Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, August 24, 1999

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:1999/08/24
Uitgevende instantie::Douanekamer
SAMENVATTING

Uit de GS-toelichting (IDR) op post 9505 valt af te leiden dat goederen slechts onder post 9505 10 90 van het GDT kunnen worden ingedeeld indien zij door hun eigenschappen en kenmerken gewoonlijk in de periode rondom kerst worden gebruikt. Naar objectieve maatstaven te bepalen verwijzingen naar het kerstfeest moeten daarbij voor de indeling in het GDT van doorslaggevende betekenis zijn.... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

DE TARIEFCOMMISSIE

Uitspraak

in de zaak nr. 0072/97 TC

de dato 24 augustus 1999

 1. De procedure

  1.1. Op 27 maart 1997 is een beroepschrift ingekomen van A en B te Y, ingediend namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Y, belanghebbende. Het beroep is gericht tegen de uitspraak van het hoofd van het Douanedistrict Y (de inspecteur) van 18 februari 1997, nummer T..., waarbij het bezwaar van belanghebbende tegen het in de uitnodiging tot betaling van 30 oktober 1996 vermelde bedrag aan douanerechten, groot f 1.449,40, werd afgewezen.

  1.2. Van belanghebbende werd door de Secretaris een griffierecht van f 150,-- geheven. De inspecteur heeft een vertoogschrift ingediend. Bij het vertoogschrift is een monster van een beerfiguur gevoegd.

  1.3. De eerste mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden in raadkamer tijdens de zitting van de Tariefcommissie van 21 april 1998. Daar zijn verschenen namens belanghebbende A en namens de inspecteur mr. C en D. De gemachtigde van belanghebbende heeft een pleitnota overgelegd. Het onderzoek ter zitting is vervolgens geschorst teneinde de gemachtigde van belanghebbende in de gelegenheid te stellen nog stukken over te leggen.

  1.4. Bij brief van 15 juli 1998 heeft de gemachtigde een voorbeeld van een engelfiguur toegezonden.

  1.5. Bij brief van 3 augustus 1998 heeft de gemachtigde verklaringen overgelegd van W. Nostheide, uitgever van het vaktijdschrift op het gebied van kerstartikelen "Christmas Festival", en van drs. P.G.M. Brker, directeur van Helikon, het Landelijk instituut voor religie in kunst en cultuur, alsmede twee boekwerken met de titel "Rondom Kerstmis" en "Rondom Pasen" van de hand van laatstgenoemde. Bij brief van 11 september 1998 heeft de gemachtigde nog twee exemplaren van het tijdschrift "Festival Christmas" van respectievelijk november 1997 en januari 1998 toegezonden.

  1.6. Het sub 1.4. genoemde voorbeeld is bij brief van 12 augustus 1998 ter beoordeling aan de inspecteur toegezonden. Deze heeft het bij brief van 20 oktober 1998 teruggezonden en daarbij tevens gereageerd op de sub 1.5. genoemde stukken.

  1.7. Bij brief van 27 oktober 1998 heeft de gemachtigde om een nieuwe mondelinge behandeling van de zaak verzocht.

  1.8. Bij brief van 8 december 1998 heeft de Secretaris namens de Tariefcommissie aan partijen om inlichtingen verzocht. De gemachtigde heeft deze inlichtingen verstrekt bij brief van 22 december 1998 en de inspecteur bij brief van 28 januari 1999.

  1.9. De tweede mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden in raadkamer tijdens de zitting van de Tariefcommissie van 23 maart 1999. Daar zijn verschenen namens belanghebbende A en namens de inspecteur mr. F en D. De gemachtigde en de inspecteur hebben beiden een pleitnota overgelegd en voorgedragen.

 2. De vaststaande feiten

  2.1. Op 27 september 1996 heeft belanghebbende in opdracht van J. X B.V. te M bij de douane-ambtenaren te Y onder nummer 0000.../00 96 00001824 aangifte ten invoer gedaan van 168 colli "kerstfeestartikelen", van oorsprong uit China. De goederen bestaan uit beerfiguren in drie verschillende maten en engelfiguren, welke hierna sub 2.2. en 2.3. nader zijn omschreven. Aangegeven werd post 9505 10 90 van het Gemeenschappelijk douanetarief (GDT); de douanewaarde bedroeg f 24.164,--. Door vermelding van de code 142 is een beroep gedaan op toepassing van het preferentile tarief in het kader van het Algemeen Preferentieel Systeem van 0%. Bij de aangifte is een certificaat van oorsprong, formulier A, nr. E484 960020 overgelegd. Tevens is daarbij een factuur gevoegd van Qingdao New Century Arts & Crafts Co, Ltd van 20 juli 1996, waarop de goederen zijn beschreven als "christmas decoration items"

  De ambtenaren zijn bij de verificatie overgaan tot een daadwerkelijke opname van de goederen. Zij hebben een monster genomen en vervolgens de goederen ingedeeld onder post 9503 41 00 van het GDT. Het conventionele tarief van het bij deze post behorende douanerecht bedroeg 6%, zodat belanghebbende een bedrag van f 1.449,90 aan douanerechten werd verschuldigd, waarvan f 1.376,60 voor de beerfiguren en f 73,30 voor de engelfiguren.

  2.2. Het bij het vertoogschrift meegezonden monster van een beerfiguur kan als volgt worden omschreven: Een beerfiguur, 29 centimeter lang en, met uitgespreide voorpoten, 21 centimeter breed. Het product is van textielstof, bedrukt met een Schots ruitmotief, waarin de kleuren donkerrood en groen overheersen, het is opgevuld en weegt 125 gram. Er zijn op het product zwarte...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT