Hoger beroep van Raad van State, Hertogenbosch, 30 januari 2002

Datum uitspraak:30 januari 2002
Uitgevende instantie::'s-Hertogenbosch
 
GRATIS UITTREKSEL

Raad

van State

200200211/1.

Datum uitspraak: 30 januari 2002

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

[appellant],

appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats 's-Hertogenbosch, van 4 januari 2002 in het geding tussen:

appellant

en

de Staatssecretaris van Justitie.

 1. Procesverloop

  Bij besluit van 19 december 2001 is appellant in vreemdelingenbewaring gesteld.

  Bij uitspraak van 4 januari 2002, verzonden op diezelfde dag, heeft de rechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats 's-Hertogenbosch, het met een kennisgeving vanwege de Staatssecretaris van Justitie (hierna: de staatssecretaris) daartegen aanhangig gemaakte beroep ongegrond verklaard.

  Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief van 11 januari 2002, bij de Raad van State binnengekomen op 12 januari 2002, hoger beroep ingesteld.

  Bij brief van 21 januari 2002 heeft de staatssecretaris een reactie ingediend.

  Bij brief van 24 januari 2002 heeft appellant een memorie ingediend.

  Vervolgens is het onderzoek gesloten.

 2. Overwegingen

  2.1. De termijn voor het indienen van een hoger-beroepschrift is ingevolge het bepaalde in artikel 6:8, eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 6:24, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, begonnen op 5 januari 2002 en gelet op artikel 69, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000, geindigd op 11 januari 2002.

  2.2. Het hoger-beroepschrift van 11 januari 2002 is niet per post verzonden, maar in de brievenbus van de Afdeling gedeponeerd. Op het hoger-beroepschrift is een stempel geplaatst, waarin als datum van ontvangst 12 januari 2002 is vermeld.

  2.3. Wanneer een beroepschrift niet wordt verzonden naar de betrokken rechterlijke instantie, doch door de indiener zelf wordt bezorgd, moet er in beginsel van uit worden gegaan dat dit geschrift bij die instantie is ingekomen op de datum die is vermeld op het stempel dat er bij binnenkomst op is geplaatst. Dit beginsel lijdt slechts uitzondering indien de indiener aannemelijk maakt dat het geschrift eerder is binnengekomen.

  2.3.1. Appellant heeft in de memorie niet gesteld dat het hoger-beroepschrift op 11 januari 2002 in de brievenbus is gedeponeerd, noch heeft hij daarin...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT