Verzet van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Sector kanton, June 14, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/06/14
Uitgevende instantie::Sector kanton
SAMENVATTING

Procesrecht; Bewijslevering door getuigen. De verklaring van een anonieme getuige door een notaris vastgelegd in een notarieel verslag is geen getuigenbewijs.

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtbank 's-Hertogenbosch

DE KANTONRECHTER IN EINDHOVEN

in de zaak van:

[eiser in verzet], wonend in [woonplaats],

eiser in verzet,

procederend met rechtsbijstand ingevolge toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand,

gemachtigde: mr J.H.M. van Dinten,

t e g e n :

de stichting Stichting Trudo,

gevestigd in Eindhoven,

gedaagde,

gemachtigde: mr B. Poort.

Het verdere verloop van het geding

Dit blijkt uit de stukken die inmiddels aan het dossier zijn toegevoegd, te weten

- een notariële akte houdend de weergave van een beëdigde getuigenverklaring

- een conclusie na bewijslevering van gedaagde

- een conclusie na bewijslevering van eiser

De verdere beoordeling

1. De kantonrechter verwijst naar zijn tussenvonnis van 10 november 2011 en blijft bij wat daarin is overwogen en beslist.

2. In dat vonnis is Trudo in staat gesteld getuigenbewijs te leveren; de opdracht is beperkt tot bewijs door getuigen omdat vaststond, dat andere bewijsmiddelen dan de anonieme schriftelijke verklaringen en de schriftelijke verklaringen-van-horen-zeggen niet voorhanden waren.

3.1. Trudo heeft de anonieme getuige door een notaris laten horen en het daarvan opgemaakte notariële verslag overgelegd.

3.2. Daarmee heeft zij geen getuigenbewijs geleverd. Uitsluitend de rechter zelf kan een als zodanig geldend getuigenverhoor afnemen (van dat beginsel getuigt Rv 179) en de weinige uitzonderingen die de wet kent (Rv 174 en Rv 176, voor andere situaties) wijzen niet de notaris als vervanger van de rechter aan.

3.3. Overigens voldoet het verhoor door de notaris niet aan de regels voor getuigenverhoor, want de wederpartij is er kennelijk niet voor opgeroepen.

4.1. Als men zou vinden, dat de bewijsopdracht in het tussenvonnis meer ruimte geeft dan bewijs door getuigen en de kantonrechter toch de mogelijkheid geeft het overgelegde materiaal inhoudelijk te boordelen, dan kan het bewijs evenmin geleverd worden geacht: het verschil met de al overgelegde anonieme schriftelijke verklaring is slechts, dat de notaris er nu voor instaat dat de man of vrouw in kwestie inderdaad verklaard heeft zoals in het verslag is vastgelegd.

4.2. Dat was echter niet het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT