Verstek van Gerechtshof 's-Gravenhage, April 27, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/04/27
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Het Hof verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde diefstal heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

 
GRATIS UITTREKSEL

Rolnummer: 22-004040-11

Parketnummers: 09-647757-10 en 09-527985-09 (tul)

Datum uitspraak: 27 april 2012

VERSTEK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 11 augustus 2011 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1969,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 13 april 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 60 uren subsidiair 30 dagen hechtenis, alsmede tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand met een proeftijd van 2 jaren.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het ten laste gelegde veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand, alsmede tot een werkstraf voor de duur van 60 uren subsidiair 30 dagen hechtenis. Voorts is de vordering tot tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de politierechter in de rechtbank 's-Gravenhage d.d. 15 februari 2010 voorwaardelijk opgelegde straf afgewezen.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode 11 februari 2010 tot en met 20 mei 2010 te Schoonhoven met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 1] en/of [benadeelde partij 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

De verdachte heeft in de ten laste gelegde periode diverse goederen besteld bij thuiswinkelbedrijven via het internet dan wel via het televisieverkoopprogramma 'TelSell' en hij heeft daarbij, al dan niet telefonisch, het bankrekeningnummer van zijn ouders op gegeven als zijnde het nummer ten laste waarvan de aankoopkosten konden worden gebracht. Daarbij deed hij het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT