Kort geding van Rechtbank Groningen, 28 juni 2002

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:28 juni 2002
Uitgevende instantie::Rechtbank Groningen
 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK TE GRONINGEN

DE VOORZIENINGENRECHTER

Reg.nr.: 59043/KGZA 02-204

V O N N I S

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EMSRENT B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te [woonplaats],

e i s e r e s,

hierna te noemen Emsrent,

procureur mr. D. Kuijken,

en

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

g e d a a g d e,

hierna te noemen [gedaagde],

advocaat mr. A.V. Paardekooper,

procureur mr. H.J. de Groot.

PROCESVERLOOP

Emsrent heeft [gedaagde] doen dagvaarden in kort geding.

De vordering strekt ertoe:

[gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te verbieden (nog langer) de eigenaren van de vakantiehuizen in het Parc Emslandermeer (hierna: het Parc) te benaderen met als doel hen te bewegen met hem c.q. derden een onderhoudscontract etc. aan te gaan in plaats van met Emsrent voor deze vakantiehuizen, op straffe van een dwangsom van € 25.000,- per overtreding, vermeerderd met eenzelfde bedrag per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het geding.

Op de voor de behandeling bepaalde dag, 18 juni 2002, zijn namens Emsrent - vergezeld van de procureur - verschenen [H.], directeur van Emsrent, en [S.].

[gedaagde] is verschenen vergezeld van zijn advocaat mr. A.V. Paardekooper, alsmede mr. J.F.A. de Voldere.

Emsrent heeft ter zitting haar vordering nader toegelicht en deze als volgt gewijzigd:

[gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te verbieden (nog langer) de eigenaren van de vakantiehuizen in het Parc te benaderen met als doel hen te bewegen met hem c.q. derden een onderhoudscontract etc. aan te gaan in plaats van met Emsrent voor deze vakantiehuizen, c.q. een dergelijke overeenkomst met hem aan te gaan op straffe van een dwangsom van € 25.000,- per overtreding, vermeerderd met eenzelfde bedrag per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het geding.

[gedaagde] heeft onder overlegging van een pleitnotitie met producties geconcludeerd tot afwijzing van de vordering van Emsrent met veroordeling van Emsrent in de kosten.

Voorts is bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging.

Vervolgens zijn partijen in de gelegenheid gesteld te reageren op elkaars standpunten.

Ten slotte hebben partijen vonnis gevraagd, waarvan de uitspraak nader is vastgesteld op heden.

RECHTSOVERWEGINGEN

 1. Vaststaande feiten

  1. Emsrent is een dochter van Emslandermeer B.V. die het Parc te Vlagtwedde exploiteert. EÈn van de activiteiten van Emsrent is de technische dienst. Zij verricht het onderhoud voor zowel de vakantiewoningen die aan de ondernemingen in eigendom toebehoren als voor andere eigenaren van zich op het Parc bevindende vakantiewoningen die daartoe een contract met haar sluiten.

  2. Emsrent heeft op 14 december 2001 aan de eigenaren in het Parc die hun woning via Emsrent verhuren een brief gezonden, waarbij zij de lopende huurbemiddelingsovereenkomsten heeft opgezegd tegen 31 december 2002.

  3. [gedaagde] is van 30 mei 1996 tot 1 mei 2002 bij Emsrent in dienst geweest, laatstelijk in de functie van chef technische dienst/meewerkend voorman. Partijen zijn gebrouilleerd uitelkaar gegaan.

  4. Tussen partijen is geen concurrentie- of relatiebeding overeengekomen.

  5. Bij brief van 16 mei 2002 heeft [gedaagde] de eigenaren van bungalows op het Parc die via Emsrent verhuren aangeschreven en hen daarbij uitgenodigd voor een bespreking op 22 mei 2002 met betrekking tot de nieuwe concept-verhuurovereenkomst van Emsrent en het alternatief van [gedaagde] daarvoor.

  6. [gedaagde] heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT