appellanten sub 2], beiden wonend te Landgraaf,

62. [appellant sub 66], wonend te Hoensbroek, gemeente Heerlen,

63. [appellante sub 67], wonend te Brunssum,

64. [appellanten sub 3], beiden wonend te Nuth,

65. [appellante sub 68], wonend te Maastricht,

66. [appellant sub 69], handelend onder de naam Bon Route, wonend te Brunssum,

67. [appellant sub 70], wonend te Brunssum,

68. [appellanten sub 71], beiden wonend te Brunssum,

69. [appellant sub 72A] en [appellante sub 72B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 72]), beiden wonend te Brunssum,

70. [appellant sub 73], wonend te Brunssum,

71. [appellant sub 74], wonend te Amstenrade, gemeente Schinnen,

72. [appellant sub 75A] en [appellante sub 75B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 75]), beiden wonend te Brunssum,

73. de stichting Stichting Stop Buitenring, gevestigd te Brunssum,

74. de stichting Milieunetwerk Brunssum en Onderbanken, gevestigd te Schinnen, gemeente Schinnen,

75. [appellant sub 76] en anderen, allen wonend te Amstenrade, gemeente Schinnen,

76. [appellante sub 77], gevestigd te Hoensbroek, gemeente Heerlen,

77. [appellant sub 78A] en [appellante sub 78B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 78]), beiden wonend te Brunssum,

78. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Caradon Stelrad B.V., gevestigd te Nuth,

79. [appellanten sub 79], beiden wonend te Hoensbroek, gemeente Heerlen,

80. [appellant sub 80], wonend te Brunssum,

81. [appellant sub 81], wonend te Heerlen,

82. [appellant sub 4], wonend te Landgraaf,

83. de vereniging Milieugroep Regionaal Stort Westelijke Mijnstreek, gevestigd te Schinnen,

84. [appellant sub 82], wonend te Nuth,

85. [appellant sub 83A] en [appellante sub 83B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 83]), beiden wonend te Hoensbroek, gemeente Heerlen,

86. [appellant sub 84], wonend te Hoensbroek, gemeente Heerlen, en anderen,

87. [appellante sub 85], wonend te Amstenrade, gemeente Schinnen,

88. [appellant sub 86], wonend te Brunssum,

89. [appellant sub 87], wonend te Amstenrade, gemeente Schinnen,

90. de vereniging Fietsersbond, gevestigd te Utrecht,

91. [appellante sub 88], gevestigd te Kerkrade, en anderen,

92. [appellanten sub 89], beiden wonend te Brunssum,

93. [appellant sub 90], wonend te Nuth,

94. de stichting Stichting winkelcentrum Hoensbroek en de stichting Stichting Centrummanagement Hoensbroek, beide gevestigd te Hoensbroek, gemeente Heerlen,

95. [appellant sub 91], wonend te Brunssum,

96. [appellanten sub 7] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 7]), beiden wonend te Hoensbroek, gemeente Heerlen,

97. [appellanten sub 92], beiden wonend te Brunssum,

98. [appellante sub 6], gevestigd te Kerkrade, waarvan de vennoten zijn [vennoot A] en [vennoot B], beiden wonend te Kerkrade,

99. [appellant sub 93], wonend te Brunssum,

100. [appellanten sub 94], beiden wonend te Hoensbroek, gemeente Heerlen,

101. [appellante sub 5], wonend te Kerkrade,

102. [appellant sub 95], wonend te Brunssum,

103. [appellant sub 96], wonend te Brunssum,

104. [appellante sub 97], wonend te Kerkrade,

105. [appellant sub 98], wonend te Nuth,

106. [appellanten sub 99], beide gevestigd te Brunssum,

107. [appellanten sub 100], gevestigd te Nuth, en anderen,

108. [appellant sub 101], wonend te Kerkrade,

109. [appellant sub 102], wonend te Kerkrade,

110. [appellant sub 103A] en [appellant sub 103 B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 103]), beiden wonend te Landgraaf,

111. [appellant sub 104], wonend te Landgraaf,

112. [appellant sub 105], wonend te Landgraaf,

113. [appellante sub 106A] en [appellant sub 106B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 106]), gevestigd te Ubach over Worms, gemeente Landgraaf, onderscheidenlijk wonend te Landgraaf,

114. de vereniging Volkstuinen Dentgenbach, gevestigd te Kerkrade,

115. de stichting Stichting Adelante, gevestigd te Hoensbroek, gemeente Heerlen,

116. [appellant sub 107], wonend te Kerkrade,

117. [appellant sub 108], wonend te Lanaken (België),

118. [appellanten sub 8] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 8]), allen wonend te Brunssum,

119. de stichting Stichting Platform Vaesrade, gevestigd te Nuth,

120. de stichting Stichting Milieufederatie Limburg, gevestigd te Roermond, en anderen,

121. de vereniging IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Nuth (hierna: IVN), gevestigd te Nuth,

122. de vereniging Vereniging Natuurmonumenten, gevestigd te ’s-Graveland, gemeente Wijdemeren,

123. [appellant sub 109A] en [appellant sub 109B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 109]), beiden wonend te Kerkrade,

124. [appellant sub 110], wonend te Landgraaf,

en

provinciale staten van Limburg,

verweerders.

1. Procesverloop

Bij besluit van 7 oktober 2010, kenmerk CAS201000013587 en DOC201000126922, heeft het college van gedeputeerde staten hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) vastgesteld ten behoeve van het inpassingsplan "Buitenring Parkstad Limburg".

Tegen dit besluit hebben [appellante sub 1], [appellanten sub 2], [appellanten sub 3], [appellant sub 4], [appellante sub 5], [appellante sub 6], [appellant sub 7], [appellant sub 8], [appellant sub 9], [appellant sub 10] en [appellant sub 11] beroep ingesteld.

Bij besluit van 8 oktober 2010 hebben provinciale staten met toepassing van artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) het inpassingsplan "Buitenring Parkstad Limburg" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben alle appellanten beroep ingesteld.

Het college van gedeputeerde staten en provinciale staten hebben ieder voor het geding waarin zij verweerder...

Om verder te lezen

PROBEER HET GRATIS UIT