Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 9 januari 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 9 januari 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Haarlem
SAMENVATTING

Douane. Indeling digitale camcorder.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, meervoudige douanekamer

Zaaknummer: AWB 10/4616

Uitspraakdatum: 9 januari 2012

Uitspraak in het geding tussen

[X] B.V., gevestigd te [Z], eiseres,

gemachtigde: mr. ing. B.J.B. Boersma,

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Douane, [P] verweerder.

 1. Ontstaan en loop van het geding

  Verweerder heeft aan eiseres voor de periode 1 januari 2007 tot en met 30 november 2009 een uitnodiging tot betaling (hierna: utb) opgelegd ten bedrage van € 312.753,33 aan te betalen douanerechten.

  Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 19 augustus 2010 de utb gehandhaafd.

  Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld. Verweerder heeft op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

  Partijen hebben vóór de zitting nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn telkens in afschrift verstrekt aan de wederpartij.

  Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 20 december 2011. Gemachtigde van eiseres is daar verschenen, bijgestaan door [A], [B] en

  [C], kantoorgenoten van de gemachtigde van eiseres, en [D], coördinator bij eiseres, [E], operations manager bij [F] en P. Murphy, medewerker bij [F] . Namens verweerder zijn verschenen mr. I.M.P. Geppaard en

  H.C. Hodde.

 2. Tussen partijen vaststaande feiten

  2.1. Eiseres heeft op eigen naam en voor eigen rekening ten behoeve van haar opdrachtgever [F] gevestigd te [plaats a], [land a] (hierna: [F]) in de onder 1 genoemde periode aangiften gedaan voor de regeling brengen in het vrije verkeer van camcorders, modellen “[G] pocket video cam” en “[G] pocket video cam HD” (hierna de producten), onder de goederencode 8525 80 91 van de Gecombineerde Nomenclatuur (hierna: GN). Verweerder heeft bij eiseres, met betrekking tot door haar in genoemde periode gedane aangiften, een controle na de invoer (hierna: CNI) ingesteld en daarvan een controlerapport opgesteld. De door verweerder doorgevoerde correcties op deze aangiften vormen de grondslag voor de onder 1 genoemde utb.

  2.2. De in het dossier aanwezige relevante technische specificaties van de producten zijn de volgende:

  - 720p hogedefinitievideobeelden (1280 x 720) voor de [G] pocket video cam HD en VGA-kwaliteit (640 x 480) voor de [G] pocket video cam;

  - glazen groothoeklens;

  - 2 x digitale zoom;

  - video-opslagcapaciteit van 8 GB voor de [G] pocket video cam HD en 2 GB voor de [G] pocket video cam;

  - HDMI- en RCA-tv-uitvoeraansluitingen bij de [G] pocket video cam HD en AV-aansluiting bij de [G] pocket video cam;

  - een USB-aansluiting voor de personal computer (hierna: pc).

  De producten beschikken over ingebouwde software waarmee na het aansluiten van de producten via de USB-aansluiting op de pc, de op de producten opgenomen filmpjes op de pc kunnen worden gekopieerd en bewerkt. Het kopiëren vanaf de pc van filmpjes via de USB-aansluiting naar de producten is ook mogelijk. De bij de producten aanwezige gebruiksaanwijzing verwijst naar de website van [F], alwaar software (codecs) kan worden gedownload en op de producten geplaatst. Andere dan door de producten opgenomen filmpjes welke van de pc naar de producten zijn gekopieerd kunnen aldaar met deze gedownloade software worden afgespeeld. Zodra de USB-aansluiting met de pc tot stand is gekomen kunnen de producten zelf niet meer opnemen (slave modus).

 3. Geschil

  In geschil is de onder 1 genoemde utb en met name de indeling in de GN van de producten. Eiseres staat indeling onder de GN-code 8525 80 91 voor. Verweerder staat indeling onder de GN-code 8525 80 99 voor. De berekening van het bedrag van de utb is niet in geschil.

  Eiseres concludeert tot gegrondverklaring van het beroep, vernietiging van de uitspraak op bezwaar en vernietiging van de utb. Voorts verzoekt eiseres verweerder te veroordelen in de proceskosten. Verweerder concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep.

 4. Van toepassing zijnde GN-codes en toelichtingen

  8525 Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid;

  televisiecamera’s, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen:

  (…)

  8525 80 - televisiecamera’s, digitale fototoestellen en videocamera- opnametoestellen:

  (…)

  - - videocamera-opnametoestellen:

  8525 80 91 - - - enkel voorzien van een opnamemogelijkheid van het door de televisiecamera geregistreerde beeld en geluid

  8525 80 99 - - - andere

  Toelichting EG op onderverdeling 8525 80 99:

  “Deze onderverdeling omvat videocamera-opnametoestellen (zogenaamde ‘camcorders’) waarmee niet alleen door de camera geregistreerde beelden en geluid kunnen worden opgenomen, maar ook signalen van externe bronnen, bijvoorbeeld dvd-spelers, automatische gegevensverwerkende apparaten of televisieontvangtoestellen. De aldus opgenomen beelden kunnen met een extern televisieontvangtoestel of beeldscherm worden weergegeven.

  Videocamera’s (zogenaamde camcorders), waarbij de video-ingang is afgedekt door middel van een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT