Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, 23 april 2002

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:23 april 2002
Uitgevende instantie::Rechtbank Maastricht
 
GRATIS UITTREKSEL

Parketnummer: 03/008005-02 Datum uitspraak: 23 april 2002RECHTBANK MAASTRICHTVONNISop tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen[naam verdachte],geboren te [geboortedatum/plaats],wonende te [adres verdachte],thans gedetineerd in de het P.I. "Overmaze" te Maastricht.Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 9 april 2002.De tenlasteleggingAan de verdachte is ten laste gelegd dat1.hij in of omstreeks de periode van 4 tot en met 5 januari 2002 te Elsloo, althans in de gemeente Stein, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een postkantoor/postagentschap (Stationsstraat 112) heeft weggenomen pakketjes met (onder meer) postzegels en/of strippenkaarten en/of telefoonkaarten en/of Boncadeau-bonnen (met een totale waarde van (ongeveer) EUR 50.000,00) en/of een jute postzak en/of twee metalen kisten met inhoud (te weten een totale waarde van (ongeveer) EUR 5.907,50 aan munten), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Postkantoren BV, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;2.hij op of omstreeks 5 januari 2002 in de gemeente Maastricht opzettelijk aanwezig heeft gehad (ongeveer) 20 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA en/of MDA en/of N-ethyl MDA en/of amfetamine, zijnde MDMA, MDA, N-ethyl MDA en amfetamine een middel vermeld op de bij de Opiumwetbehorende lijst I;3.hij op of omstreeks 22 november 2000 in de gemeente Maastricht, in elk geval in het arrondissement Maastricht, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 51,1 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, zijnde MDMA een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;4.hij op of omstreeks 22 november 2000 in de gemeente Maastricht munitie van categorie III, te weten- een patroon (merk S&B)- een patroon (merk GECO)- zeven patronen (merk PMC),voorhanden heeft gehad.De ontvankelijkheid van de officier van justitie in de vervolgingDe raadsman heeft -kort gezegd- gesteld dat het bevel ex artikel 126g van het Wetboek van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT