Verstek van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 april 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:20 april 2012
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Gravenhage
SAMENVATTING

De verdachte heeft zich voorgedaan als verkoper van twee kaarten voor het popfestival 'Lowlands' door het plaatsen van een advertentie op Marktplaats en daarbij voornoemde kaarten te koop aan te bieden, terwijl hij na voldoening van het bedrag door de benadeelde partij nooit de kaarten heeft geleverd. Het Hof verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

Rolnummer: 22-005177-11

Parketnummer: 09-757059-10

Datum uitspraak: 20 april 2012

VERSTEK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 15 oktober 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1986,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 6 april 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal.

De advocaat-generaal heeft primair gevorderd dat de verdachte niet-ontvankelijk zal worden verklaard in het hoger beroep en subsidiair heeft hij gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 week.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het primair ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het subsidiair ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 week. Voorts is een beslissing genomen omtrent de vordering van de benadeelde partij als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

De verdachte heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 3 april 2008 tot en met 25 april 2008 te Leidschendam, gemeente Leidschendam-Voorburg, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 150 euro, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich met gebruikmaking van een fictief emailadres heeft voorgedaan als verkoper van twee kaarten voor het popfestival 'Lowlands' door het plaatsen van een advertentie op Marktplaats en daarbij voornoemde kaarten te koop aan te bieden, waardoor [benadeelde partij] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT