Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, March 28, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/03/28
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
SAMENVATTING

Betekening, EG-Betekeningsverordering, nietige dagvaarding, vervoer, diefstal, CMR. Nu de certificaten van betekening en aanvullende stukken ten aanzien van de betekening ontbreken, is niet aannemelijk geworden dat betekening overeenkomstig de voorschriften van de verordening heeft plaatsgevonden en de exploten 2 mede-gedaagden daadwerkelijk en tijdig hebben bereikt. De rechtbank ziet geen... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 406729 / HA ZA 08-2429

Vonnis van 28 maart 2012

in de zaak van

 1. de naamloze vennootschap,

  ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V.,

  voorheen geheten: N.V. INTERPOLIS SCHADE,

  handelend onder de naam Interpolis,

  gevestigd te Tilburg,

 2. [eiser sub 2],

  wonende te [woonplaats], gemeente [gemeente],

  eisers in conventie,

  verweerders in reconventie,

  advocaat mr. A. Knigge te Amsterdam,

  tegen

 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  INCOPARTS B.V.,

  gevestigd te Hoofddorp,

  gedaagde in conventie,

  eiseres in reconventie,

  advocaat mr. A.J. Dolk te Amsterdam,

 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  MITT ROTTERDAM B.V.,

  gevestigd te Hoofddorp,

  gedaagde in conventie,

  advocaat mr. A.J. Dolk te Amsterdam,

 5. de vennootschap naar Spaans recht

  LOGIPOINT/UNIVERSAL FORWARDING C/LUXEMBURGO,

  gevestigd te Madrid (Spanje),

  gedaagde in conventie,

  niet verschenen,

 6. de vennootschap naar Spaans recht

  AZZARO 2000 SL,

  gevestigd te El Alamo (Spanje)

  gedaagde in conventie,

  niet verschenen.

  Eisers in conventie, tevens verweerders in reconventie zullen hierna afzonderlijke Interpolis en [eiser sub 2] worden genoemd, en gezamenlijk Interpolis c.s. Gedaagden in conventie zullen hierna afzonderlijk Incoparts (tevens eiseres in reconventie), Mitt, Logipoint en Azzaro worden genoemd. Voor zover gedaagden in conventie sub 1 en 2 gezamenlijk worden bedoeld zullen zij Incoparts c.s. worden genoemd.

 7. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 6 juli 2011 (hierna: het tussenvonnis),

  - de akte van Incoparts c.s. met productie,

  - de antwoordakte van Interpolis c.s.,

  - de nadere conclusie van Incoparts c.s. met productie,

  - de antwoordconclusie van Interpolis c.s.,

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 8. De verdere beoordeling

  in conventie en in reconventie

  Betekening Logipoint en Azzaro

  2.1. In rechtsoverweging 4.13 van het tussenvonnis heeft de rechtbank overwogen dat iedere verdere beslissing, ook ten aanzien van de ontvankelijkheid van Interpolis c.s. in haar vordering voor zover ingesteld jegens Logipoint en/of Azzaro, zal worden aangehouden. Interpolis c.s. is in de gelegenheid gesteld stukken ten aanzien van de buitenlandse betekening in het geding te brengen. De rechtbank heeft tot op heden geen nadere stukken of toelichting van Interpolis c.s. ten aanzien van de buitenlandse betekening ontvangen. De rechtbank dient ambtshalve te beoordelen of de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT