Kort geding van Gerechtshof Leeuwarden, 15 mei 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:15 mei 2012
Uitgevende instantie::Gerechtshof Leeuwarden
SAMENVATTING

Vordering in kort geding tot ongedaanmaking gedeeltelijke ontruiming. Geen (spoedeisend) belang, nu gedaagde (thans geïntimeerde) geen eigenaar meer is.

 
GRATIS UITTREKSEL

Arrest d.d. 15 mei 2012

Zaaknummer 200.104.503/01

(zaaknummer rechtbank: 530162 VV EXPL 11-137)

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

 1. [appellant 1],

  wonende te Haren,

  toevoeging aangevraagd,

 2. [appellante 2],

  wonende te Haren,

  appellanten in het principaal en geïntimeerden in het incidenteel appel,

  in eerste aanleg: eisers,

  hierna gezamenlijk te noemen: [appellanten],

  advocaat: mr. J. Doornbos, kantoorhoudende te Groningen,

  die ook gepleit heeft,

  tegen

  Hol Investment B.V.,

  gevestigd te Lieren,

  geïntimeerde in het principaal en appellante in het incidenteel appel,

  in eerste aanleg: gedaagde,

  hierna te noemen: Hol Investment,

  advocaat: mr. J. Faber, kantoorhoudende te Assen,

  die ook gepleit heeft.

  Het geding in eerste instantie

  In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis uitgesproken op 21 februari 2012 door de rechtbank Groningen, sector kanton, locatie Groningen (hierna: de kantonrechter).

  Het geding in hoger beroep

  Bij exploot van 20 maart 2012 is door [appellanten] hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van Hol Investment tegen de zitting van

  3 april 2012.

  De conclusie van de dagvaarding in hoger beroep (met producties) luidt:

  de voornoemd bestreden kort geding vonnis van de rechtbank Groningen, sector kanton, locatie Groningen d.d. 21 februari 2012 tussen partijen gewezen te vernietigen, zo nodig onder verbetering en/of aanvulling van de gronden, opnieuw rechtdoende bij arrest de gevraagde vordering(en) van Berends alsnog toe te wijzen, met veroordeling van Hol in de kosten van beide instanties.

  Bij memorie van antwoord is door Hol Investment onder het overleggen van één productie verweer gevoerd en incidenteel geappelleerd, met als conclusie:

  bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad het incidentele appèl van

  Hol Investment af te wijzen, met veroordeling van Hol Investment in de kosten.

  Door [appellanten] is in het incidenteel appel onder overlegging van producties geantwoord, met als conclusie:

  de vorderingen van appellanten af te wijzen met veroordeling van appellanten in de kosten van deze procedure.

  Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's door hun advocaten.

  Ten slotte hebben [appellanten] de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

  De grieven

  [appellanten] hebben in het principaal appel vijf grieven opgeworpen.

  Hol Investment heeft in het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT