Verstek van Gerechtshof 's-Gravenhage, 13 april 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:13 april 2012
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Gravenhage
SAMENVATTING

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het als vreemdeling in Nederland verblijven, terwijl hij wist dat hij tot ongewenst vreemdeling was verklaard. Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) maanden.

 
GRATIS UITTREKSEL

Rolnummer: 22-001503-11

Parketnummer: 11-860171-11

Datum uitspraak: 13 april 2012

VERSTEK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Dordrecht van 16 maart 2011 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Kongo - voormalige Zaïre), op [geboortejaar] 1974,

thans zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

adres volgens opgave van de verdachte bij zijn eerste politieverhoor: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 30 maart 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bevestiging van het vonnis waarvan beroep.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het hem ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee maanden, met aftrek van voorarrest.

Voorts is het bevel tot voorlopige hechtenis opgeheven met ingang van het tijdstip waarop de duur van de hechtenis gelijk werd aan die van de onvoorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 02 maart 2011 te Dordrecht, in elk geval in Nederland, als vreemdeling heeft verbleven, terwijl hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat hij op grond van artikel 67 van de Vreemdelingenwet 2000, in elk geval op grond van enig wettelijk voorschrift, tot ongewenst vreemdeling was verklaard.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewijsoverweging

Het hof gaat naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep op grond van de gebezigde bewijsmiddelen van het volgende uit.

Op 2 maart 2011 trof de politie de verdachte aan in het huis van zijn vrouw te Dordrecht. De verdachte gaf toen op te zijn [verdachte], geboren op [geboortejaar] 1974 te [geboorteplaats]. Voorts gaf de verdachte aan tijdelijk bij zijn dochtertje en echtgenote te verblijven. Daar de verdachte een Congolees paspoort overhandigde en niet kon aantonen dat hij rechtmatig in Nederland verbleef, werd de verdachte overgebracht naar het politiebureau.

Op het politiebureau werden ter vaststelling van de identiteit en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT